Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Január Nyomtatás

- 1/2013. (I. 31.) Kt. számú h a t á r o z a t a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között létrejött Közoktatási Megállapodás felülvizsgálatának kezdeményezéséről

- 2/2013. (I.31.) Kt. számú határozata A Magyarországi Magiszter Alapítvány által benyújtandó pályázat támogatásáról

- 3/2013. (I.31.) Kt. számú határozata Tiszavasvári vízügyi helyzetéről és a jövőbeni fejlesztési elképzelésekről szóló beszámolóról

- 4/2013. (I.31.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 5/2013. (I.31.) Kt. sz.  határozata a Vasvári Pál Múzeum által benyújtani kívánt TÁMOP 3.2.13-12/1 kódszámú pályázatról

- 6/2013 (I.31.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint szociális és gyermekjóléti intézmény keretében működő szenvedélybetegek otthona megszűntetéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

- 7/2013. (I.31) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 8/2013. (I.31.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

- 9/2013. (I. 31.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

- 10/2013. (I.31.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

- 11/2013.(I.31.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata egyes 2010. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához rendelkezésre tartott hitelkeretről történő lemondás

- 12/2013. (I. 31.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére finanszírozási előleg további biztosítása

- 13/2013. (I.31.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezeténél alkalmazottak létszámcsökkentésből adódó többletkiadásokról szóló támogatási megállapodásról

- 14/2013. (I. 31.) Kt. számú h a t á r o z a t a (amely az 1/2013. (I. 31.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

- 15/2013. (I.31.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Alfa Fish Kft. által benyújtott kezdeményezéshez való csatlakozásról

- 16/2013.(I.31.) Kt. határozata amely a 2/2013. (I.31.) sz. alapítói határozatnak minősül a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladatellátási szerződés megkötéséről

- 17/2013. (I.31.) Kt. sz.  határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről     +Mellékletek

- 18/2013.(I.31.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Városi Sportcsarnok vagyonkezelésbe adásának kezdeményezése a Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére

- 19/2013.(I.31.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. által közétkeztetésre használt helyiségek Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól történő átvételéről

- 20/2013. (I. 31.) Kt. számú  határozata A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal önkormányzati mezőgazdasági ingatlanokra kötött haszonkölcsön szerződés felmondásáról

- 21/2013. (I.31.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Reznekné Szabó Szilvia által benyújtott kezdeményezésről

- 22/2013.(I.31.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Városi Kincstár, a Polgármesteri Hivatal és a Vasvári Pál Múzeum álláshelyeinek meghatározásáról

- 23/2013 (I.31) Kt. számú határozata A belterületi vízelvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat megvalósításáról szóló 256/2012. (XI.29.) Kt. számú határozat módosításáról és kiegészítéséről

- 24/2013. (I.31.) Kt. sz. határozata az Egyesített Óvodai Intézmény által benyújtott – Tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek megrendezésének támogatása elnevezésű – pályázatról

- 25/2013. (I.31.) Kt. számú h a t á r o z a t a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

- 26/2013. (I.31.) Kt. számú  határozata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével, önkormányzati irodahelyiségek bérletére kötött szerződés megszüntetéséről

- 27/2013. (I.31.) Kt. számú határozata Az Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete részére történő önkormányzati irodák bérbeadásáról     +Melléklet

- 28/2013. (I.31.) Kt. számú  határozata A TISZATÉR Társulással a Térségi Szolgáltató Házban lévő irodákra kötött bérleti szerződés megszüntetéséről

- 29/2013. (I.31.) Kt. számú határozata Önkormányzati irodák ingyenes használatba adásáról a tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum részére

- 30/2013. (I. 31.) Kt. számú  határozata Juhász Józsefné által bérelt Tiszavasvári, Salétromkert u. 5. sz. alatti bérlakás komfortfokozatának módosításáról

- 31/2013. (I. 31.) Kt. számú  határozata Lovász Beáta és Lovász Ilona Tiszalúc, Rákóczi u. 1/b. sz. alatti lakosok tulajdonában lévő üdülőingatlan felajánlásáról

- 32/2013. (I. 31.) Kt. számú  határozata Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról

- 33/2013 (I.31) Kt. számú határozata A Révai József utca egy szakaszának egyirányúsítására vonatkozó kérelemről

 

Advertisement