Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Polgármesteri Határozatok Veszélyhelyzetben 2020. Nyomtatás

Polgármesteri határozatok  veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésekről.

- 1/2020. Rendkívüli szünet elrendelése óvodában, bölcsődében

- 2/2020. Fizikoterápia szüneteltetés

- 3/2020. Sajáthatáskörű költségvetési átcsoportosítás 1.

- 4/2020. Kitekintő határozat 1.sz. módosítása

- 5/2020. Komplex energetika szerződés módosítás

- 6/2020. Települési eszközök véleményezési szakaszának lezárása

- 7/2020. Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatban

- 8/2020. a Mezőőri Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója

- 9/2020. a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség megszüntetésének kezdeményezésével kapcsolatos egyeztetés határidejének módosításáról

- 10/2020. Tájékoztató a 2020. évi közfoglalkoztatási programokról

- 11/2020. Városi Kincvstár 2019. évi szakmai beszámolójáról

- 12/2020. Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megei Szervezetének 2019. évi szakmai beszámolója

- 13/2020. Tiszavasvári Bölcsőde 2019. évi szakmai beszámolója

- 14/2020. a Kornisné Liptay Elza Szociális és gyermekjóléti Központ által folytatott vállalkozási tevékenységének megszüntetése, és az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentáció jóváhagyására

- 15/2020. Kornisné Központ étkeztetéssel kapcsolatos többletkiadásairól

- 16/2020. Városi Piac bezárása

- 17/2020. Tiva-Szolg Kft. Által a Kacsás-tó üzemeltetésére benyújtott pályázat elbírálásáról

- 18/2020. Védőnői tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

- 19/2020. Orvosi Ügyelet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

- 20/2020. A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 6/2018. (III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról

- 21/2020. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről

- 22/2020. a Központi Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében megkötendő szerződések elfogadása

- 23/2020. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 24/2020. a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 25/2020. a Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 26/2020. az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 27/2020. a Tiszavasvári Városi Kincstár 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 28/2020. a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 29/2020. a Tiszavasvári Bölcsőde 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 30/2020. a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2020. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 31/2020. a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 3,4 ha nagyságú területének haszonbérbe adásáról

- 32/2020. Sajáthatáskörű költségvetési átcsoportosítás

- 33/2020. a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 23,5 ha nagyságú területének haszonbérbe adásáról

- 34/2020. a tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 35/2020. a tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 36/2020. a tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 37/2020. a tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 38/2020. a tiszavasvári 6622/1 és a 6622/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 39/2020. Polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról

- 40/2020. a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 3,4 ha nagyságú területének haszonbérbe adásáról

- 41/2020. a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 23,5 ha nagyságú területének haszonbérbe adásáról

- 42/2020. a tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 43/2020. a tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 44/2020. a tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 45/2020. a tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 46/2020. a tiszavasvári 6622/1 és a 6622/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 47/2020. az Esély és Otthon- Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16.2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálásáról

- 48/2020. Városi Piac korlátozott megnyitása

- 49/2020. Kényszerelhelyezés esetére kijelölt ingatlanról

- 50/2020. Tiszavasvári Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új Településszerkezeti Terv és leírás elfogadásáról

- 51/2020. Fogyatékos személyek otthonának 2020. évi finanszírozásáról, nyilatkozat szerződéskötési szándékról

- 52/2020. Bodó István ápolási támogatásáról

- 53/2020. a járóbeteg szakellátás eszközbeszerzéséről szóló 427/2019. (XII.16.) Kt. Számú határozat módosításáról.

