Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2020. évi határozatok Nyomtatás

- 1/2020. (I.17.)Kt. számú határozat A 2020. január 17. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 2/2020. (I.17.)Kt. számú határozat Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek módosítása a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge mederszelvény rekonstrukciós munkái” megvalósítása érdekében

- 3/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A 2020. január 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 4/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Haszonbérleti díjra vonatkozó módosító javaslatról

- 5/2020. (I.30.) Kt. számú határozat A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításának felülvizsgálatáról

- 6/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Az elfogadott intézményi férőhely kiváltási terv felülvizsgálatáról

- 7/2020. (I.30.)Kt. számú határozat „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda felújítása” tárgyúpályázat Támogatói okiratának elfogadása

- 8/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívása

- 9/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjára benyújtandó pályázatról

- 10/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesülettel kötendő szakmai együttműködésről

- 11/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évitemetőüzemeltetési támogatásának felhasználásárólkészült beszámolóról

- 12/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról

- 13/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 367/2019. (X.22.) Kt. számú határozatának módosításáról

- 14/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő megállapodás módosításáról(mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2/2020. (I.30.) számú alapítói határozata)

- 15./2020. (I.30.)Kt. számú határozat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról

- 16/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat marketing, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozóan vállalkozási szerződésének módosítása

- 17/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

- 18/2020. (I.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

- 19/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása

- 20/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Magyar Vöröskereszttel kötött használati jogot alapító szerződés módosításáról

- 21/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110/A. szám alatti bérlakás értékesítéséről

- 22/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 23/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 24/2020. (I.30.)Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 25/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központra vonatkozó jelentés elfogadásáról

- 26/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám) intézményvezetője Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka 4440 Tiszavasvári, Zrínyi utca 2. szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről

- 27/2020. (I.30.)Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője kinevezésének módosítása

- 28/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Baráth Olga Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről

- 29/2020. (I.30.)Kt. számú határozat Terebes Anikó bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 30/2020. (II.13.)Kt. számú határozat A 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 31/2020. (II.13.)Kt. számú határozat Az önkormányzat adósságot keletkeztetőügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinekés saját bevételeinek bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan

- 32/2020. (II.13.) Kt számú határozata Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített új településszerkezeti terv és leírás tervezetre, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezetre vonatkozó a teljes eljárás véleményezési szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról

- 33/2020. (II.13.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb területére - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - vonatkozó tárgyalásos eljárás munkaközi szakaszban beérkezett partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról

- 34/2020. (II.13.) Kt. számú határozata Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei és eljárásrendje alapján készített településszerkezeti terv és leírás tervezet, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezet 0961, 0989 és 1016/1 hrsz. alatti csatornák - Keleti főcsatorna - 0996/12 és 0998 hrsz. alatti utak által határolt tömb - mely magában foglalja a 0996/1 hrsz., 0996/2, és 0996/3 hrsz.-ú területeket - területére vonatkozóan

 - 35/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A 2020. február 27. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 36/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

- 37/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

- 38/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása

- 39/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Az adatvédelmi tisztviselői feladatok költséghatékonyabb ellátásának megvizsgálásáról

- 40/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

- 41/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 42/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

- 43/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Szabadidős Programszervező Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

- 44/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Vasvári Hírmondó 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

- 45/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 46/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

- 47/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Sportegyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

- 48/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája részére 2019.január 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra nyújtott támogatás felhasználásáról készült pénzügyi beszámolóról

- 49/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

- 50/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2019. évi beszámolójáról

- 51/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél végzett 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről

- 52/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Belső ellenőri feladatok ellátásáról

- 53/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár használati szabályzatairól

- 54/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

- 55/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Kompár László 2019. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről

- 56/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A „Találkozások Tere kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat „Mobilszínpad beszerzés fény és hangtechnikával” közbeszerzési eljárásának eredményéről

- 57/2020. (II.27.) Kt. számú határozat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban” tárgyú pályázat Támogatói okiratának elfogadása

- 58/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat tervezési szerződésének utólagos jóváhagyásáról

- 59/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

- 60/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződések módosításáról (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2020.(II.27.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 61/2020. (II.27.) Kt. számú határozat (amely a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 5/2020.(II.27.) számú alapítói határozatnak minősül) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódó szerződések módosításáról

- 62/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

- 63/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról

- 64/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 65/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 66/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 0340/13 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 67/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 0340/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 68/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 0246/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 69/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 0246/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 70/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 6622/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 71/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adásáról

- 72/2020. (II.27.) Kt. számú határozat A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

- 73/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 74/2020. (II.27.) Kt. számú határozat a Tiva-Szolg Kft. által –a „Kacsás” Horgásztó üzemeltetésére- benyújtott pályázatról (mely egyben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 7/2020. (II.27.) számú alapítói határozata)

- 75/2020. (II.27.) Kt. számú határozat (amely a 6/2020. (II.27.) számú alapítói határozatnak is minősül) A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének javadalmazásáról ZÁRT

- 76/2020. (II.27.) Kt. számú határozat „Vasvári Pál” Ifjúsági Díj odaítéléséről ZÁRT

- 77/2020. (II.27.) Kt. számú határozat Pap Melinda Tiszavasvári, Déryné u. 9. sz. alatti önkormányzati bérlakás kiutalására vonatkozó kérelméről ZÁRT

- 78/2020. (III.05.) Kt. számú határozat A 2020. március 5. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 79/2020. (III.05.) Kt. számú határozat (mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8/2020. (III.5.) számú alapítói döntése) A TIVA-SZOLG Kft. temetőszolgáltatás végzéséhez szükséges gépjármű lízingről

