Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Tájékoztatás csendháborítással kapcsolatban Nyomtatás

Egyre több lakossági panasz érkezik a Polgármesteri Hivatalba csendháborítás témakörében, így ezzel kapcsolatban a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény VI. fejezet 5:23. §-a kimondja, hogy:

„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”

Az egyik legelterjedtebb tévhit ebben a témában, hogy hangos, zajos, a szomszédokat zavaró tevékenységeket este 10 óra után nem folytathatunk. Szinte lehetetlen lenne ezeket a tevékenységeket felsorolni, azonban egy-két jellemző példát említenék:
• túl hangos zenehallgatás napszaktól függetlenül,
• hétvégi bakácsolás,
• lakásfelújítás,
• házibulik,
• családi események (megjegyzés: az effajta eseményeket a szóbeszédekkel, illetve internetes cikkekkel ellentétben a jegyző felé NEM bejelentés-köteles!)

Az általánosságban elfogadott gyakorlat alapján 6.00 és 22.00 óra között lehet „zajosabb” tevékenységeket folytatni, de azt sem korlátlanul, a szomszédjaink szükségtelen zavarása mellett.

Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű személyesen felszólítani, megkérni, hogy halkítsa le a zenét, vagy fejezze be a zavaró tevékenységet. Amennyiben nem tesz eleget a felszólításunknak, rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene, hiszen a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. §-a kimondja, hogy:

„Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.”

Ugyanezen törvény 78. § (1) bekezdése alapján:

„A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelelés, illetve a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle alapján indul meg.”

A feljelentést a rendőrségen kell megtenni!

A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000-150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntetendő. Minden esetben, akár több alkalommal is kiszabható bírság ugyanazon személy ellen. Amennyiben a pénzbírság nem kerül megfizetésre, abban az esetben közérdekű munkára vagy büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő elzárásra kell átváltoztatni.

A csendháborítás szabályait nem csak belterületen, lakóövezetben, hanem az üdülőövezetben, hétvégi házak esetén is be kell tartani!

Fentiekre figyelembevételével kérem a tisztelt lakosságot, hogy a békés egymás mellett élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a szomszédok szükségtelen zavarását, bosszantását elkerülni. 

Advertisement