Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Június Nyomtatás

 

- 155/2013. (VI.12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat saját erejének biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének megállapításáról szóló döntésről és a 133/2013.Kt számú határozat hatályon kívül helyezéséről     +Melléklet

- 156/2013. (VI. 12.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

- 157/2013.(VI.12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási-hitelkeret biztosításáról

- 158/2013.(VI.12.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata rendelkezésére tartott folyószámla-hitelkeretből 371 095 976 Ft működési hitellé alakítása

- 159/2013. (VI.12.) Kt. számú határozata A X. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó megrendezése érdekében pályázat benyújtásáról

- 160/2013. (VI.12.) Kt. számú határozata (amely a 7/2013. (VI. 12.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Gólyahír tábor fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról

- 161/2013. (VI.12.) Kt. számú határozata (amely a 8/2013. (VI. 12.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Városi Piac fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról

- 162/2013 (VI.12.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, 2287/12 helyrajzi számú ingatlanra játszótéri tervdokumentáció megrendelőjének személyében történő változásról

- 163/2013. (VI.20) Kt. számú határozata A TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint szociális-, gyermekjóléti- és egészségügyi intézmény, valamint a TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje gyermekjóléti intézmény által működtetett ellátásoknak a Tiszavasvári Város Önkormányzata általi – fenntartóváltás keretében történő – visszavételéről szóló – a 142/2013. (V.30.) Kt. számú határozattal módosított - 111/2013. (V.9.) Kt. számú határozat módosításáról, kiegészítéséről

- 164/2013.(VI. 20.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2013/14-es bajnoki évre

- 166/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodása módosításáról

- 167/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 168/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2013. évi költségvetésének módosításáról   +Melléklet

- 169/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, valamint a Tiszavasvári Bölcsőde 2012. évi pénzügyi beszámolóinak elfogadásáról

- 170/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének 2013. évi I. félévi beszámolójának elfogadásáról

- 171/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erejének biztosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról     +Melléklet

- 172/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázathoz támogatást megelőlegező hitel biztosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról     +Melléklet

- 173/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata a Vasvári Pál Múzeum szakmai támogatásának (ALFA) megpályázásáról

- 174/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére biztosított finanszírozási előleg 2013. június hó utolsó munkanapján munkabér fizetésére történő felhasználásáról

- 175/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 176/2013. (VI. 27.) Kt. számú határozata a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

- 177/2013.(VI.27.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 178/2013.(VI.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 179/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata A Városi Piacra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

- 180/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról

- 181/2013.(VI.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények vezetői illetménykiegészítésének felülvizsgálatáról szóló 150/2009. (VI.18.) Kt. számú határozat módosításáról

- 182/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata Civil Alap részletes működési rendjének kialakításáról

- 183/2013.(VI.27.) Kt. Határozata A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok jövőbeli ellátásáról

- 184/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi Lakásfelújítási Tervéről

- 185/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanban lévő tulajdoni hányadának ingyenes átadásáról

- 186/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata A TISZATÉR Társulás bérbeszámítási kérelméről

- 187/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Garami u. 1/a. sz. alatti épület bérbeadásáról

- 188/2013.VI.27.) Kt. határozata Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéséről

- 189/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről

- 190/2013. (VI.27.) Kt. számú határozata Olasz István Tiszavasvári, Ifjúság u. 2/2. sz. alatti lakos tiszavasvári 0368/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 191/2013. (VI.27) Kt. számú határozata A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő szenvedélybeteg személyek otthona feladatellátást biztosító ingatlan Magyar Állam részére történő tulajdonba adásáról

 

Advertisement