Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Polgármesteri Határozatok Veszélyhelyzetben 2021. Nyomtatás

Polgármesteri határozatok  veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésekről.

- 1/2021 Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának emeléséről szóló 144/2020. PM határozat visszavonása

- 2/2021 "Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése" című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat támogatói okiratának elfogadásáról

- 3/2021 "A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastruktúrális fejlesztése" című TOP-1.4.1.-15-SB1-2016-00077 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

- 4/2021 "Iparterület kialakítása Tiszavasváriban " című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

- 5/2021 A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2020. évi temetőüzemeltetési támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

- 6/2021 "TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011" kódszámú "Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári külső Szentmihály városrészen" elnevezésű pályázat támogatási szerződés módosításának utólagos elfogadásáról, valamint új módosítási igény benyújtásáról

- 7/2021 Tájékoztatás 2019. évi maradványkorrekciójáról

- 8/2021 A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában kiadott Támogatói okirat elfogadásáról

- 9/2021 A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról

- 10/2021 a Tiszavasvári, Kossuth u. 39. …. sz. alatti bérlakás értékesítésére …kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 11/2021 önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítéséről

- 12/2021 A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról

- 13/2021 A Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 14/2021 Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Vasvári Pál u. 95. szám alatti telephely megszüntetéséről, valamint alapító okiratának módosításáról

- 15/2021 Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről

- 16/2021 Tiszavavsári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása

- 17/2021 A Vasvári Hírmondó 2020.évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

- 18/2021 A Civil Alap működési rendjének módosításáról

- 19/2021 A Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 20/2021 a Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft-vel kötendő bérbeszámítási megállapodás jóváhagyásáról

- 21/2021 A Nyíregyházi Szakképzési Centrum használatában lévő Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti ingatlanon végzendő világításkorszerűsítéshez történő tulajdonosi hozzájárulásról

- 22/2021 Tiszavasvári Kábitószerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi szakmai beszámolójáról

- 23/2021 Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 24/2021. ….. önkormányzati tulajdonú munkaköri lakás bérletére vonatkozó kérelméről

- 25/2021. ….. önkormányzati tulajdonú munkaköri lakás bérletére vonatkozó kérelméről

- 26/2021 Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütemű program tárgyában készült megállapodás tervezet módosításáról

- 27/2021 Munkaszerződések megkötésének jóváhagyása

- 28/2021 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2022-2024 évekre vonatkozóan

- 29/2021. AZ „Önkormányzati fejlesztések 2021” című pályázat benyújtása

- 30/2021. A Városi Strandfürdő ingatlanának Gyógyfürdő fejlesztés céljából történő telekalakításról

- 31/2021.  A …. Tiszavasvári, Kossuth u. 2. … sz. alatti bérlő ablakcserére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 32/2021. … Tiszavasvári, …. sz. alatti lakos tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan haszonbérletére vonatkozó kérelméről

- 33/2021. Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2020. évi beszámlójáról

- 34/2021. Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

- 35/2021. … Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. …. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről

- 36/2021. A Tiszavasvári Sportegyesület 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 37/2021. A Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 38/2021. A Tiszavasvári Fúvoszenekari Alapítvány 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

- 39/2021. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021/2022. nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendje és a beiratkozás időpontjának meghatározása

- 40/2021. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosításáról

- 41/2021. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

- 42/2021. Hankó László Zenei Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába önkormányzati delegált tag kijelöléséről

- 43/2021. Kompár László 2020. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről

- 44/2021. Fogyatékos személyek otthonának és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak 2021. évi finanszírozása többletigényéről

- 45/2021. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi szakmai beszámolójáról

- 46/2021. Tanyagondnoki ellátás beindításáról

- 47/2021. A Tiszavasvári Sportcsarnok közüzemi díjak továbbszámlázási megállapodásáról

- 48/2021. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

- 49/2021. Önkormányzati tulajdonban álló 2123/106 hrsz-ú ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos döntés

- 50/2021. A Tiszavasvári I. számú gyermekorovosi körzet működése érdekében megkötött feladatellátási szerződés módosításáról

- 51/2021. "A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése" című TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás eredményéről.

