Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

December Nyomtatás

304/2011. (XII. 15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodásról

305/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodásról

306/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

307/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

308/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozata tájékoztató a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról

309/2011. (XII. 15.) Kt. számú határozata a 2012. évi iskolatej programról

310/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Városi Strandfürdő Kft. 2011. évi működési támogatásának felhasználásáról

311/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységének 2011. évi II. félévi beszámolójának elfogadásáról

312/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozata a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja 2011. évének II. félévi szakmai beszámolójának elfogadásáról

313/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ gépkocsi vásárlás iránti kérelméről

314/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Termálvíz hőenergiájának hasznosításáról

315/2011.(XII.15.) Kt. sz. határozata (amely a 6/2011.(XII.15.) számú alapítói határozatnak minősül) a helyi közutak síktalanítása és hóeltakarítása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról

316/2011. (XII. 15.) Kt. számú határozata a Pedagógiai Szakszolgálati Központ alapító okiratának módosításáról

317/2011. (XII. 15.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi üléstervéről

318/2011.(XII.15.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

319/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Víziközmű társulati hitel lejárati idejének meghosszabbításáról

320/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja jövőbeli működéséről

321/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő bérbeadásáról

322/2011. (XII. 15.) Kt. számú határozata Tájékoztató az Ifjúsági Tábor üzemeltetésére kötött szerződésben foglaltak teljesüléséről

323/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Hősök – Ifjúság utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakításáról

324/2011. (XII. 15.) Kt. számú határozata az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

325/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3/a. sz. alatti magántulajdonban lévő ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyásáról

326/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egységében melegítőkonyha és ebédlő kialakításáról

327/2011. (XII.15.) Kt. számú határozata Óvoda felújítása érdekében pályázat benyújtásáról

 

Advertisement