Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Avarégetés - Kizárólag szabályozott keretek között! Nyomtatás

 Az Országgyűlés ismételten felhatalmazást adott a helyi önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

A Képviselő-testület megalkotta az erre vonatkozó rendeleti szabályokat, mely alapján az avar és kerti hulladék égetése 2023. szeptember 30. napjától az alábbi szabályok betartásával lehetséges:

Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

Avar és kerti hulladékot égetni kizárólag március 1-től május 15-ig, illetve szeptember 15-től november 30-ig terjedő időszakban, vasárnap és ünnepnap kivételével, hétköznap 8-12, 14-18 óráig, szombaton 8-12 óráig lehet. Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.

Avar és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. Az égetés kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.

A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves avart és nedves kerti hulladékot) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni. A lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az avar és kerti hulladékok égetésekor a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni és minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

Abban az esetben, ha az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végzik, a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi hatósági eljárást indít.

  

Advertisement