- 52/2021. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatellátása átszervezéséről

- 53/2021. önkormányzati zártkerti ingatlanokra …Tiszavasvári, …. sz. alatti lakossal kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról

- 54/2021. Önkormányzati alapítású költségvetési szervek átalakulásáról

- 55/2021. A HBVSZ Zrt. Által benyújtott VÁRA-ból nyújtható támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyása

- 56/2021. A mátészalkai 3616/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdoni hányadának megvételére vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról

- 57/2021. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütemű program tárgyában készült módosító szerződés elfogadásáról

- 58/2021. A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 59/2021. A Mozgással a Gyermekek Egészségéért Tiszavasváriban Sportegyesület önkormányzati mezőgazdasági művelési ágú ingatlanokra vonatkozó kérelméről

- 60/2021. A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti önkormányzati nem lakás célú helyiség értékesítéséről

- 61/2021. Önkormányzati üdülőingatlanok értékesítéséről

- 62/2021. A kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban című projekt támogatói okiratának elfogadásáról

- 63/2021. Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése című projekt támogatói okiratának módosításáról

- 64/2021. A Zöld Városközpont kialakítása Tiszavasváriban című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosító számú pályázat Találkozások Háza műszaki tartalom változásáról

- 65/2021. A Nyíreghyázi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításának kezdeményezése

- 66/2021. A Védőnői Szolgálat 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

- 67/2021. A mátészalkai 3616/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának megvételére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról

- 68/2021. A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola átszervezésének véleményezéséről

- 69/2021. A Hankó László Zenei Alapfokó Művészeti Iskola átszervezésének véleményezéséről

- 70/2021. Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Iroda bérlet

- 71/2021. A Tiszavasvári Bölcsőde 2020. évi szakmai beszámolójáról

- 72/2021. Városi Kincstár 2020. évi szakmai beszámolójáról

- 73/2021. Tájékoztató a 2021. évi közfoglalkoztatási programokról

- 74/2021. Kornisné Központ Alapítvány létrehozásának engedélyezéséről

- 75/2021. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 76/2021. A Tiszavasvári Bölcsőde 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 77/2021. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 78/2021. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 79/2021. A Tiszavasvári Városi Kincstár 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 80/2021. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 81/2021. A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 82/2021. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervéről

- 83/2021. Önkormányzati fenntartású intézmény alperessel szemben közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti perben érkezett egyezségi ajánlatról

- 84/2021. A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 6/2018.(III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról

- 85/2021. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ éltal biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önkoltségről

- 86/2021. A Városi Kincstár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról

- 87/2021. A városi sportlétesítmények használati szabályzatairól

- 88/2021. Tiszavasvári Város Önkormányzat tevékenységi körének módosításáról és Tér-Zene program iránti támogatás benyújtásáról

- 89/2021..Az "Önkormányzati fejlesztések 2021" című pályázat kapcsán a 29/2021 Pm. Határozat módosítása

- 90/2021.Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések -2019" tárgyú pályázat Támogatói Okirat módosításának elfogadásáról

- 91/2021. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, Társulási Tanácsába delegált személyek felülvizsgálatáról

- 92/2021. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- 93/2021. A Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása

- 94/2021. A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet valamint a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásának kiírásáról és a feladatellátással kapcsolatos szerződések jóváhagyásáról

- 95/2021. A karbantarási feladatok ellátásához szükséges ingó vagyon ingyenes átruházásáról

- 96/2021. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye átszervezésének véleményezéséről

- 97/2021. Tanyagondnoki ellátás szakmai program módosításáról

- 98/2021. A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázaton belüli átcsoportosításról

- 99/2021. „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárás eredményéről

- 100/2021. A tiszavasvári 6622/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési ág változásáról

- 101/2021. OV Italház Kft. Tiszavasvári 6661/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről

- 102/2021. A Tiszavasvári, Fehértói u. 2/B. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

- 103/2021. A .... Tiszavasvári, ....... .sz. alatti bérlő bérlakásban lévő gázkazán és radiátorok cseréjére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről

- 104/2021. dr. Bodnár Zoltán Tiszavasvári, Vasvári P. u. 92. sz. alatti lakos szorrgalmi jog biztosítása iránti kérelméről

- 105/2021. Önkormányzati tulajdonban álló 2123/106 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről

- 106/2021. TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 "Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen" című pályázat megvalósítására vonatkozó Közösségi Beavatkozási Terv módostásának elfogadásáról

- 107/2021. "A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása" című program tárgyában készült támogatási szerződés elfogadásáról

