Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” Nyomtatás

 

A Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Pályázati felhívás címe: „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”

Pályázati felhívás kódszáma: KEHOP-1.2.1.

A projekt címe: „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban”

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00048

A szerződött támogatás összege: 19 027 694 - Ft

A támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2021. július 31. 
Stúdió Percek - Tiszavasvári Klímastratégiája


KLÍMASTRATÉGIA TÁRSADALMASÍTÁSA II. – LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címmel KEHOP-1.2.1. kódszámmal, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében elkészült a Tiszavasvári Klímastratégia egyeztetési változata, melynek összefoglalója és tartalomjegyzéke a társadalmasítás keretében 2020.09.09. napján honlapunkon közzétételre került.

A megyei klímastratégiával történő összhang megteremtése érdekében megtörtént a szükséges egyeztetés, melynek eredményeként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal megküldte véleményét. Az abban foglaltak értelmében a dokumentum áttekintését követően a helyi klímastratégiát a Megyei Klímastratégiával összhangban állónak értékelte. Üdvözölte továbbá az együttműködési törekvést önkormányzatunk a megyei önkormányzat és a Megyei Éghajlatváltozási Platform között.

 

A stratégia megyei önkormányzat által is véleményezett változatát az alábbi linkre kattintva ismerhetik meg:

- Tiszavasvári Város Klímastratégiája 2020-2050 közötti időszakra

 

A társadalmasítás részeként a lakosság javaslatokat, véleményeket fogalmazhat meg a dokumentummal kapcsolatban, így a témában minden fontos és releváns kérdés megfogalmazódhat és beépülhet a készülő klímastratégiába. Célunk a lakosság minél szélesebb körében a klímatudatosság népszerűsítése.

A stratégia részletes helyzetfeltárással, a település átfogó teljes körű felmérésével számba veszi a klímaváltozás lakosságot, épített környezetet és infrastruktúrát leginkább fenyegető veszélyeit.


A társadalmasítási folyamat végén Tiszavasvári város Képviselő-testülete előreláthatólag 2020. szeptember 24. napján tartandó rendes testületi ülésén megtárgyalja és dönt a klímastratégiáról.


Javaslataikat, véleményüket 2020. szeptember 22. napjáig a tvonkph@tiszavasvari.hu email címre várjuk.

Kapcsolattartó: Mirkó Bernadett 42/520-500 115. mell.
 


KLÍMASTRATÉGIA TÁRSADALMASÍTÁSA – LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címmel KEHOP-1.2.1. kódszámmal, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében elkészült a Tiszavasvári Klímastratégia egyeztetési változata, melynek társadalmasítása megkezdődik. A stratégia társadalmasításának részeként a lakosság javaslatokat, véleményeket fogalmazhat meg a dokumentummal kapcsolatban, így a témában minden fontos és releváns kérdés megfogalmazódhat és beépülhet a készülő klímastratégiába. Célunk a lakosság minél szélesebb körében a klímatudatosság népszerűsítése.

A megyei klímastratégiával történő összhang megteremtése érdekében az egyeztetés folyamatban van. A stratégia részletes helyzetfeltárással, a település átfogó teljes körű felmérésével számba veszi a klímaváltozás lakosságot, épített környezetet és infrastruktúrát leginkább fenyegető veszélyeit.


A társadalmasítási folyamat végén Tiszavasvári Város Képviselő-testülete megtárgyalja és dönt a klímastratégiáról.

A stratégia tartalomjegyzékét és összefoglalóját az alábbi linkekre kattintva ismerhetik meg:

- Tartalomjegyzék

- Összefoglaló

Javaslataikat, véleményüket a tvonkph@tiszavasvari.hu email címre várjuk.

Kapcsolattartó: Mirkó Bernadett 42/520-500 115. mell.


A KLÍMATUDATOSSÁG ÚTJÁRA LÉPVE


Magyarország Kormánya 2018. február 9-én pályázati felhívást tett közzé a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” címmel KEHOP-1.2.1. kódszámmal a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik együttműködésével tervezi megvalósítani.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 57/2020 (II.27.) Kt. számú határozatával elfogadta a pályázat eredményeként létrejött Támogatói okiratot, így kezdetét veszi a megvalósítás.

A projekt 2021. október végéig tart, melynek keretében számba vesszük a klímaváltozásnak a településen várható hatásait a jelenleg rendelkezésre álló adatok és előrejelzések alapján 30 éves időtávra előre jelezve a várható folyamatokat.

Klímatudatosság a jelenlegi projektjeink tükrében
„Tegyünk a bolygónkért, tegyünk a városunkért!”

A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti.

Ha külön nem is emeljük ki, projektjeink jelentős része már a klímatudatosság jegyében zajlik. Az épített környezet és az infrastruktúra elemeinek (utak, vízelvezető csatornák, közművek) állagmegóvása, állapotuk monitorozása, zöldfelület területének növelése (Zöld Város projekt), helyi természeti értékek megóvása (Fehér-szik természetvédelmi területünk turisztikai fejlesztése), energetikai korszerűsítési pályázatunk keretében közintézményeinken napelem rendszer kiépítése mind előremutató lépés, hogy teszünk a városért, teszünk a bolygónkért.

A megvalósítás részletei nagyléptékben

- Kidolgozásara kerül a klímastratégia, melynek társadalmasítása és a megyei klímastratégiával történő összhang megteremtése érdekében az egyeztetések folyamatban vannak. A stratégia részletes helyzetfeltárással, a település átfogó teljes körű felmérésével számba veszi a klímaváltozás lakosságot, épített környezetet és infrastruktúrát leginkább fenyegető veszélyeit.
- „KLÍMAváltozás most és a jövőben – Te is tehetsz ellene” elnevezésű Klímasátor került felállításra, melyben szemléltető bemutatókat tervezünk, tájékoztató kiadványokat osztunk, melynek elsődleges célja a lakosság tájékoztatása a klímaváltozás jövőben várható hatásairól. Ezek a bemutatók helyi rendezvényeken kerülnek megtartásra segítve a szemléletformálás minél szélesebb körben történő népszerűsítését.
- A változás az egyéni törekvéssel veszi kezdetét. Fontos ezért a felnövekvő generáció számára a „játékos ránevelés”, így intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat veszi kezdetét. Célja a legfiatalabb generáció bevonásával is környezetünk és benne magunk, mint egységes rendszer szemléltetése, ökológiai attitűdformálás.
- Klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára helyi rendezvényeken.
- Szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak szervezése és lebonyolítása.

A projekt végéig tehát célunk a lakosság minél szélesebb körében a klímatudatosság népszerűsítése, érdekes, informatív programsorozatok szervezése, a fiatal generáció bevonásával a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás gyermekközpontú, izgalmas, tartalmas programokkal. Kiemelt cél továbbá a klímastratégia megalkotása, összhangjának megteremtése a térségi stratégiai törekvésekkel.

A klímastratégia 2050-ig fogja meghatározni a városfejlesztés elképzeléseit, döntéseit.


Megérte a klíma kvíz kérdéseire válaszolni. Átadtuk a nyeremény kerékpárt a szerencsés nyertesnek.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” című projekt keretén belül a klímastratégiát elkészítő és a programsorozatot lebonyolító Vállalkozó, a projektbe bevont intézményi dolgozók között kisorsolt egy kerékpárt.

A szerencse Gáll Miklósnak kedvezett, aki a mai napon át is vette a nyereményét.

https://www.facebook.com/tiszavasvarionkormanyzat/
photos/a.749263918435283/4311405415554431/

Gratulálunk!
 

 

Advertisement