Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Hírek »
Pályázati felhívás: Civil Szervezetek Támogatására Nyomtatás

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Humán Bizottsága
pályázatot hirdet

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja, pályázók köre:
A Tiszavasvári székhellyel bejegyzett civil szervezeteknek Tiszavasváriban tartandó nyilvános kulturális, sport, egészségügyi és ifjúsági programjaikkal és rendezvényeikkel kapcsolatos kiadásaik fedezete, valamint működési, felhalmozási célú támogatása amennyiben az közfeladat ellátását segíti.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. Rendezvénnyel kapcsolatos kiadások fedezetére benyújtott pályázat esetén:
• pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email cím);
• a pályázó által megvalósítani kívánt rendezvény részletes programtervét, költségvetési tervét, valamint annak megjelölését, hogy a rendezvény mely közfeladat ellátását segíti
• mikor kívánja a rendezvényt megvalósítani,
• mekkora összegre kíván pályázni,
• ingyenes vagy belépőjegy vásárlásához kötött programról van-e szó,
• nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a program megvalósítását,

II. Felhalmozási támogatásra benyújtott pályázat esetén:
• pályázó pontos megnevezését, elérhetőségi adatait (postacím, telefon, email cím);
• annak megjelölését, hogy a pályázó támogatási igénye mely közfeladat ellátását segíti,
• a támogatás iránti pályázat tárgyának pontos megjelölése,
• mekkora összegre kíván pályázni,
• nyilatkozat arról, hogy résztámogatás esetén is vállalja-e a pályázatában megjelölt felhalmozási cél megvalósítását

A pályázat benyújtási határideje: 2022. március 18.

A pályázaton elnyerhető összeg nagysága:

A támogatás minimális összege 10.000,-Ft, maximális összege 300.000,-Ft. Az igényelt összegnél alacsonyabb támogatási összeg a hatáskör gyakorlója részéről megállapítható.
A támogatásban részesülő szervezetekkel Támogatási Szerződés kerül megkötésre, melyben meghatározásra kerül a támogatás felhasználásának elszámolási ideje és módja. A támogatásban részesülő szervezet a Támogatási Szerződésben meghatározott időtartamig köteles elszámolni a támogatás felhasználásáról. A pályázott pénzösszeget vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az önkormányzat.


A pályázatok elbírálásának határideje:

A Szociális és Humán Bizottság a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első bizottsági ülésen bírálja el a pályázatokat.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Szociális és Humán Bizottságnak címezve, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalnál (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a „Pályázat civil szervezetek támogatására” megjegyzést.

További felvilágosítás:

A pályázati felhívással kapcsolatban további felvilágosítás Erdei Koletta ügyintézőtől kérhető a 42/520-500-as telefonszámon.

Tiszavasvári, 2022. január 27.

 

 

Bakné Répási Ágnes
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága
elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Advertisement