Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Tájékoztatás: mezei őrszolgálat bővítése Nyomtatás

 Tisztelt Földhasználók, Földtulajdonosok!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 180/2017. (VII.27.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy 3 fővel kibővíti 2017. szeptember 1. napjával a jelenleg 1 fővel működő mezei őrszolgálatot.

 
A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet alapján a mezőőri járulék fizetési kötelezettség azon földhasználókat, ennek hiányában földtulajdonosokat terheli (továbbikban: kötelezett), akinek a Tiszavasvári város közigazgatási területén fekvő termőföld - szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő /gyep/, nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva (kivéve erdő, halastó) -  tárgyév január 1. napján használatában van.
 
A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett a fenti rendelet 1. melléklete szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.
 
A fizetendő mezőőri járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.
 
A mezőőri járulék mértéke: a) szántó művelési ágú, zártkerti terület esetén 840 Ft/ha/év; b) legelő, rét művelési ágú terület esetén 500 Ft/ha/év.
 
A 2017. évre vonatkozóan a rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatot 2017. szeptember 30. napjáig kell megtenni. A 2017. évre fizetendő mezőőri járulékot 4 hónapra arányosan a jegyző 2017. október 31. napjáig állapítja meg és 2017. november 30. napjáig kell megfizetnie a kötelezettnek.
 
A kitöltött nyilatkozatokat szíveskedjenek a fent megszabott határidőben eljuttatni postai úton a 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alá, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 101. sz. irodájába, Erdei Kolett ügyintéző részére. 

A nyilatkozat a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelet melléklete, mely az alábbi linken elérhető:

http://www.tiszavasvari.hu/files/rendeletek/2017/021-2017.docx
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata
 

  

Advertisement