- 80/2020. (III.05.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról ZÁRT

- 81/2020. (III.05.) Kt. számú határozat ......... közalkalmazotti minősítése ZÁRT

- 82/2020. (VII.9.) Kt. számú határozat A 2020. július 9. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 83/2020. (VII.9.) Kt. számú határozat Dr. Nyáguly-Csegezy István házi gyermekorvos felmondásáról

- 84/2020. (VII.9.) Kt. számú határozat A 0358/155 és a 0358/172 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, továbbá kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról

- 85/2020. (VII.9.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására ZÁRT

- 86/2020. (VII.22.) Kt. számú határozat A 2020. július 22. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 87/2020. (VII.22.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálásáról ZÁRT

- 88/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat A 2020. július 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 89/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Együttműködési megállapodás megkötése a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó területén megvalósuló kármentesítési beavatkozás biztosításáról

- 90/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2019. évi munkájáról szóló beszámolóról

- 91/2020. (VII.30.) A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról

- 92/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett tevékenységéről

- 93/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat a helyi önkormányzat 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 94/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatás pályázati felhívása

- 95/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 96/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

- 97/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat „Green House” büfével kapcsolatos peren kívüli megállapodás elutasításáról

- 98/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat A nyírbátori 0239/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészének elbirtoklásával kapcsolatos döntésről

- 99/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról

- 100/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat a „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 101/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Pintér László Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/1. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről

- 102/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Csonka Krisztián Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 1/6. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről

- 103/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat Kabai Vivien Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 3/10. sz. alatti önkormányzati lakás kiutalására vonatkozó kérelméről

- 104/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I/1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról

- 105/2020. (VII.30.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 046/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan rét művelési ágú részének haszonbérbe adásáról

- 106/2020. (VIII.13.) Kt. számú határozat A 2020. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 107/2020. (VIII.13.) Kt. számú határozat Tiszavasvári, Nyárfa utca 6623/2 hrsz-ú ingatlanon lévő közösségi pihenőparkban megvalósítandó fejlesztés támogatására szóló pályázat benyújtásáról

- 108/2020. (VIII.13.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

- 109/2020. (VIII.13.) Kt. számú határozat Az önkormányzati tulajdonú tiszavasvári 046/1 hrsz-ú ingatlan szántórészének gyepmesteri telep kialakítása céljából történő termőföld végleges más célú hasznosításáról

- 110/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A 2020. szeptember 24. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 111/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat módosítása

- 112/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat „Tiszavasvári Város Klímastratégiája 2020-2050 közötti időszakra” elnevezésű dokumentum elfogadásáról

- 113/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 114/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

- 115/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 116/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázathoz biztosítandó önerőhöz szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 117/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról

- 118/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról

- 119/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2019. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

- 120/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2019/2020. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

- 121/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2020/2021-es nevelési év előkészületeiről

- 122/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

- 123/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról

- 124/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Partnerségi egyeztetés lezárása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú csatorna - 0357 hrsz-ú árok - Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ módosítása kapcsán

- 125/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszavasvári Város településszerkezeti terv és leírás, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv Vágóhíd utca - 0359 hrsz-ú csatorna - 0357 hrsz-ú árok - Adria u. által határolt területre vonatkozó módosítás, a HÉSZ 3. mellékletének pontosítása, valamint a belterületi határ módosítása kapcsán

- 126/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Fazekas László kérelméről a településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására vonatkozóan

- 127/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

- 128/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról

- 129/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése

- 130/2020. (IX. 24.) Kt. számú határozat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról

- 131/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Kossuth u. 4. sz. alatti önkormányzati gépkocsi-tároló ingyenes használatba adásáról

- 132/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 133/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról

- 134/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Tájékoztatás a Ferment Hungary Hulladékkezelő és Hasznosító Kft. felszámolási eljárása során jóváhagyott egyezségről

- 135/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás elutasítása miatti fellebbezés elbírálásáról

- 136/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázat elbírálásáról

- 137/2020. (X.09.) Kt. számú határozata A 2020. október 9. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 138/2020. (X.09.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.

- 139/2020. (X.29.) Kt. számú határozata A 2020. október 29. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

- 140/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

- 141/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ bentlakásos intézményében az idős ellátás keretében demens részleg kialakításáról

- 142/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról

- 143/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról

- 144/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat építési beruházásokról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról

- 145/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

- 146/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2021. évben biztosítandó folyószámla-hitelkeret igénybevételének kezdeményezéséről

- 147/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Az önkormányzat 2021-2023 évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról szóló 31/2020.(II.13.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról

- 148/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálásáról

- 149/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

- 150/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívása

- 151/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás biztosítása temetőüzemeltetés során felmerült többlethulladék elszállításának finanszírozásához

- 152/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése a Dr. Lévai Sándor utcán

- 153/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 0974/2, 0301/18, 0301/19, 6761, 1399/1 és 0364/6 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 154/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A tiszavasvári 1446/2, 1438, 1375, 1376, 1341, 636 és 1492 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok bérbe adásáról

- 155/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Takács Éva bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1. szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 156/2020. (X.29.) Kt. számú határozat A NYÍRREHAB-TEX Kft. fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelméről

- 157/2020. (X.29.) Kt. számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 158/2020. (X.29.) Kt. számú határozat Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója munkaszerződésének elfogadásáról

 

Advertisement