Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

2014. évi határozatok Nyomtatás

 

- 1/2014.(I.13.) Kt. sz. határozata Javaslattétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére

- 2/2014. (I.13.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról     +Melléklet

- 3/2014.(I.13.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságállománya átvállalásáról

- 4/2014. (I.13.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról

- 5/2014. (I.13.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek módosulásáról

- 6/2014. (I.13.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséről

- 7/2014. (I.13.) Kt. számú határozata A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséről

- 8/2014. (I.13) Kt. számú határozata A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal fogyatékos személyek otthona ellátásra megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról

- 9/2014.(I.13.) Kt. számú határozata A helyi közutak síktalanítása tárgyában kötendő megállapodás módosításáról

- 10/2014. (I.13.) Kt. számú határozata a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés módosításának elfogadásáról

- 11/2014. (I.13.) Kt. számú határozata Az Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató leveléről szóló 280/2013. (X.31.) Kt. számú határozattal módosított 252/2013. (IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról

- 12/2014. (I.30.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Városi Televízió 2013. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 13/2014. (I.30.) Kt. számú  határozata A támogató szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés elfogadásáról

- 14/2014. (I.30.) Kt. számú határozata Opel Combo gépjármű értékesítéséről

- 15/2014.(I.30.) Kt. számú határozata Lázár István, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója közalkalmazotti kinevezésének jóváhagyásáról

- 16/2014. (I.30.) Kt. számú határozata a Művelődési Központ és Könyvtár leltározási ütemtervéről

-17/2014. (I.30.) Kt. számú határozata a Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

- 18/2014. (I.30.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 19/2014. (I.30.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése elfogadásáról

- 20/2014. (I. 30.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Kállai Lajos és társai által benyújtott kezdeményezésről

- 21/2014. (I.30.) Kt. számú Határozata a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 22/2014.( I.30. ) Kt. sz. határozata Javaslattétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezetői megbízásának betöltésére

- 23/2014.(I.30.) Kt. sz.  határozata Javaslattétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetői megbízásának betöltésére

- 24/2014. (I.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési eljárás kiírása

- 25/2014. (I.30.) Kt. számú határozata Az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 26/2014. (I.30.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 kódszámú pályázat keretében gyermekjátékok beszerzése érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

- 27/2014. (I.30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról

- 28/2014. (I.30.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. alatti irodák hasznosításáról

- 29/2014. (I.30.) Kt. számú határozata Palló Sándor által meg nem fizetett perköltség iránti részletfizetési kérelemről

- 30/2014. (I. 30.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, TISZAMAG Kft. által benyújtott kezdeményezésről

- 31/2014. (I.30.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Losonczi Sándor és társai által benyújtott kezdeményezésről

- 32/2014. (II.13.) Kt. számú határozata A Varázsceruza Óvoda épületének felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

- 33/2014. (II.13.) Kt. számú határozata A Városi Kincstár gazdasági vezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 17/2014. (I.30.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről

- 34/2014. (II.13.) Kt. számú határozata A városi Sporttelep felújítására benyújtandó pályázatról

- 35/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodájának 2014. évi költségvetése

- 36/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolója a tiszavasvári óvoda 2013. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

- 37/2014. (II.20.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről

- 38/2014. (II.20.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Sportegyesület 2013. évi szakmai és gazdálkodási tevékenységének alakulásáról

- 39/2014. (II.20.) Kt. sz. határozata a Vasvári Pál Múzeum 2013. évi szakmai beszámolójáról

- 40/2014. (II.20.) Kt. számú határozata a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról

- 41/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Városi Kincstár és a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ közötti együttműködési megállapodásról

- 42/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Városi Kincstár és a Tiszavasvári Bölcsőde közötti együttműködési megállapodásról

- 43/2014. (II.20.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról szóló 4/2014. (I.13.) Kt. számú határozat módosításáról

- 44/2014. (II.20.) Kt. számú határozata a Vasvári Hírmondó 2013. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról

- 45/2014. (II.20.) Kt. számú határozata Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

- 46/2014. (II.20.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 47/2014. (II.20.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése ÉAOP- 5.1.2./D2-11-2011-0035 pályázat saját erő biztosítására szolgáló 1-2-13-4400-0165-3 számú hitelszerződés módosításáról

