Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Április Nyomtatás

 

-Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

-Fecskelakás és nyugdíjasház építésére vonatkozó pályázat Holcim Hungária Otthon Alapítványhoz történő benyújtásáról

-a „fecske lakás” és nyugdíjasház program indításáról

-a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

-a „Tiszavasvári Város Közrend-, Közbiztonságáért” Közalapítvány 2007. évi beszámolójának elfogadásáról

 -a „Tiszavasvári város 2007. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés jóváhagyásáról

-a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2007. évben végzett tevékenységéről.

-a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007. évben végzett tevékenységéről

-Tiszavasvári volt Alkaloida Hulladéklerakó terület kármentesítése keretében 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti részletes tényfeltárás elvégzéséről

-Ajánlattételi felhívás terepi műszaki ellenőri feladatok ellátására a volt Alkaloida Hulladéklerakó kármentesítési területén

-Az Önkormányzat tulajdonában lévő (Nánási úti) kommunális hulladéklerakó kapacitásának megnöveléséről

-A ,,Tiszavasvári Városért” Alapítvány közhasznú feladat ellátásáról

-A Tiva-Szolg Kft. átalakításáról

-Tájékoztatás a Tiva-Szolg Kft. tisztségviselőiről

-A tiszavasvári cigányság élethelyzetének javítására készült Intézkedési Terv

-A Városi Strandfürdő területén megépítendő nyitott tanmedence és termál medence építési-műszaki tervdokumentációja elkészítőjének kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről

-A Nyírvidék TISZK üzleti tervének elfogadásáról, és a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról

-A „Parlagfű írtása az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ településein” című 2008. évi közhasznú célprogramról való tájékoztatás tudomásulvételéről

-Tiszavasvári és Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és –tisztítótelep bővítése c. beruházáshoz kapcsolódó fel nem használt címzett támogatásról való lemondásról

-Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

-A Dessewffy Kastély parkjához tartozó, az Erdő és Fehértói utcák közötti erdőterület hasznosítására vonatkozó tervekről

-Tiszavasvári Város Önkormányzata 2008. évi Lakásfelújítási Tervéről

-Önkormányzati bérlakások értékesítéséről

-A tiszavasvári 057 hrsz alatti Köztemetőben lévő legelő művelésből történő kivonása

-Kiss Sándorné Tiszavasvári, Petőfi út 65/d. szám alatti lakos hátralék megfizetésére vonatkozó kérelméről

-A helyi önkormányzatok 2008. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának igénybevételéről

-Az Önkormányzat intézményeinek 2007. évi létszámcsökkentéséről szóló egyes határozatainak megerősítéséről

-Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

Advertisement