Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2016. évi határozatok Nyomtatás

- 1/2016. (I.27.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

- 2/2016.(I.27.) a Rojkó-Med Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolójáról

- 3/2016.(I.27.) a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló

- 4/2016.(I.27.) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

- 5/2016.(I.27.) a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 6/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról, mely Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 1/2016. (I.27.) számú alapítói határozatának minősül

- 7/2016.(I.27.) a hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálatáról

- 8/2016.(I.27.) a Vasvári Pál Múzeum belépőjegy árainak megállapításáról

- 9/2016.(I.27.) A Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének ingyenes használatba adásáról

- 10/2016.(I.27.) A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett helyiség bérbeadásáról

- 11/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 12/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 13/2016.(I.27.) Írásbeli határozathozatali döntés jóváhagyása

- 14/2016.(I.27.) Intézményvezetői munkakör módosításáról

- 15/2016.(I.27.) A Tiszavasvári Általános Iskola általános intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről

- 16/2016.(I.27.) A Tiszavasvári Általános Iskola szakmai intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről

- 17/2016.(I.27.) A Művelődési Központ és Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum jogutóddal történő megszüntetése és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár megalapítása

- 18/2016.(I.27.) A Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének (igazgatójának) a magasabb vezetői beosztás visszavonásáról

- 19/2016.(I.27.) A Vasvári Pál Múzeum intézményvezetőjének (igazgatójának) a magasabb vezetői beosztás visszavonásáról

- 20/2016.(I.27.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 21/2016.(I.27.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

- 22/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának az Önkormányzat és a Magyarországi Magiszter Alapítvány által benyújtott módosításáról

- 23/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának a Reznek Zoltán által benyújtott módosításáról

- 24/2016.(I.27.) A kötelező betelepítési kvótáról

- 25/2016.(I.27.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról

- 26/2016.(I.27.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

- 27/2016.(I.27.) a TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosítása (amely a  TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 1/2016.(I.27.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 28/2016.(I.27.) Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 29/2016.(I.27.) Maczkó Zoltán tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 30/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

- 31/2016.(I.27.) A tiszavasvári 0358/103-110 hrsz alatti önkormányzati ingatlanok vásárlására vonatkozó kérelemről

- 32/2016.(I.27.) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról (amely a …./2016.(I.27.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 33/2016.(I.27.) Intézményvezetővel kapcsolatos összeférhetetlenségi ügy

- 34/2016.(I.27.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének a magasabb vezetői beosztásáról történő lemondás elfogadásáról

- 35/2016. (II.15.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 36/2016. (II.15.) A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2016. évi támogatás megállapításáról

- 37/2016. (II.15.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2017-2019 évekre vonatkozóan

- 38/2016. (II.15.) a Tiszavasvári Városi Televízió 2015. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 39/2016. (II.15.) a Tiszavasvári Sportegyesület 2015. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról

- 40/2016. (II.15.) a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról

- 41/2016. (II.15.) A Tiszalöki Mentőállomás beszámolója a 2015. évi támogatás felhasználásáról 

- 42/2016. (II.15.) a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évben végzett tevékenységéről

- 43/2016. (II.15.) a Vasvári Hírmondó 2015. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 44/2016. (II.15.) a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 45/2016. (II.15.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei, valamint a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési szabályzatának megalkotásáról

- 46/2016. (II.15.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről

- 47/2016. (II.15.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötéséről

- 48/2016. (II.15.) A Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft. áramcsatlakozási költség megosztására vonatkozó kérelméről.

- 49/2016.(II.25.) A 23/2016. (I.27.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről (HÉSZ) 

- 50/2016.(II.25.) a temetői díjtételek felülvizsgálatáról 

- 51/2016.(II.25.) a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolójáról és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésből eredő elszámolásról 

- 52/2016.(II.25.) a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

- 53/2016.(II.25.) a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

- 54/2016.(II.25.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.2.1-15 kódszámú felhívásának keretébenmegvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 

- 55/2016.(II.25.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívásának keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 

- 56/2016.(II.25.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú felhívásának keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról 

- 57/2016.(II.25.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről 

- 58/2016.(II.25.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről 

- 59/2016.(II.25.) Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról 

- 60/2016.(II.25.) Az EKIK igazgatója magasabb vezetői pótlékának, kereset-kiegészítésének megállapításáról 

- 61/2016.(II.25.) a 2016. évi fogyatékos ellátási szerződés megkötésének kezdeményezéséről 

- 62/2016.(II.25.) A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett irodák bérbeadásáról 

- 63/2016.(II.25.) Tiszavasvári Média Egyesület bérleti díj hátralékmegfizetésére vonatkozó kérelméről 

- 64/2016.(II.25.) a 2016. évi közmunka programok jóváhagyásáról 

- 65/2016.(II.25.) A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 

- 66/2016.(II.25.) Önkormányzati tulajdonú üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról 

- 67/2016.(III.04.) Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának a Reznek Zoltán által benyújtott módosításáról 

- 68/2016.(III.24.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére Bohács József által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról.  

- 69/2016.(III.24.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére Juhász Borbála által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról.  

- 70/2016.(III.24.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére Lázár István által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról 

- 71/2016.(III.24.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról 

- 72/2016.(III.24.) A Vasvári Pál Múzeum és a Művelődési Központ és Könyvtár megszüntető okiratának módosításáról 

- 73/2016. (III.24.) a Magyarországi Magiszter Alapítvány által benyújtani kívánt TOP-1.4.1-15 pályázathoz szükséges szándéknyilatkozat megadása 

- 74/2016.(III.24.) A TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívás támogatási kérelmének benyújtására megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról 

- 75/2016.(III.24.) Vis maior támogatás igénylése belvízi védekezéssel kapcsolatban 

- 76/2016.(III.31.) A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvárióvoda 2015. évi önkormányzati támogatásánakfelhasználásáról.  

- 77/2016.(III.31.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési KözhasznúNonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és 2016. éviműködési támogatásáról.  

- 78/2016.(III.31.) A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.2016. évi üzleti tervéről és 2016. évi működésitámogatásáról. 

- 79/2016.(III.31.) A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kötött szerződés jóváhagyásáról.  

- 80/2016.(III.31.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.  

- 81/2016.(III.31.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

- 82/2016.(III.31.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról 

- 83/2016.(III.31.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság beszámolója a 2014-ben kapotttámogatás felhasználásáról.  

- 84/2016.(III.31.) a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szólóbeszámoló elfogadásáról.  

- 85/2016.(III.31.) a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolója.  

- 86/2016.(III.31.) A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervének elfogadásáról.  

- 87/2016.(III.31.) A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.  

- 88/2016.(III.31.) A Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.  

- 89/2016.(III.31.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról. 

- 90/2016.(III.31.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.  

- 91/2016.(III.31.) Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről.  

- 92/2016.(III.31.) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.  

- 93/2016.(III.31.) A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft.  2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.  

- 94/2016.(III.31.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.  

- 95/2016.(III.31.) A megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek jövőbeli hasznosítása.  

- 96/2016.(III.31.) ,,A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.  

- 97/2016.(III.31.) Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről. 

- 98/2016.(IV.14.) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete47/2016. (II.15.) Kt. számú határozata ellenitörvényességi felhívásról 

- 99/2016.(IV.14.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Becsület Légiója Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 

- 100/2016. (IV.14.) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés elfogadásáról 

- 101/2016.(IV.14. ) a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény dolgozóinak 2016. április 20-ára meghirdetett pedagógus sztrájkban való részvételével kapcsolatban 

- 102/2016. (IV.14.) a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és ügyvezetőjének megválasztásáról. (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 3/2016.(IV.14.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 103/2016.(IV.14.) a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadásáról és munkaviszonya megszűnéséről. (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2016.(IV.14.) számú alapítói határozatnak minősül) 

- 104/2016.(IV.21.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1.3-15 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (A Tiszavasvári Kabay-konyha rekonstrukciója és agrárlogisztikai pont kialakítása)

- 105/2016.(IV.21.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén)

- 106/2016.(IV.21.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.2.1-15 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (A Tiszavasvári Hősök utcai szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó épületegyüttes korszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése)

- 107/2016.(IV.21.) A HÉSZ 2016. évi 1. számú módosítására irányuló Mezei Ernő által benyújtott kezdeményezéséről

- 108/2016.(IV.21.) A HÉSZ 2016. évi 2. számú módosítására irányuló Dancsné Orosz Katalin által benyújtottkezdeményezéséről

- 109/2016.(IV.21.) A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan

- 110/2016.(IV.28.) Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évben végzett tevékenységéről

- 111/2016.(IV.28.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 112/2016.(IV.28.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról

- 113/2016.(IV.28.) A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének Önkormányzati támogatás iránti kérelme, valamint pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló a 2015. évi önkormányzati támogatásról

- 114/2016.(IV.28.) A HÉSZ 2016. évi 3. számú módosítására irányuló Járműszerelvény Gyártó Zrt. által benyújtott kezdeményezéséről

- 115/2016.(IV.28.) A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról

- 116/2016.(IV.28.) a támogatott lakhatás kialakításával kapcsolatos pályázati lehetőségről

- 117/2016.(IV.28.) A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás célú helyiség REQUIEM Fúvószenekari Alapítvány részére történő használatba adásáról

- 118/2016.(IV.28.) A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás álláshelyre Víg Csaba által benyújtott pályázat véleményezéséről

- 119/2016.(IV.28.) a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról (amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 5/2016.(IV.28.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 120/2016.(IV.28.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás adása a medencék vízjogi létesítési engedélyéhez

- 121/2016.(IV.28.) A tiszavasvári 6654 hrsz-ú ingatlan 3 ha nagyságú füves területének mezőgazdasági célra történő bérbe adásáról

- 122/2016.(IV.28.) Gazdag Ákos önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről

- 123/2016.(IV.28.) Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 124/2016.(IV.28.) Huri Ibolya Tiszavasvári, Táncsics M. u. 30. sz. alatti lakos földbizottsági állásfoglalás elleni kifogásáról

- 125/2016.(V.5.) A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

- 126/2016.(V.5.) A tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetéséről szóló szerződés jóváhagyásáról

- 127/2016.(V.5.) Huri Ibolya Tiszavasvári, Táncsics M. u. 30. sz. alatti lakos földbizottsági állásfoglalás elleni kifogásáról

- 128/2016.(V.5.) A tiszavasvári 6155 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 129/2016.(V.5.) A tiszavasvári 6481 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 130/2016.(V.19.) Tiszavasvári Város 2015. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentés

- 131/2016.(V.19.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 132/2016.(V.19.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 133/2016.(V.19.) A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2015. éviegyszerűsített éves beszámolójáról

- 134/2016.(V.19.) A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 135/2016.(V.19.) a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2015. évben végzetttevékenységéről

- 136/2016.(V.19.) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 137/2016.(V.19.) A Kelet-Környezet Kft. 2015. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról

- 138/2016.(V.19.) A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2015. évi évesbeszámolójáról

- 139/2016.(V.19.) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szervezeti és működésiszabályzatának jóváhagyásáról(amely a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2016.(V.19.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 140/2016.(V.19.) A Tiszavasvári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról

- 141/2016.(V.19.) A Vidékfejlesztési Program 6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épületének külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése)

- 142/2016.(V.19.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

- 143/2016.(V.19.) A Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

- 144/2016.(V.19.) A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás célú helyiség Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület részére történő bérbe adásáról

- 145/2016.(V.19.) A Gávavencsellő 1453 hrsz alatti ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról

- 146/2016.(V.19.) Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésérevonatkozó kérelméről

- 147/2016.(V.19.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1.1-15 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (Iparterület kialakítása Tiszavasváriban)

- 148/2016.(V.19.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4.1-15 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról (A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése)

- 149/2016.(V.19.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívására benyújtott pályázat jóváhagyásáról (Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban)

- 150/2016.(V.19.) a Vasvári Pál Gyermekdíj odaítéléséről

- 151/2016.(V.19.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. belső ellenőrzési vizsgálatáról(amely a 6/2016.(V.19.) számú alapítói határozatnakminősül)

- 152/2016.(V.19.) A tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetéséről szóló szerződés módosításáról

- 153/2016.(V.26.) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel kötendő bizományi szerződés elfogadásáról(amely a TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában az 5/2016. (V.26.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 154/2016.(V.26.) Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

- 155/2016.(V.26.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű SzolgáltatóZrt 2015. évi éves beszámolójáról és 2016. évi üzletitervéről

- 156/2016.(V.26.) A Városi Kincstár koordinálásával szervezett 2015. évi közfoglalkoztatási programok beszámolója

- 157/2016.(V.26.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.Alapszabályának módosítása

- 158/2016.(V.26.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve elkészítésének határidejéről és a 2016. évi működéséhez további támogatás biztosításáról(amely a 7/2016.(V.26.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 159/2016.(V.26.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató KözhasznúNonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített évesbeszámolójáról (amely a 8/2016.(V.26.) számú alapítóihatározatnak minősül)

- 160/2016.(V.26.) A szünidei étkeztetés biztosítására kötött megállapodás módosításáról

- 161/2016.(V.26.) ,,A Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87 szám alatt lévő kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer csőhálózatának korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról

- 162/2016.(V.26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 163/2016.(V.26.) Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

- 164/2016.(V.26.) a Városi Kincstár igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 165/2016.(V.26.) A Városi Kincstár intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

- 166/2016.(V.26.) A Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítását elvégző kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 167/2016.(V.26.) A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázatai saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárás lezárásáról

- 168/2016.(V.26.) A Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata saját erejének részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárás lezárásáról

- 169/2016.(V.26.) A tiszavasvári 6654 hrsz-ú ingatlan 3 ha nagyságú füves területének bérbe adására kiírt pályázat elbírálásáról

- 170/2016.(V.26.) A „Vasvári HACS”-hoz való csatlakozásról

- 171/2016.(VI.08.) A NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról

- 172/2016.(VI.08.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról

- 173/2016.(VI.08.) ,,A Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87 szám alatt lévő kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer csőhálózatának korszerűsítése” című pályázat költségéről

- 174/2016.(VI.08.) a Ferment Hungary Kft. kérelmére, a tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jelzálog-szerződés elfogadásáról

- 175/2016.(VI.23.) A Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft. áramcsatlakozási költség megosztására vonatkozó kérelméről

- 176/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke pozíciójának javításáról

- 177/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.

- 178/2016.(VI.23.) A Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87. szám alatt lévő kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer csőhálózatának korszerűsítési munkálatai kiadásainak fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 179/2016.(VI.23.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 180/2016.(VI.23.) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztása mely, Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 5/2016. (VI.23.) számú alapítói határozatának minősül

- 181/2016.(VI.23.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője által benyújtott pályázatokról

- 182/2016.(VI.23.) ,,Védőháló Tiszavasváriban” című benyújtandó pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttműködés

- 183/2016.(VI.23.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 184/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjének tájékoztatása a 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról, valamint a Kormányhivatali ellenőrzés során megállapított hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervéről

- 185/2016.(VI.23.) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteibőleredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek2017-2019 időszak közötti bemutatásáról szóló37/2016.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása

- 186/2016.(VI.23.) A fogyatékos személyek ellátásának 2016. évi finanszírozására vonatkozó végleges feladat ellátási szerződés elfogadásáról

- 187/2016.(VI.23.) a konténeres hulladékszállításra vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról

- 188/2016.(VI.23.) Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi Lakás felújítási Tervéről

- 189/2016.(VI.23.) a Tiszavasvári Sporttelep használati jogánakbiztosítása a TSE részére a 2016/17-es bajnoki évre

- 190/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári, Kossuth u. 10. sz. alatti gépkocsi tároló használatba adásáról

- 191/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti nem lakás célú helyiség Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról

- 192/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről

- 193/2016.(VI.23.) A Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítását elvégző kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 194/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázatai saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárást lezáró 167/2016.(V.26.) Kt. számú határozat módosításáról

- 195/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárást lezáró 168/2016.(V.26.) Kt. számú határozat módosításáról

- 196/2016.(VI.23.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról

- 197/2016.(VI.23.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére Papp Ágnes által benyújtott pályázat érvényességének megállapításáról

- 198/2016.(VI.23.) A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról

- 199/2016.(VI.23.) Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezető helyettesi feladatokat ellátó munkatársának jutalmáról

- 200/2016.(VI.23.) Hozzájárulás munkavégzésre irányuló további jogviszony folytatásához

- 201/2016.(VI.23.) a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. behajthatatlan kintlévőségeivel kapcsolatos döntésről (amely a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 5/2016.(VI.23.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 202/2016.(VI.23.) A Tiszavasvári, Károly Róbert u. 2/a. szám alatti önkormányzati társasház emeleti lakásának bérbeadásáról

- 203/2016.(VII.13.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről

- 204/2016.(VII.13.) A NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálója díjazásának elfogadásáról

- 205/2016.(VII.28.) A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.ügyvezetésével és taggyűlésen történő képviseletévelkapcsolatos döntésekről.

- 206/2016.(VII.28.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési KözhasznúNonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntésekről

- 207/2016.(VII.28.) Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, ÁltalánosIskola, Középiskola és Szakiskola 2015/2016. tanévbenvégzett szakmai tevékenységéről.

- 208/2016.(VII.28.) A TIVA-Szolg Kft. számviteli politikájáról(amely a 6/2016.(VII.28.) számú alapítói határozatnakminősül)

- 209/2016.(VII.28.) (társasági határozat száma: 5/2016. (VII.28.) számú alapító határozat)a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőke-leszállításáról.

- 210/2016.(VII.28.) Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. és a Rehabilitációs Team Kft. közötti közreműködői szerződés módosítása.(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 11/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül)

- 211/2016.(VII.28.) járóbeteg szakellátás kapacitás – és óraszámnövelés(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 12/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül)

- 212/2016.(VII.28.) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról. mely, Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 6/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül

- 213/2016.(VII.28.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

- 214/2016.(VII.28.) A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról. mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 13/2016. (VII.28.) számú alapítói határozatának minősül.

- 215/2016.(VII.28.) az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

- 216/2016.(VII.28.) Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2015/2016-os nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2016/2017-es nevelési év előkészületeiről.

- 217/2016.(VII.28.) A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2016/2017-os nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése.

- 218/2016.(VII.28.) A HÉSZ 2016. évi 1. számú módosításával kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntéséről.

- 219/2016.(VII.28.) A HÉSZ 2016. évi 2. számú módosításával kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntéséről.

- 220/2016.(VII.28.) A HÉSZ 2016. évi 3. számú módosításával kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntéséről.

- 221/2016.(VII.28.) A Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti díjának csökkentéséről.

- 222/2016.(VII.28.) Jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról

- 223/2016.(VII.28.) A Találkozások Házában lévő pincehelyiség hasznosításáról.

- 224/2016.(VII.28.) A helyi közutak kátyúzására megkötött vállalkozásiszerződés utólagos jóváhagyása.

- 225/2016.(VII.28.) A családok átmeneti otthona jövőbeni működéséről

- 226/2016.(VII.28.) A Városi Kincstár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról

- 227/2016.(VII.28.) A Városi Kincstár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

- 228/2016.(VII.28.) Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése tárgyban, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben indított eljárásról.

- 229/2016.(VII.28.) a ,,Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről szóló napirend levételéről.

- 230/2016.(VII.28.) Szentesi Katalin jogorvoslati kérelme rendkívüli települési támogatás ügyben.

- 231/2016.(VII.28.) Vadász Szeréna jogorvoslati kérelme rendkívüli települési támogatás ügyben.

- 232/2016.(VII.28.) Önkormányzati bérlakások bérbeadásáról

- 233/2016.(VII.28.) Önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

- 234/2016.(VII.28.) A tiszavasvári 6481 hrsz-ú üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés módosításáról.

- 235/2016.(VIII.15.) Konténeres hulladékszállítással kapcsolatosközszolgáltatási igénybevételi szerződésmegszüntetéséről, és új szerződés megkötéséről.

- 236/2016.(VIII.15.) Támogatás biztosítása a Tiszatér Társulás részére a TOP – 7.1.1.-16 felhíváshoz kapcsolódó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítési díja első részletének fedezetére.

- 237/2016.(VIII.15.) Szűrőbusz igényléséről

- 238/2016.(VIII.15.) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

- 239/2016.(VIII.15.) Az idősek átmeneti otthona épülete használatba adásának utólagos jóváhagyásáról.

- 240/2016.(VIII.15.) A Kornisné Központ fűtéskorszerűsítéséhez szükséges hitel felvételéről szóló pályázati eljárás lezárásáról

- 241/2016(IX.7.) A 37/2016.(II.15.) Kt. számú határozat 2. számúmódosításáról.

- 242/2016.(IX.7.) KAB-KEF-16-A/B kódszámú ,,A Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása című pályázat benyújtásáról

- 243/2016.(IX.7.) földbizottsági állásfoglalás elleni kifogásról.

- 244/2016.(IX.23.) A HÉSZ 2016. évi 1. számú (Mezei Ernő által), 2. számú (Dancsné Orosz Katalin által) és 3. számú (Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által) módosításával kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.

- 245/2016.(IX.23.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.Alapszabályának módosítása

- 246/2016.(IX.29.) Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató

- 247/2016.(IX.29.) a Kornisné Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 248/2016.(IX.29.) A víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

- 249/2016.(IX.29.) A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer2017. évi fordulójához való csatlakozásról

- 250/2016.(IX.29.) A Tiszavasvári Sportegyesület Magyar KézilabdaSzövetséghez benyújtott Sportfejlesztési programjáhoztulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról

- 251/2016.(IX.29.) Közszolgáltatási igénybevételi szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésének utólagos jóváhagyásáról.

- 252/2016.(IX.29.) a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 253/2016.(IX.29.) A TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság viziközmű szolgáltatáshoz használt eszközeinek eladásáról

- 254/2016.(IX.29.) Az „Élet Labirintusa” elnevezésű kiállítás bérleti díja

- 255/2016.(IX.29.) Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

- 256/2016.(IX.29.) Költségalapú bérleti díjak mérsékléséről

- 257/2016.(IX.29.) Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról

- 258/2016.(IX.29.) Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról

- 259-265/2016.(IX.29.) Jogcím nélküli lakáshasználók lakásbérleti jogviszony visszaállítására vonatkozó kérelméről

- 266/2016.(IX.29.) Önkormányzati vagyonnal való rendelkezésről

- 267/2016.(IX.29.) A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról

- 268/2016.(X.27.) A Varázsceruza Óvoda tetőszigetelési munkálataitvégző vállalkozó kiválasztása

- 269/2016.(X.27.) A Varázsceruza Óvoda tetőfelújításához szükséges hitel felvételéről

- 270/2016.(X.27.) A fizioterápia ellátás jövőbeni biztosításáról

- 271/2016.(X.27.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

- 272/2016.(X.27.) Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának az Mezei Ernő által benyújtott 2016. évi 1. számú módosításáról

- 273/2016.(X.27.) Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának a Dancsné Orosz Katalin által benyújtott 2016. évi 2. számú módosításáról

- 274/2016.(X.27.) Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. által benyújtott 2016. évi 3. számú módosításáról

- 275/2016.(X.27.) Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

- 276/2016.(X.27.) A szociális otthon ellátottjai ideiglenes elhelyezése, az idősek átmeneti otthona épülete használatba adásának utólagos jóváhagyása

- 277/2016.(X.27.) A gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás jövőbeni biztosításáról

- 278/2016.(X.27.) A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti társasház részleges tetőszigeteléséről

- 279/2016.(X.27.) Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti bérlő bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelméről

- 280/2016.(X.27.) A Tiszavasvári, Déryné u. 9. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

- 281/2016.(X.27.) A védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról

- 282/2016.(X.27.) Önkormányzati képviselőre vonatkozó tájékoztatásról

- 283/2016.(X.27.) A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

- 284/2016.(X.27.) A Tiszavasvári, Kossuth u. 3. I/4. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

- 285/2016.(X.27.) A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. III/5. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről

- 286/2016.(X.27.) Nagy Attila Tiszavasvári, Kossuth u. 3. III/11. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatásáról

- 287/2016.(XI.17.) A 37/2016. (II.15.) Kt. számú határozat 3. számúmódosításáról

- 288/2016.(XI.17.) A Varázsceruza Óvoda tetőfelújításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

- 289/2016.(XI.17.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról

- 290/2016.(XI.24.) Tiszavasvári Város Önkormányzata és a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete Civil Ház üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés felmondása

- 291/2016.(XI.24.) A NOE és a TELSE Szociális Szolgáltató között kötendő használati szerződés jóváhagyása

- 292/2016.(XI.24.) A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működési támogatásáról

- 293/2016.(XI.24.) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

- 294/2016.(XI.24.) A szociális otthon végleges engedélyéről

- 295/2016.(XI.24.)

- 296/2016.(XI.24.) Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról

- 297/2016.(XI.24.) A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról szóló szerződés módosításáról

- 298/2016.(XI.24.) A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolója a 2016. évben végzett beruházásokról

- 299/2016.(XI.24.) a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról

- 300/2016.(XI.24.) A helyi közutak síktalanítása tárgyában kötendő megállapodás módosításáról

- 301/2016.(XI.24.) Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2016. évi üzemeltetéséről

- 302/2016.(XI.24.) Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyesingatlanok ingyenes használatáról

- 303/2016.(XI.24.) A gyermekek átmeneti gondozása feladatellátás biztosítására ellátási szerződés megkötéséről

- 304/2016.(XI.24.) a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásról

- 305/2016.(XI.24.) Lakatos Mária Tiszavasvári, Kodály Z. u. 7. sz. alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyának folytatásáról

- 306/2016.(XI.24.) A tiszadadai támogató szolgálat működtetésévelkapcsolatos észrevétel

 

Advertisement