- 54/2020. Bolega Sándorné Tiszavasvári, Irinyi J. u. 4. sz. alatti lakossal kötendő egyezségi okirat jóváhagyásáról

- 55/2020. Önkormányzati mezőgazdasági ingatlanokon végzett ingyenes szolgáltatásról szóló megállapodások jóváhagyásáról

- 56/2020. Illés Bertalanné gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás elutasítás miatti fellebbezés elbírálása

- 57/2020. a központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

- 58/2020.a Városi Piac korlátozott megnyitásáról szóló 48/2020. PM. határozat módosításáról

- 59/2020. Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2020-2025 évekre szóló gazdasági programjáról

- 60/2020. a Kornisné Liptay Elza Szociális és gyermekjóléti Központ 2019. évi szakmai beszámolójáról

- 61/2020. Tiszavasvári Város 2019. évi közrend-és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentéséről

- 62/2020.  Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról és elbírálásáról

- 63/2020. "a Városi Piac korlátozott megnyitásáról" szóló 48/2020. PM határozat módosításáról szóló 58/2020. PM határozat hatályon kívül helyezéséről

- 64/2020. az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból myújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázat felhívásáról

- 65/2020. … Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. …sz. alatti bérlő lakbér elengedésére vonatkozó kérelméről

- 66/2020. A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. .... sz. alatti bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 67/2020. A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. által az Ifjúsági Táborban 2020. évben tervezett munkákról szóló beszámoló elfogadásáról

- 68/2020. a közfoglalkoztatási feladatellátásához kapcsolódó, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött használat jogának alapításáról szóló szerződés módosításáról

- 69/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 70/2020. Térfigyelő kamerarendszer megvalósításához megkötött tervezési szerződés módosítása

- 71/2020. a Tiszavasvári NOE által felajánlott gyári lakótelepi játszótér önkorrmányzati tulajdonba adása

- 72/2020. a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről és a 2020. évi működési támogatásáról

- 73/2020. a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonpofit Kft. Társasági szerződésének módosításáról

- 74/2020. A TISZATÉR Társulással a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiségre kötendő bérleti szerződés elfogadásáról

- 75/2020. A központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a feladatellátással kapcsolatos szerződések jóváhagyásáról

- 76/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 77/2020. A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása módosításáról

- 78/2020. A tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 3,4 ha nagyságú területének haszonbérbe adásáról

- 79/2020. A tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 19,6910 ha nagyságú területének haszonbérbe adásáról

- 80/2020. A tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 81/2020. A tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 82/2020. A tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 83/2020. A tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 84/2020. TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című pályázat megvalósítására vonatkozó Közösségi Beavatkozási Terv elfogadásáról és Támogatói csoporthoz csatlakozásról

- 85/2020. … bérlő Tiszavasvári, Ady E. u. 10. … sz. alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 86/2020. … Tiszavasvári, Ady E. u. 14. … sz. alatti bérlakás bérletére vonatkozó kérelméről

- 87/2020. … a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. …. sz. alatti bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 88/2020. A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 89/2020. A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 90/2020. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi éves beszámolójáról

- 91/2020.  a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről

- 92/2020.  az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 93/2020.  az „Év Köztisztviselője” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 94/2020. Az EKIK- Városi Könyvtár intézményegysége által benyújtani kívánt NKA pályázatról

- 95/2020. (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 12/2020. (V.28.) számú alapítói döntése) A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetőben végzett 2019. évi tevékenységéről

- 96/2020. Az Egyesített Közművelődési Intézet és Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóinak elfogadásáról

- 97/2020.  Az Egyesített Közművelődési Intézet és Könyvtár 2020. évi munkaterveinek elfogadásáról

- 98/2020. Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról

- 99/2020. a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2020/21-es bajnoki évre

- 100/2020. A Dr. Lévai Sándor utcán (volt Úttörő u.) lévő játszótér megszüntetéséről, és egy új kialakításáról a Csónakázó tónál (6623/2 hrsz)

- 101/2020. - „TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077” kódszámú „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat támogatói okiratának elfogadásáról 

- 102/2020. a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. használatában lévő önkormányzati tulajdonú eszközök selejtezése

- 103/2020. - mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 14/2020. (V.28.) számú alapítói határozatnak is minősül-  A Lippai és Lippai Kft. kötelezettnek a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tartozásása engedményezéséről

- 104/2020. Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívásáról

- 105/2020.  a Tiszavasvári-Szorgalmatos Szennyvíz - Közmű Tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatos döntésről