- 48/2014. (II.20.) Kt. számú határozata Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a Tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőség nevelés érdekében ÉAOP-4.1.1/A/11 pályázat saját erő biztosítására szolgáló 1-2-13-4400-0230-6 számú hitelszerződés módosításáról

- 49/2014. (II.20.) Kt. sz. határozata az egészségügyi feladatok kiszervezésének megvizsgálásáról

- 50/2014.(II.20.) Kt. sz. határozata Cselekvési terv a roma emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére

- 51/2014. (II.20.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről

- 52/2014.(II.20.) Kt. sz. határozata Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása című, IFJ-GY-14-C azonosító számú pályázat önerejének biztosításáról

- 53/2014.(II.20.) Kt. sz. Határozata Kábítószer-prevenciós programok támogatása című, KAB-ME-14-A/B/C azonosító számú pályázat önerejének biztosításáról

- 54/2014.(II.20.) Kt. sz. határozata A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására című KAB-KEF-14 kódszámú pályázat önerejének biztosításáról

- 55/2014.(II.20.) Kt. sz. határozata Gyermekek – és fiatalok közösségeinek és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek című IFJ-GY-14-B kódszámú pályázat önerejének biztosításáról

- 56/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladatellátási szerződés elfogadásáról

- 57/2014. (II.20.) Kt. számú határozata Dr. Bodnár Zoltán háziorvossal kötött feladatellátási szerződés módosításáról

- 58/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által történő hasznosításának felülvizsgálatáról

- 59/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Garami u. 1/a. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról

- 60/2014. (II.20.) Kt. számú határozata Dancsné Orosz Katalinnal a tiszavasvári 0358/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 61/2014. (II.20.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Körzeti Falugazdászok részére történő csereiroda felajánlásáról

- 62/2014. (II. 20.) Kt. számú határozata Az Eu-s Élelmiszersegély pályázatról

- 63/2014. (II.20.) Kt. számú Határozata A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról

- 64/2014. (II.20.) Kt. számú határozata Opel Combo gépjármű értékesítéséről

- 65/2014. (II. 20.)Kt. számú határozata Bálint Dániel jogorvoslati kérelme önkormányzati segély ügyben

- 66/2014. (III.13.) Kt. számú határozata A TISZATÉR LEADER Egyesület részére nyújtandó tagi kölcsönről

- 67/2014.(III. 13.) Kt. számú határozata a Kelet-Környezet Kft. többségi önkormányzati tulajdonának megszerzéséről

- 68/2014. (III.13.) Kt. számú határozata a helyi önkormányzat 2014. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 69/2014. (III.13.) Kt. számú határozata a helyi önkormányzat 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről

- 70/2014. (III.27.) Kt. számú határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

- 71/2014. (III.27.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Szociális,-Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről

- 72/2014. (III.27.) Kt. számú határozata a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

- 73/2014.(III.27.) Kt. sz. határozata Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedésekről

- 74/2014.(III.27.) Kt. sz. határozata A TISZEK által benyújtott ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT -14 kódszámú pályázatról

- 75/2014. (III.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról

- 76/2014. (III. 27.) Kt. számú határozata (amely az 1/2014.(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából

- 77/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata (amely az 2/2014. .(III.27.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének bérezéséről

- 78/2014. (III.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 79/2014. (III.27.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárása

- 80/2014. (III.27.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

- 81/2014. (III.27) Kt. számú határozata Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. alatti 240 hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról

- 82/2014. (III.27.) Kt. számú határozata A Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról

- 83/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata Az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló hitelkeret megszüntetéséről

- 84/2014.(III.27.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei, illetve gazdasági társaságai 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 85/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről

- 86/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról

- 87/2014. (III.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

- 88/2014. (III.27.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet ellátása érdekében a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés meghosszabbításáról

- 89/2014. (III.27.) Kt. sz. Határozata A Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról

- 90/2014. (III.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő bérbeadásáról

- 91/2014. (III.27.) Kt. számú határozata a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítésére vonatkozó kérelméről

- 92/2014. (III.27.) Kt. számú határozata Az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról

- 93/2014. (IV.9.) Kt. számú határozata A TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának folytatásáról (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 2/2014.(IV.9.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 94/2014. (IV.9.) Kt. számú határozata a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány vagyonának a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra történő fordításáról

