TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. július 27-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása, a 38/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

3.         Előterjesztés a mezei őrszolgálat kibővítéséről és a mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.         Előterjesztés a HÉSZ 2016. évi 4. számú módosításával kapcsolatos egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról és a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. társasház mögötti szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.        Előterjesztés járóbeteg szakellátás nem szakorvosi óraszámainak emeléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

      

9.         Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény második alkalommal történő benyújtásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

 Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi működési támogatása első részletének a felhasználásáról készült beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

 Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi működési támogatása második részletének a felhasználásáról készült beszámolóról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető és

 Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.       Előterjesztés a településtisztasági feladatok körébe tartozó konténeres hulladékszállítási szerződés időtartamának meghosszabbításáról és a 123/2017.(V.25.) Kt. számú határozat módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

16.       Előterjesztés támogatási megállapodás kezdeményezéséről a Tiszadadai Támogató Szolgálat vonatkozásában

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

17.       Előterjesztés a Városi Kincstár koordinálásával szervezett 2016-2017. évi közfoglalkoztatási programok beszámolójáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

                                    Krasznainé dr. Csikós Magdolna igazgató

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

18.        Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott nyertes pályázatokról (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19.       Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2016/2017-es nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2017/2018-as nevelési év előkészületeiről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

20.       Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2016/2017. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

21.       Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

22.       Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi munkájáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele

 

23.       Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

24.       Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. I/6. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

25.       Előterjesztés az „Pethe Ferenc” Kitüntető Díj odaítéléséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2017. július 21.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester