Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Tiszavasvári Települési Értéktár Nyomtatás

 

Tisztelt Érdeklődő!

Ismeri Ön városunk értékeit? Ön szerint kire és mire lehet büszke Tiszavasvári? Kérjük, ossza meg velünk véleményét, hogy minél több értéket gyűjthessünk össze városunkban!

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 nyarán döntött a Tiszavasvári Települési Értéktár létrehozásáról. A Képviselő-testület az értéktár létrehozásával, gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására megalakította a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottságot.

A Települési Értéktár városunk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény, amely folyamatosan bővül. A Tiszavasvári Települési Értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

A nemzeti érték fogalmát az alábbiak szerint definiáljuk: nemzeti érték a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék.
A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

a) agrár- és élelmiszergazdaság;
b) egészség és életmód;
c) épített környezet;
d) ipari és műszaki megoldások;
e) kulturális örökség;
f) sport;
g) természeti környezet;
h) turizmus és vendéglátás.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén található, illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez címzett javaslatában.

A város és a bizottság számára egyaránt fontos, és igen nagy jelentőséggel bír, hogy a Tiszavasvári lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban városunkra jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslattételhez a formanyomtatvány igényelhető Tiszavasvári Város Önkormányzata e-mail elérhetőségén (titkarsag@tiszavasvari.hu), illetve a formanyomtatvány letölthető Tiszavasvári város honlapjáról is (www.tiszavasvari.hu) a Települési Értéktár menüpontból.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait,
- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti értékek adatait,
- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,
- a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
- szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a titkarsag@tiszavasvari.hu e-mail címre, vagy postai úton (ez esetben mellékletként elektronikus adathordozón is kérjük) lehet eljuttatni Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. címre.

A beérkezett javaslatokat a polgármester a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottsághoz továbbítja.

ATiszavasvári Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, majd legmagasabb lépcsőben a Hungarikumok Gyűjteményébe.

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével! Aki úgy gondolja, tudomása van olyan helyi kincsekről, amelyek méltán kaphatnának helyet az értéktárunkban, de nem szeretne bíbelődni a javaslattételi lapokkal, keresse az Értéktár Bizottság tagjait, akik segítségükre lesznek: Kulcsár Lászlóné, Ráduly Zsolt.

 

Ráduly Zsolt
Települési Értéktár Bizottság elnöke


 

Formanyomtatványok

 

- Javaslat értéktárba történő felvételhez

- Nyilatkozat fénykép felhasználásról

- Támogatói nyilatkozat
 


 

 

Advertisement