- 95/2014. (IV.09.) Kt. számú határozata A KEOP-5.6.0 kódszámú, „Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben” című beruházási pályázathoz történő tulajdonosi hozzájárulásról

- 96/2014. (IV.09.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 5702/9 és 5704/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok összevonásáról

- 97/2014.(IV.24.) Kt. számú határozata (amely a 2/2014.(IV.24.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiva-Szolg Kft. 2013. évi  egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről

- 98/2014. (IV.24.) Kt. számú határozata Beszámoló a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről (amely a TIVA-Szolg. Kft. taggyűlése vonatkozásában a 3/2014.(IV.24.) számú alapítói határozatnak minősül)

- 99/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról

- 100/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozata A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről

- 101/2014. (IV.24.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 102/2014. (IV.24.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről

- 103/2014.(IV.24.) Kt. sz. határozata Az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra történő megbízásáról

- 104/2014. (IV.24.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról

- 105/2014. (IV.24.) Kt. számú határozata az „Év Közalkalmazottja” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 106/2014. (IV.24.) Kt. sz. határozata a „Tiszavasvári város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról

- 107/2014. (IV.24.) Kt. sz. Határozata A Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról

- 108/2014. (IV.24.) Kt. számú határozata A térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről

- 109/2014. (IV.24.) Kt. számú határozata közterületi térfigyelő kamera rendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról

- 110/2014. (IV.30.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület TAO programban való részvételéhez történő hozzájárulásról

- 111/2014. (IV.30.) Kt. számú határozata Az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről

- 112/2014.(IV. 30.) Kt. sz. határozata Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

- 113/2014 (IV. 30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014-2018.évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési terve módosításáról

- 114/2014. (IV.30.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

- 115/2014. (IV.30.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 116/2014. (V.15.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Aranyosi Tamás, Kállai Lajos, Tiszamag Kft., Losonczi és Losonczi Kft., Pásztor István által kezdeményezett egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

- 117/2014. (V.15.) Kt. számú határozata A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

- 118/2014. (V.29.) Kt. sz. határozata a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről

- 119/2014. (V. 29.) Kt. számú határozata Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról

- 120/2014.(V.29.) Kt. számú határozata (amely a 4/2014.(V.29.) számú alapítói határozatnak minősül) A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről, és 2014. évi üzleti tervéről

- 121/2014.(V.29.) Kt. számú határozata a NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és 2014. évi üzleti tervéről

- 122/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 2014. évi üzleti tervéről

- 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról

- 124/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. ügyvezetői díjazásának módosulásáról

- 125/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 126/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

- 127/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról

- 128/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről

- 129/2014. (V.29.) Kt. számú határozata a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2013. évi pénzügyi beszámolójáról

- 130/2014. (V.29.) Kt. számú határozata 2013. évi közmunka program megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2014. évi közmunka program jóváhagyásáról

- 131/2014. (V.29.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 132/2014. (V. 29.) Kt. számú határozata Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

- 133/2014. (V.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja működési engedélyének módosításáról

- 134/2014. (V.29.) Kt. számú Határozata A járóbeteg szakellátás fogászati röntgen óraszámának megvizsgálásáról

- 135/2014. (V. 29.) Kt. számú határozata a támogató szolgálat feladatmutatójának évközi módosítási igényéről

- 136/2014. (V.29) Kt. számú határozata Önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe adásáról

- 137/2014. (V.29.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák hasznosításáról

- 138/2014. (V.29.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 2611/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelemről

- 139/2014. (V.29.) Kt. számú határozata Üdülőingatlanok felajánlásáról

- 140/2014. (V.29.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási munkálatainak elvégzéséről

- 143/2014.(VI. 26.) Kt. számú határozata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontásának kezdeményezéséről és új közszolgáltató kijelöléséről

- 144/2014. (VI.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett módosításáról

- 145/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

- 146/2014.(VI.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata által benyújtandó vis maior pályázatról

- 147/2014. (VI.26.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/N számú konstrukcióra pályázat benyújtásáról

