Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban

Szavazás

Hírek »
Tájékoztatás: mezei őrszolgálat bővítése Nyomtatás

 Tisztelt Földhasználók, Földtulajdonosok!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 180/2017. (VII.27.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy 3 fővel kibővíti 2017. szeptember 1. napjával a jelenleg 1 fővel működő mezei őrszolgálatot.

 
A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet alapján a mezőőri járulék fizetési kötelezettség azon földhasználókat, ennek hiányában földtulajdonosokat terheli (továbbikban: kötelezett), akinek a Tiszavasvári város közigazgatási területén fekvő termőföld - szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő /gyep/, nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva (kivéve erdő, halastó) -  tárgyév január 1. napján használatában van.
 
A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett a fenti rendelet 1. melléklete szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.
 
A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.
 
A mezőőri járulék mértéke: a) szántó művelési ágú, zártkerti terület esetén 840 Ft/ha/év; b) legelő, rét művelési ágú terület esetén 500 Ft/ha/év.
 
A 2017. évre vonatkozóan a rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatot 2017. szeptember 30. napjáig kell megtenni. A 2017. évre fizetendő mezőőri járulékot 4 hónapra arányosan a jegyző 2017. október 31. napjáig állapítja meg és 2017. november 30. napjáig kell megfizetnie a kötelezettnek.
 
A kitöltött nyilatkozatokat szíveskedjenek a fent megszabott határidőben eljuttatni postai úton a 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alá, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 101. sz. irodájába, Erdei Kolett ügyintéző részére. 

A nyilatkozat a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelet melléklete, mely az alábbi linken elérhető:

http://www.tiszavasvari.hu/files/rendeletek/2017/021-2017.docx
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata
 

  

Advertisement