Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2014. évi rendeletek Nyomtatás

 

- 1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 3/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

- 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

- 6/2014. (II.21) önkormányzati rendelete A hirdetmények és plakátok közterületen történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

- 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

- 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 - 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

- 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 11/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2013. ( II. 15.) rendelet végrehajtásáról     +Melléklet

- 12/2014.(V. 6.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról     +Melléklet

- 13/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 - 14/2014.(V.16.) rendelete Helyi értékvédelemről

- 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 16/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

- 17/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet az építményadóról

- 18/2014.(V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

- 20/2014.(VII.2.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról     +Melléklet

- 21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 22/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

- 23/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 24/2014.(VIII.4.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 25/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 26/2014. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

- 27/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 28/2014. (VII.31) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 22/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

- 29/2014. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 30/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 31/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 32/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 33/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 34/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról

- 36/2014.(XII. 2.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 37/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

- 38/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 39/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 40/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 41/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

- 42/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 43/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) rendelet módosításáról

- 44/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 45/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

Advertisement