- 148/2014. (VI.26.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/N számú konstrukcióra benyújtandó pályázat kapcsán feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 149/2014. (VI.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 150/2014. (VI.26.) Kt. számú határozata Szilárd hulladéklerakó utógondozási munkálatainak elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról

- 151/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja működési engedélyének módosításáról

- 152/2014. (VI. 26.) Kt. számú Határozata a járóbeteg szakellátás fogászati röntgen óraszámának megvizsgálásáról szóló 134/2014. (V. 29.) Kt. számú határozat módosításáról

- 153/2014. (VI.26.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Város 2014-2019 időszakra szóló drogstratégiájáról

- 154/2014. (VI. 26.) Kt. számú határozat aAz önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól

- 155/2014. (VI.26.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi Lakásfelújítási Tervéről

- 156/2014. (VII.3.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Aranyosi Tamás által kezdeményezett módosításáról

- 157/2014.(VII.3.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2014/15-ös bajnoki évre

- 158/2014.(VII.03.) Kt. számú határozata A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Nyírszakképzés Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrésze kapcsán történő törzsbetétének felemeléséről

- 159/2014.(VII.03.) Kt. számú határozata A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének és működésének módosításáról

- 160/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozata Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2013/2014. tanévben végzett szakmai tevékenységéről.

- 161/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozata Megállapodás megkötése közétkeztetési feladatok ellátásáról

- 162/2014.(VII.31.) Kt. számú határozata amely a 6/2014.(VII.31.) Kt. számú alapítói határozatnak minősül A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosítása

- 163/2014.(VII.31.) Kt. sz. határozata Javaslattétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és működtetett Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári tagintézményének intézményvezetői megbízásának betöltésére

- 164/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozata Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2013/2014-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2014/2015-ös nevelési év előkészületeiről

- 165/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A Varázsceruza Óvoda tetőszigetelési munkálatait végző vállalkozó kiválasztása

- 166/2014.(VII.31.) Kt. számú határozata A helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2013. év I. félévében végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről

- 167/2014. (VII.31.) Kt. sz. határozata A Városi Polgárőrség támogatásáról

- 168/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozata a 2014. évi közmunka programok jóváhagyásáról

- 169/2014.(VII.31.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. által megvalósított illetve megvalósítani kívánt beruházások elfogadásáról

- 170/2014. (VII.31.) Kt. számú Határozata A fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat jóváhagyása

- 171/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Városi Kincstár és a Tiszavasvári Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ közötti együttműködési megállapodás módosításáról

- 172/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról

- 173/2014. (VII.31.) Kt. számú Határozata A járóbeteg szakellátás fogászati röntgen óraszámának megvizsgálásáról szóló tájékoztatásról

- 174/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Sportegyesület által végzendő sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrész jóváhagyásáról

- 175/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 176/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Mándi Sándor és Szólláth Dávid által kezdeményezett módosításáról

- 177/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A közösségi együttélés alapvető szabályairól készített rendelet-tervezet társadalmi vitája

- 178/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozata Az ÉAOP-4.1.1./A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt saját erejének biztosítására szolgáló hitelkeretből történő lemondásról

- 179/2014. (VII.31.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről

- 180/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/N számú pályázati konstrukció kapcsán lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményéről

- 181/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” című pályázat benyújtásáról

- 182/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város hatályos településrendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről

- 183/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 0356 hrsz-ú, un. tóaljai területre kötött haszonbérleti szerződések felmondásáról

- 184/2014. (VII.31.) Kt. számú Határozata a TIVA - SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról mely, a TIVA - SZOLG Kft. 4/2014. (VII.31.) számú alapítói határozatának minősül

- 185/2014. (VII.31.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep értékesítéséről

- 186/2014. (VII.31.) Kt. számú Elvi döntés a tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú ingatlanrész MNV Zrt. részére történő értékesítéséről

- 187/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata Önkormányzati bérlakásokban bérlő által végzendő ablakcsere támogatásáról

- 188/2014.(VII.31.) Kt. sz. határozata Dr. Tolna Klára háziorvos kérelméről

- 189/2014.(VII.31.) Kt. sz. határozata A Tiszavasváriban működő egyes háziorvosok támogatás iránti kérelmének elbírálásával kapcsolatos elvi döntésről

- 190/2014. (VII. 31.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Sportcsarnok rezsiköltségének továbbszámlázása érdekében kötendő megállapodásról

