Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Március Nyomtatás

 

 

 -A Dessewffy kastély jobboldali szárnyának homlokzati felújításacímű pályázat benyújtásáról

-„A Kabay János Általános Iskola tornaterem férőhely gondjainak megoldásáról” szóló 184/1999. (VIII.12.) Kt. sz. határozat felülvizsgálatáról

-Városi Kincstár – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-A Tiszavasvári Általános Iskola – határozott idejű kinevezés lejárta miatt - megüresedő iskolaigazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

-A helyi diáksport támogatásáról

-Az Egészségügyi Komplexum pályázata elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

-„A Tiszavasvári, Fecske közben található illegális hulladéklerakó felszámolása és új funkcióval való ellátása” című pályázat benyújtásáról

-A 2523 hrsz-ú ingatlan termelésből való kivonásáról

-A 3632 sz. összekötő út 0+000-7+191 km szelvények közötti szakasz burkolat-megerősítési tervéről

-A Polgármesteri Hivatal részére történő új személygépjármű vásárlásáról, illetve használt gépjármű értékesítéséről

-A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás alap-megállapodásának a módosításáról

-A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzatai között létrejött megállapodások módosításáról

-Tiszavasváriban, a Polgári és Adria utak kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítése” című pályázat benyújtásáról

-A Városi Strandfürdő területén megépítendő nyitott tanmedence és nyitott termálmedence építési-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

-Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

-Önkormányzati bérlakások eladási árának módosításáról

-Önkormányzati bérlakások értékesítése

-A Tiszavasvári, Bartók B. út 1. sz. alatti bérlakás értékesítéséről

-A kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról

-A közoktatási intézmények kistérségi fenntartásának lehetőségéről szóló elvi döntés

-A BORSOD VOLÁN ZRt. autóbusz-járatok megszüntetéséről szóló tájékoztatásának tudomásulvételéről

-Tájékoztató az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól

-A Tiszavasvári, Vörösvári út 14. szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba történő megvásárlásáról

-A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 94. szám alatti magántulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba történő megvásárlásáról

-A Nyírségi szakképzés-szervezési kiemelten közhasznú non-profit Kft. társasági szerződésének módosításáról

-Tájékoztatás a Nyírségi szakképzés-szervezési kiemelten közhasznú non-profit Kft. tisztségviselőiről

-A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás alap-megállapodásának a módosításáról

-„Civil ház kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat benyújtásáról

 

 

 

Advertisement