Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Június Nyomtatás

132/2011.(VI.2.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövidlejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

133/2011. (VI.2.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvétele érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

134/2011.(VI.2.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövidlejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról      + melléklet

135/2011. (VI.02.) Kt. sz. határozat a Városi Kincstár – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

136/2011. (VI.2.) Kt. sz. határozat a TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

137/2011. (VI. 2) Kt. sz. határozat a tiszavasvári 2844 hrsz-ú könyvár megnevezésű ingatlan értékesítéséről

138/2011. (VI.9.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról

139/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

140/2011. (VI. 23.) Kt. sz. határozat a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 125/2010. (VI.24.) Kt. számú határozat módosításáról

141/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolójáról

142/2011. (VI. 23.) Kt. sz. határozat a 2011. évi iskolatej program folytatásáról

143/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról

144/2011.(VI.23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0001 számú pályázattal kapcsolatos kérelméről

145/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről

146/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról

147/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

148/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

149/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójának elfogadásáról

150/2011. (VI.23) Kt. sz. határozat a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról

151/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről

152/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám alatti önkormányzati lakás Ujfalusi Lajos által történő használatáról

153/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról

154/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti üzlethelyiség értékesítéséről

155/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a tiszavasvári 0358/21 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

156/2011. (VI. 23.) Kt. sz. határozat az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól

157/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi Lakásfelújítási Tervéről

158/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről

159/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméről

160/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről

161/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról” szóló 138/2011.(VI.9.) Kt. számú határozat módosításáról

162/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

163/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat a TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattalkapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesének visszalépéséről és új Ajánlattevővel történő szerződéskötésről

164/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat: Testvérvárosi megállapodás kötése a törökországi Osmaniye városával

165/2011. (VI. 23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodás módosításáról

166/2011. (VI. 23.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodás módosításáról

 

 

Advertisement