- 191/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat megvalósításáról és a fenntartási időszakban való működtetéséről

- 192/2014.(VII.31.) Kt. számú határozata Csoportos átutalási megállapodás megkötése

- 193/2014. (VII.31.) Kt. számú határozataa „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 194/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata A „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díj odaítéléséről

- 195/2014. (VII.31.) Kt. számú határozata Ápolási díjjal kapcsolatos fellebbezésről

- 196/2014. (VII.31.) Kt. számú Határozata A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

- 197/2014. (VII.31.) Kt. számú Határozata A települési nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról

- 198/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 165/2014. (VII.31.) Kt. számú, „A Varázsceruza Óvoda tetőszigetelési munkálatait végző vállalkozó kiválasztásáról” szóló határozatának hatályon kívül helyezéséről

- 199/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/F számú konstrukcióra pályázat benyújtásáról

- 200/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/F számú konstrukcióra benyújtandó pályázat kapcsán feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 201/2014. (VIII. 18.) Kt. számú határozata A Központi Orvosi Rendelő külső homlokzatának felújítása

- 202/2014. (VIII. 18.) Kt. számú határozata amely a 7/2014. (VIII. 18.) sz. alapítói határozatnak minősül a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

- 203/2014. (VIII. 18.) Kt. számú határozata A Támogató Szolgálat működési engedélyének módosításáról

- 204/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrészének felajánlása

- 205/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

- 206/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Kállai Lajos és társai által kezdeményezett módosításáról

- 207/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 208/2014. (VIII.18.) Kt. számú határozata a Központi Orvosi Ügyelet és a Védőnői Szolgálat áthelyezéséről

- 209/2014. (VIII. 21.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep értékesítéséről és a 185/2014. (VII. 31.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

- 210/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A Központi Orvosi Rendelő külső homlokzati felújítási módjának és a kivitelezőjének kiválasztása

- 211/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti társasház tetőszigeteléséről

- 212/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 213/2014. (IX. 11.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2014.(II.24.) rendelet I. féléves végrehajtásáról

- 214/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata (amely a 3/2014.(IX.11.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaszerződésének jóváhagyásáról

- 215/2014. (IX. 11.) Kt. számú határozata az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

- 216/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A KEOP 2014-4.10.0/F számú pályázati konstrukció kapcsán lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményéről

- 217/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda épületének komplex energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról

- 218/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A Központi Orvosi Ügyelet és a Védőnői Szolgálat áthelyezésének költségeiről

- 219/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 220/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata Szociális Szövetkezet létrehozására vonatkozó javaslat

- 221/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A munka-és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról

- 222/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A Magyar Vöröskereszt önkormányzati ingatlanra fennálló használati jogának átjegyzéséről

- 223/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról

- 224/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata Önkormányzati bérlakásokban bérlő által végzendő ablakcsere támogatásáról

- 225/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata Az „Integrációs óvodai fejlesztő program a Minimanó Óvodában” című pályázat megvalósításáról

- 226/2014. (IX.11.) Kt. számú határozata „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” című pályázat benyújtásáról

- 227/2014. (IX.23.) Kt. számú határozata A „Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda épületének komplex energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról szóló 217/2014. (IX.11.) Kt. számú határozat módosításáról

- 228/2014. (IX.23.) Kt. számú határozata Területi együttműködést segítő programok kialakítása érdekében pályázat benyújtásáról

- 229/2014. (IX.23.) Kt. számú határozata a védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról

- 230/2014. (IX. 23.) Kt. sz. határozata Az ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0035 számú támogatással megvalósuló „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” elnevezésű projekt saját erejének biztosítására szolgáló hitelkeretből történő lemondásról

- 231/2014.(IX.23.) Kt. számú határozata a képviselők részére biztosított internet előfizetéssel és számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos eljárásról, tekintettel az önkormányzati választásra

- 232/2014. (X. 6.) Kt. számú határozata A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés elfogadásáról

- 233/2014. (X.6.) Kt. számú határozata A 203/2014. (VIII. 18.) Kt. számú és 207/2014. (VIII. 18.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

- 234/2014.(X.27.) Kt. számú határozata A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

