Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Állásajánlat: ügyvezető Nyomtatás

 Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám), mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.)

alapítója

 

pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám)

ügyvezető

 

munkakörének betöltésére.

 

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása.

 

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
 • a helyi alapfokú és középfokú oktatási intézmények tanulói étkeztetésének megszervezése, a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, valamint a dolgozói és vendégebédek, családi, vállalati és intézményi étkeztetések lebonyolítása;
 • a főzőkonyhák munkájának irányítása, beszerzések, megrendelések koordinálása, a HACCP működtetése, közbeszerzések kiírása, adminisztrációs nyilvántartások vezetése;
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
 • a Városi Piac folyamatos működésének és felügyeletének biztosítása;
 • a Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetése, színvonalának fenntartása és a táborozó vendégek étkeztetésének megszervezése.

 

A vezetői megbízás időtartama: 2018. július 01. napjától –2023. június 30.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú dietetikusi vagy közgazdasági, vagy élelmiszeripari végzettség, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi vagy mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Középfokú közgazdasági, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi képesítés
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • Büntetlen előélet

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: élelmezésvezetői képesítés illetve ügyvezetői tapasztalat vagy hasonló területen szerzett gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
 • Szakmai vezetési program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 18.

 

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

 

Bérezés: megegyezés szerint

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási számot: TPH/7510/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyvezető.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tiszavasvári Város Honlapja
 • Tiszavasvári Városi Televízió Képújság

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző ad, a 42/520-500-as telefonszámon. 

Advertisement