Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Pályázati felhívás: Civil szervezetek támogatására Nyomtatás

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Humán Bizottsága
pályázatot hirdet
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
 
A pályázat célja:

Olyan Tiszavasvári székhellyel bejegyzett alapítványok és egyesületek támogatása, melyek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kulturális, sport, egészségügyi és ifjúsági programot és/vagy rendezvényt kívánnak megvalósítani, továbbá a Tiszavasvári székhellyel bejegyzett, közfeladatot ellátó alapítványok és egyesületek működési célú támogatása.
 
Lehetséges pályázók köre:

Bíróság által Tiszavasvári székhellyel bejegyzett alapítványok és egyesületek, valamint a Tiszavasvári székhellyel bejegyzett, közfeladatot ellátó alapítványok és egyesületek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email cím);
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a megjelölt pályázati cél függvényében továbbá az alábbiakat is:
I.
a pályázó által megvalósítani kívánt részletes programtervet és annak költségvetési tervét,
mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani,
mekkora összegre kíván pályázni,
ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó,
nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a program megvalósítását.

II. 
közfeladatot ellátó alapítványok és egyesületek esetén a működési célú támogatási igény céljának pontos megjelölése;
mekkora összegre kíván pályázni.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 30. (csütörtök) 12 óra 00 perc
 
 
A pályázaton elnyerhető összeg nagysága:

A támogatás minimális összege 10.000,-Ft, maximális összege 200.000,-Ft. Az igényelt összegnél alacsonyabb támogatási összeg a hatáskör gyakorlója részéről megállapítható.

A pályázott pénzösszeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az önkormányzat.

A pályázatok elbírálásának határideje: 

A Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első bizottsági ülésen bírálja el a pályázatokat.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Szociális és Humán Bizottságnak címezve, Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatalába (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat civil szervezetek támogatására” megjegyzést.

További felvilágosítás:

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Jászkovics Adéltól kérhető a 42/520-500-as telefonszámon.
 
Tiszavasvári, 2019. április 30.
 
                                                                                          Bakné Répási Ágnes
                                                                                               SZHB elnöke     
 
 

Advertisement