- 235/2014. (X.27.) Kt. számú határozata A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és kezelésére kijelölt bizottságról

- 236/2014. (X.27.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról

- 237/2014. (X.27.) Kt. számú határozata A tiszavasvári 1679/2/A/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlan és a tiszavasvári 2852 hrsz-ú ingatlan Pálóczi László és felesége tulajdonában lévő tulajdoni hányadának cseréjéről

- 238/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében benyújtott pályázat eredményéről és a fejlesztés megvalósításáról

- 239/2014.(IX. 27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretében működő gyermekjóléti szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének határozatlan idejűre történő módosítása

- 240/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata amely a 8/2014. (XI.27.) számú alapítói határozatnak minősül A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosítása

- 241/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata a TISZEK érdekképviseleti fóruma fenntartói tagjainak kijelöléséről

- 242/2014.(XI.27.) Kt. számú határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 243/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről

- 244/2014. (XI. 27.) Kt. számú határozata Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2014. évi üzemeltetéséről

- 245/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 246/2014. (XI.27.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület bizottságainak létrehozásáról

- 247/2014.(XI.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról

- 248/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városháza felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 249/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Városi Kincstár felújítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 250/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Zeneiskola felújítása, koncertterem kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 251/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat keretében a „Szabadidőpark és teniszpálya kialakítása” kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

- 252/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról

- 253/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzat véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról

- 254/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

- 255/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és helyettesének kijelölése

- 256/2014. (XI. 27.) Kt. számú határozata Önkormányzati bérlakásokra kötendő biztosításról

- 257/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A Kossuth u. – Ifjúsági u. csomópontjában gyalogosátkelő kialakítása, Ifjúság u. egyirányúsítása

- 258/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári, Garami u. 1/A. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 259/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

- 260/2014.(XII.11.) Kt. számú határozata Az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

- 261/2014.(XII.11.) Kt. számú határozata Az alpolgármester megválasztásáról és tiszteletdíjának megállapításáról

- 262/2014. (XII.12.) Kt. számú határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

- 263/2014. (XII. 11.) Kt. számú határozata a temetői díjtételek felülvizsgálatáról

- 264/2014. (XII. 11.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve

- 265/2014. (XII.11.) Kt. számú határozata mely, a TIVA - SZOLG Kft. 5/2014. (XII.11.) számú alapítói határozatának minősül A TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. kintlévőségeinek értékesítéséről

- 266/2014. (XII.11.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

- 267/2014. (XII. 11.) Kt. számú határozata A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításának elfogadásáról

- 268/2014.(XII.11.) Kt. sz. határozata A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. kérelmeiről

- 269/2014.(XII.11.) Kt. sz. határozata A városi sportlétesítmények használatára vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatáról

- 270/2014. (XII.11.) Kt. számú határozata A Városi Kincstárral kötött együttműködési megállapodásról

- 271/2014. (XII.11.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléstervéről

- 272/2014. (XII.11.) Kt. számú határozata Önkormányzat tulajdonában lévő egyes mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról

- 273/2014. (XII.11.) Kt. számú határozata Ujhelyi Sándor Tiszavasvári, Rajk L. u. 6. sz. alatti lakos bérleti díj emelésére vonatkozó kérelméről

- 274/2014. (XII.11.) Kt. számú határozata Tájékoztató a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának, valamint a bérlakások lakbérének mértékéről

- 275/2014. (XII.12.) Kt. számú határozata a „Kabay János” Vállalkozói Díj odaítéléséről

- 276/2014. (XII.22.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület bizottságainak létrehozásáról

- 277/2014. (XII.22.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2015. január 05. – től biztosítandó folyószámla-hitelkeretről

- 278/2014. (XII.22.) Kt. számú határozata Polgármesteri biztosítás megkötése végkielégítés kifizetéséhez

- 279/2014. (XII.22.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása

- 280/2014. (XII.22.) Kt. számú határozata (amely a 9/2014.(XII.22.) számú alapítói határozatnak minősül) Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról

- 281/2014. (XII.22.) Kt. sz. határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő engedély megadása, értéknövelő felújítás megvalósításához

- 282/2014. (XII. 22.) Kt. számú határozata A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretében működő idősek otthona és fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés hatályának meghosszabbítása

 

Advertisement