TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. május 29–én (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014.évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeltének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              

 1. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet és az építményadóról szóló 29/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gulyás Gabriella köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 1. Előterjesztés átfogó értékelésről a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről, és 2014. évi üzleti tervéről.  

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gáll Antalné ügyvezető

Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 2014. évi üzleti tervéről.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gaszperné Román Margit ügyvezető

Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                      

7.      Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés- szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 2014. évi üzleti tervéről.

                 Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gaszperné Román Margit ügyvezető

Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel kapcsolatos egyéb döntésekről. (2 határozat-tervezet)      +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos egyéb döntésekről. (2 határozat-tervezet.)     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, könyvvizsgálói jelentéséről és a 2014. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Szabó András ügyvezető

Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.  Előterjesztés a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről.     +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2013. évi pénzügyi beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 2013. évi közmunka program megvalósulásáról és a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról.      +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                                               Dr. Groncsák Andrea intézményvezető

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóról.     +Melléklet

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ járóbeteg szakellátásával kapcsolatos döntésekről. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a támogató szolgálat feladatmutatójának évközi módosítási igényéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról.      +Melléklet

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák hasznosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelemről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés üdülőingatlanok felajánlásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

             Szavazati arány: egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Tájékoztató a fogyatékos ellátás finanszírozásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 

 

 1. Egyebek

 

-           Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási munkálatainak elvégzéséről

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés Kitüntető Díjak odaítéléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2014. május 23.                             

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester