Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése Nyomtatás

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban támogatást nyert el az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 azonosító számú pályázaton „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projektjének megvalósításához az alábbi műszaki tartalommal:
 

1. Tiszavasvári – Vöröshadsereg úti öblözet: H-Tb-1-0 és H-Tb-1-1 csatorna rekonstrukciója
 

2. Tiszavasvári – „Kállói 1-es mellékág” csatorna építés (36-os főút mentén)
 

3. Hortobágy főcsatorna rekonstrukciós munkái a 89+796 – 93+267 km csatorna szelvény között, műtárgy beépítése a 89+920 km szelvénybe
 

A projekt összköltsége 174.235.872 Ft amelyhez az Önkormányzat és a TIVIZIG 161.534.076 Ft támogatásban részesült.
Az első két projektelem esetében a projektgazda Tiszavasvári Város Önkormányzata, míg a 3. elem esetében a projektgazda a konzorciumi partner TIVIZIG.
Az előzetes műszaki felmérések, tervezői egyeztetések alkalmával kirajzolódott, hogy ezen 3 települési gócpont belvízveszélyének a megoldása, lényegében a település nagy részét megóvná tartós esőzés esetén a belvízkároktól. A fennmaradó települési csatornaszakaszok rekonstrukcióját egy későbbi ütemben kívánja az önkormányzat megvalósítani a prioritás és a jelenlegi anyagi helyzetének figyelembevételével.
 

 

Advertisement