- 106/2020. a járóbeteg szakellátás fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésről

- 107/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 108/2020. Telekalakítás a Tiszavasvári, Vágóhíd u. 6663 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

- 109/2020. a központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről

- 110/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 111/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 112/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 113/2020. A KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 kódszámú „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” elnevezésű projekt kivitelezéséről szóló vállalkozási szerződés elfogadásáról

- 114/2020. Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése a Fürdő soron és a Nyárfa utcán

- 115/2020. …. Tiszavasvári, …. sz. alatti bérlakás bérletére vonatkozó kérelméről

 - 116/2020. …. Tiszavasvári, …. sz. alatti bérlakás bérletére vonatkozó kérelméről

- 117/2020. … Tiszavasvári, Kossuth u… sz. alatti bérlakásból történő kilakoltatásáról

- 118/2020. … Tiszavasvári, … sz. alatti bérlakásból történő kilakoltatásáról

- 119/2020. … Tiszavasvári, …. sz. alatti bérlakásból történő kilakoltatásáról

- 120/2020. … Tiszavasvári, …. sz. alatti bérlakásból történő kilakoltatásáról

- 121/2020. …val a Tiszavasvári, Ady E. u. …. sz. alatti bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 122/2020.  A polgármester 2020. évi szabadság igénybevételéről

- 124/2020. Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázat visszavonásáról

- 125/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 126/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 127/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 128/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 129/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 130/2020. Döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról

- 131/2020. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 132/2020. A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet működésével kapcsolatos döntésről

- 133/2020. A "Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban" című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának eredményességéről

- 134/2020. A Tiva-Szolg Kft. Temetőszolgáltatás végzéséhez szükséges gépjármű lízingről

- 135/2020. A Tiszavasvári -Szorgalmatos Szennyvíz-Közmű Tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatos döntésről

- 136/2020. A Tiszavasvári Sportegyesület Labdarúgó és Kézilabda Szakosztályának működéséhez biztosított, kizárólag működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás és szakmai beszámolóról

- 137/2020. 2021. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

- 138/2020. 2021. évi közmunka javaslat

- 139/2020. Kornisné Központban demens ellátás szakmai programok módosítása

- 140/2020. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi likviditási hitelkeret igénybevételéről

- 141/2020. a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Noprofit Kft-ben fennálló üzletrész átruházásáról

- 142/2020. a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozataláról

- 143/2020. A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2020. december 23. és 2020. december 30-31-e, közötti ügyfélfogadás rendjéről

- 144/2020. Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 145/2020. Gencsi Sándor Tiszavasvári, Alberth Béla u. 19. sz. alatti lakos önkormányzati ingatlanok bérbeadására vonatkozó kérelméről

- 146/2020. A Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

- 147/2020 A 2021. évi belső ellenőrzési tervről

- 148/2020 Szociális Szolgáltatás tervezési Koncepció

 - 149/2020 Esély otthon ösztönző elbírálás

 - 150/2020 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.évi munkatervéről

 - 151/2020 A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

 - 152/2020 hep felülvizsgálat

 - 153/2020 Tájékoztatás önkormányzati képviselő köztartozás-mentességéről

 - 154/2020 A Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet jövőbeli működése érdekében feladatellátási szerződés megkötéséről

 - 155/2020 Az "Illegális hulladéklerakó felszámolása-2020" tárgyú pályázat Támogatói okiratának elfogadásáról

 - 156/2020 magyar kézilabda szövetség országos tornaterem felújítási programja megállapodás tervezet

 - 157/2020 A "Kabay János" Vállalkozói Díj odaítéléséről

 - 158/2020 Az Ifjúsági Tábor 2020. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató jóváhagyásáról

 - 159/2020 Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosításáról

 - 160/2020 Szakmai és pénzügyi beszámoló a járóbeteg szakellátás 2019. évi működéséről

 - 161/2020 A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

 - 162/2020 A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

 

Advertisement