Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Újra igényelhető felsőoktatási támogatás-Bursa Hungarica Nyomtatás

 

Tájékoztatjuk a felsőoktatásban tanulókat, hogy kiírásra került a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

A Bursa Hungarica célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan -szociálisan hátrányos helyzetű- felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. Azok is pályázhatnak, akik jelenleg nem tanulnak, de a következő félévtől kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat.

Az alapfeltételeken kívül a pályázatok elbíráláshoz az alábbi mellékletek benyújtását szükséges a szociális rászorultság igazolására:
- A pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén, a lakóhely szerint illetékes Munkaügyi Központ igazolása a nyilvántartásba vételről és együttműködésről, valamint a folyósított támogatás összegéről.
- Igazolás olyan egyéb bevételről, mely a háztartás valamely tagját havi rendszerességgel megilleti.

A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázatokat 2016. december 8. napjáig kell elbírálni.

A Bursa Hungarica ösztöndíj megítéléséről, mértékéről, felülvizsgálatáról és megvonásáról Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága dönt.

A megítélt ösztöndíjak összegét az önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni a Támogatáskezelő számlájára. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017-ben 500.000 forinttal támogatja a felsőoktatási tanulmányokat a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok esetében.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok letölthetőek az alábbi linkekről, vagy személyesen igényelhetők a Polgármesteri Hivatalban.

 

- "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

- "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
  

Advertisement