Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Július Nyomtatás

 

- 192/2013. (VII.03.) Kt. számú határozata Döntés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére biztosítandó likviditási hitelkeret igénybevételéről

- 193/2013. (VII.03.) Kt. számú határozata Szervezetfejlesztés érdekében pályázat benyújtásáról

- 194/2013. (VII.3.) Kt. számú határozata Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítéséhez pályázat benyújtásáról

- 195/2013. (VII. 25.) Kt. számú határozata a központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról

- 196/2013. (VII.25.) Kt. számú  határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásához szükséges Együttműködési Megállapodás megkötéséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával

- 197/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megalkotásáról     +Mellékletek

- 198/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 199/2013. (VII. 25.) Kt. számú határozata Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2012/2013. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.

- 200/2013. (VII. 25.) Kt. számú határozata Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2013/2014-es nevelési év előkészületeiről

- 201/2013. (VII. 25.) Kt. számú határozata az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

- 202/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök kerékpárút kiépítése című, ROP-1.1.5-2004-11-0005/37 kódszámú projekt eredményeinek fenntartásáról szóló intézkedési tervről

- 203/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítása

- 204/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata A Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületével kötött ellátási szerződés jóváhagyásáról

- 205/2013 (VII.25.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti múzeum épületének Vasvári Pál Múzeum részére történő ingyenes használatba adásáról

- 206/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés elfogadásáról

- 207/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Moravszki György Zsolt és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. által kezdeményezett módosításáról

- 208/2013. (VII.25.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Tisermix Kft. által kezdeményezett módosításáról

 

Advertisement