- 108/2021. A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet valamint a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, valamint a feladatellátással kapcsolatos szerződések módosításáról

- 109/2021. Tivaszolg közszolgáltatási szerződés módosítása

- 110/2021. A "2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázathoz biztosítandó önerőhöz szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

- 111/2021. Közrend, közbiztonság

- 112/2021. Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója

- 113/2021. A Városi Kincstár Tiszavasvári költségvetési szerv megszüntető okiratáról

- 114/2021. A Tiva-Szolg Alapító Okiratának módosítása

- 115/2021. Üdülőtelepen lévő önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 116/2021. Veres István Attila Tiszavasvári, Vasvári P. u. 115. sz. alatti lakos tiszavasvári 0364/6 hrsz-ú ingatlan 0,7 ha nagyságú területének haszonbérletre vonatkozó kérelméről

- 117/2021. A Tiszavasvári,Báthori u. 6. sz. alatti irodaház TIVA-SZOLG Nonprofit kft. Részére történő használatba adásáról

- 118/2021. Sportcsarnok használatára vonatkozó bérleti szerződés megszüntetés és új szerződés kötés az Abigél Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnáziummal

- 119/2021. Tiszavasvári Város Önkormányzata törzskönyvi kivonat módosításáról

- 120/2021. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításáról

- 121/2021. Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívásáról

- 122/2021. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról és Alapszabályának módosításáról

- 123/2021.„Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat támogatói okirat 1. sz. módosításának elfogadásáról

- 124/2021. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

- 125/2021. A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat Támogatási szerződésének módosításáról

- 126/2021. A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet, valamint a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatellátására kötött szerződések módosításáról

- 127/2021. … Tiszavasvári, … sz. alatti lakossal kötött haszonbérleti szerződés módosításáról

- 128/2021. Önkormányzati lakások szerződés módosításáról

- 129/2021. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal SZMSZ elfogadásáról

- 130/2021. A tiszavasvári 5897/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 131/2021. A tiszavasvári 5897/12 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

- 132/2021. A tiszavasvári 6111 és 6217 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

- 133/2021. Tiszavasvári Város Bűnmegelőzési Koncepciójának jóváhagyásáról

- 134/2021. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

- 135/2021. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolóinak elfogadásáról

- 136/2021. Az "Év Pedagógusa" Kitüntető Díj odaítéléséről

- 137/2021. A "Vasvári Pál" Gyermek Díj odaítéléséről

- 138/2021. Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról

- 139/2021. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2021. évi Támogató Okiratok jóváhagyásáról

- 140/2021. A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező szervek közötti munkamegosztási megállapodásról

- 141/2021. Kisvárosok Szövetsége 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

- 142/2021. A Báthori u. 6. szám alatti 1/2 helyrajzi számú bérlakáson végzett felújításról

- 143/2021. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. évi munkaterveinek elfogadásáról

- 144/2021. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

- 147/2021. A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetőben végzett 2020. évi tevékenységéről

- 148/2021. „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat elfogadásáról

- 149/2021. A „Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban” című TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 számú azonosítószámú pályázaton belüli átcsoportosításról

- 150/2021. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Találkozások Háza és az Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola között a Találkozások Házaáza bérbeadására kötött bérleti szerződés jóváhagyásáról

- 151/2021. Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok módosításáról

- 152/2021. a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2021/22-es bajnoki évre

- 153/2021. a tiszavasvári 5897/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésére ……….. kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 154/2021. a tiszavasvári 5897/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésére ……………. kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

- 155/2021. …………………. Tiszavasvári, Mihálytelep u. 8. sz. alatti bérlakás bérletére vonatkozó kérelméről

- 156/2021. Tiszavasvári Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról

- 157/2021. Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról

- 158/2021. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

- 159/2021. a Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet működése érdekében megkötött feladatellátási szerződés módosításáról

- 160/2021. „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázathoz újabb közbeszerzési eljárásának lefolytatásáról

- 161/2021. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról

- 162/2021. A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyeleti feladatellátásra 2020-ban kötött szerződés módosításáról és a járóbeteg, valamint ügyeleti feladatellátás érdekében kötött használati szerződések meghosszabbításáról

- 163/2021. Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2020. évi tevékenységéről

- 164/2021. Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet, valamint a járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről

- 165/2021. Gyermekétkeztetés szerződés jóváhagyásáról

 

Advertisement