Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Pályázati felhívás: Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra Nyomtatás

I. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 337/2022. (XII.15.) Kt. sz. határozata alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint tulajdonos, nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti a tulajdonában álló LDY-390 forgalmi rendszámú Skoda Octavia 1.6. személygépjárművet.

A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:

személygépjármű gyártmánya: Skoda Octavia 1.6.
gyártási év: 2008.
Teljesítmény: 75kW
Hengerűrtartalom (cm3): 1595
ajtók száma: 5
szállítható személyek száma: 5 fő
műszaki vizsga érvényessége: érvényes 2024.
kilométeróra állása: 646.500 km
klíma: van
elektromos ablak: elöl
üzemanyag: benzín
váltó: manuális

A személygépjármű korának megfelelő állapotban van. A személygépjármű előzetes egyeztetést követően megtekinthető.

Az induló licitár: 700.000,-Ft
A licitküszöb 25.000 Ft

II. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat:
• A pályázó nevét, címét, telefonszámát, székhelyét, adószámát, gazdasági társaság esetén ügyvezetőjének nevét.

• A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
– vételi szándékát fenntartja,
– a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket,
– a licittárgyaláson részt kíván venni.

• A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
• Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a pályázatban foglaltak megvalósítására.

IV. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja:

Személyesen történő benyújtás helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Tiszavasvári, Városháza tér 4., I. em. 101. iroda,

Postai úton történő benyújtás esetén: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja:

• A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt borítékban nyújtható be.

• Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni a borítékot.
• Fel kell tüntetni a borítékon a pályázat megnevezését az alábbiak szerint:
„Pályázat az LDY-390 frsz-ú Scoda Octavia 1.6. személygépjármű értékesítésére”
• Fel kell tüntetni még a borítékon az alábbi szöveget: „A határidő lejártáig nem bontható fel”

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Pályázat benyújtási ideje:
A pályázat benyújtására a 2022. december 16. napján történő kiírásától (azaz a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéstől, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata hivatalos honlapján való közzétételtől) számítva, 2023. január 16. (hétfő) 12.00 óráig van lehetőség.

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára adták.

V. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi Ülésterme
A beérkezett pályázatok felbontásának ideje: a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül
A beérkezett pályázatok felbontásának módja: nyílt
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja: A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján kerülnek elbírálásra
A licittárgyalás helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi Ülésterme
A licittárgyalás ideje: a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül
A licittárgyalás eredményének megállapítása: a licittárgyalást követő első testületi ülésen.

Az Önkormányzat szerződést azzal a pályázóval köt, aki a licittárgyaláson a legmagasabb árat ajánlotta.

- Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a licittárgyalás eredményének megállapításáról szóló testületi döntést követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó hibájából, úgy a második legmagasabb licitet ajánló pályázó részére kerül a szerződési ajánlat megküldésre.

- Amennyiben a második legmagasabb licitet ajánló pályázóval sem jön létre érvényes szerződés az ajánlattól számított 30 napon belül, akkor az adott vagyontárgy ismételt pályázati kiírás útján kerül hasznosításra.

- Amennyiben a kiírásra csak egy pályázat érkezik a szerződés az érvényesen és eredményesen pályázóval megköthető.

VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban:

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy:
- érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést,
- a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.
- A pályázatok felbontásának időpontjáról történő értesítés miatt, a Pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja az Önkormányzatot telefonszámáról/e-mail címéről.

Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: vagyonrendelet), a versenyeztetés a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatáról szóló 5. melléklete előírásai szerint kerül előkészítésre és lefolytatásra.

VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés módja:

A pályázattal kapcsolatban további információt Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezetőtől lehet kérni a 06/42-520-500/ 120-as mellék telefonszámon, illetve a toth.marianna@tiszavasvari.hu email címen.

Tiszavasvári, 2022. december 16.


Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Advertisement