Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Május Nyomtatás

 

- 111/2013. (V.9.) Kt. számú határozata A TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint szociális-, gyermekjóléti- és egészségügyi intézmény, valamint a TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje gyermekjóléti intézmény által működtetett ellátásoknak a Tiszavasvári Város Önkormányzata általi – fenntartóváltás keretében történő - visszavételéről

- 112/2013. (V. 9.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

- 113/2013. (V.9.) Kt. számú határozata A szociális nyári gyermekétkeztetés igénylésérő

- 114/2013.(V.23.) Kt. számú határozata (amely az 1/2013.(V.23.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiva-Szolg Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről     +Melléklet

- 115/2013.(V.23.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2013. évi üzleti tervéről     +Melléklet1 +Melléklet2  +Melléklet3

- 116/2013.(V.23.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 2013. évi üzleti tervéről      +Melléklet1    +Melléklet2

- 117/2013.(V.23.) Kt. számú határozata (amely a 3/2013.(V.23.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves  beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről, és 2013. évi üzleti tervéről      +Melléklet

- 118/2013. (V.23.) Kt. számú határozata a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2012. évi pénzügyi beszámolójáról

- 119/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról      +Melléklet

- 120/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár 2012. évi működéséről szóló beszámolójáról     +Melléklet

- 121/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A Vasvári Pál Múzeum működési engedélyének módosításáról

- 122/2013. (V.23.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 123/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, a CENTRÁL GOLD Kft. és Tiszavasvári Város Önkormányzata által kezdeményezett eljárás tekintetében

- 124/2013.(V.23.) Kt. számú határozata A helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2012. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről     +Melléklet

- 125/2013.(V.23.) Kt. számú határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda 2013. évi költségvetéséről, a Magiszter Alapítványi Iskola 2013. évi támogatásáról szóló 39/2013.(II.14.) Kt. számú határozat módosításáról

- 126/2013. (V. 23.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről      +Melléklet

- 127/2013. (V. 23.) Kt. számú határozata a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

- 128/2013. (V.23.) Kt. számú határozata Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról

- 129/2013. (V.23.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Felügyelő Bizottságába való delegálásról

- 130/2013. (V.23.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról

- 131/2013. (V.23.) Kt. számú határozata a Flora-Medical Kft. –vel kötött megbízási szerződés módosítása

- 132/2013. (V.23.) Kt. számú határozata Civil Alap létrehozásáról

- 133/2013. (V.23.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat saját erejének biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének megállapításáról szóló döntésről      +Melléklet

- 134/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanban lévő 69/3882-ed tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba történő átadásáról

- 135/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

- 136/2013. (V.23.) Kt. sz. határozata A Városi Piacra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről

- 137/2013. (V. 23.) Kt. számú h a t á r o z a t a (amely a 4/2013. (V. 23.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

- 138/2013.(V.23.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőjének megválasztásáról (amely a 5/2013. (V. 23.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 139/2013. (V.23.) Kt. számú határozata A 2287/12 hrsz-ú, a valóságban a gyári lakótelepen található ingatlan 2800 m2 nagyságú területrészének a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete részére történő ingyenes használatba adásáról

- 140/2013.(V.23.) Kt. számú határozata Az 584 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vízmű utcán található ingatlan 700 m2 nagyságú területrészének a Tiszavasvári Városért Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról

- 142/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint szociális-, gyermekjóléti- és egészségügyi intézmény, valamint a TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje gyermekjóléti intézmény által működtetett ellátásoknak a Tiszavasvári Város Önkormányzata általi – fenntartóváltás keretében történő – visszavételéről szóló 111/2013. (V.9.) Kt. számú határozat módosításáról, kiegészítéséről; valamint a TITKIT SZESZK és a TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje megszüntetéséről

- 143/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A létrehozandó Tiszavasvári Bölcsőde feladatellátása működési engedélyezéséhez szükséges szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról

- 144/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Óvodájában megvalósítandó komplex fejlesztés és bővítés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 145/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A LEADER Program keretében benyújtandó pályázatokról

- 146/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a LEADER Program keretében benyújtandó pályázatokról

- 147/2013. (V.30.) Kt. sz. határozata A NYÍRREHAB-TEX Kft. Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan egy részének bérletére vonatkozó kérelméről

- 148/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A 2523 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Széles utcán található ingatlan 1 ha 4150 m2 nagyságú területrészének a Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról

- 149/2013.(V. 30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetője illetményének megállapítása

- 150/2013.(V. 30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője illetményének megállapítása

- 151/2013. (V.30) Kt. számú határozata Testvérvárosi megállapodás megkötése Agdam városával

- 152/2013. (V.23.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának módosításáról

- 153/2013. (V.30.) Kt. számú határozata A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése esetén a tagönkormányzatok által azonnali beszedési megbízás biztosításáról

- 154/2013. (V.30.) számú határozata A TITKIT SZESZK Intézmény és TITKIT Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatainak teljesítéséről

 

Advertisement