Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

A 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozatai Nyomtatás

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
1/2010. (II.18.) sz. OEVB
HATÁROZATA

a bizottság elnökének és elnök-helyettesének megválasztásáról

1.) A Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 03. sz. OEVB elnökének: Kuik Imre ………….. sz. alatti lakost,
2.) elnök-helyettesének: Papp Margit …………… sz. alatti lakost választotta meg.

Felkéri a Választási Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a Választási Bizottság tagjairól szóló hirdetmény közzétételéről.

Határidő: azonnal Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 

Kuik Imre
OEVB elnöke


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2/2010. (II.18.) sz. OEVB
HATÁROZATA

Császár József képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Választási Bizottság megállapította, hogy Császár József (Jobbik Magyarországért Mozgalom) …………... sz. alatti lakos országgyűlési képviselő-jelöléséhez átadott érvényes ajánlási szelvények száma 860 db, amely meghaladja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv. 5.§ (2) bekezdésében a jelöléshez szükséges 750 darabszámot, így képviselőjelöltnek nyilvánítja és elrendeli 1. sorszám alatt nyilvántartásba vételét.

Felkéri az OEVI vezetőjét, hogy a jelöltté nyilvánítással kapcsolatos jelentési kötelezettségének tegyen eleget és lássa el az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Határidő: azonnal Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 

Kuik Imre
OEVB elnöke


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3/2010. (II.18.) sz. OEVB
HATÁROZATA

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 2010. február 18-án eljutatott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

2010. február 15. keltezéssel egy ismeretlen levélíró a választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatos levelét juttatta el a Választási Irodához. A levél írója egyrészről előadta, hogy Tiszadob településen több vendéglátó egység üzemeltetője csak abban az esetben nyújt hitelt a vendégeknek, ha azok az ajánlószelvényeiket a FIDESZ részére rendelkezésére bocsátják.
Kérelmező beadványában előadta továbbá azt is, hogy szintén Tiszadob településen állami intézményekben gyűjtenek ajánlószelvényeket az MSZP részére

Fentiekben ismertetett körülmények miatt a levél írója kérte a Választási Bizottságot, hogy vizsgálja meg az általa leírtakat.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az nem felel meg a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 77. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,”

Tekintettel arra, hogy a Ve 77. §. (2) bekezdése a)-c) pontjában előírtakat nem tartalmazza, így ezen körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

Kuik Imre
OEVB elnöke
 


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
4/2010. (II.26.) sz. OEVB
HATÁROZATA

Juhász Ferenc képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Választási Bizottság megállapította, hogy Juhász Ferenc (Magyar Szocialista Párt) …………… sz. alatti lakos országgyűlési képviselő-jelöléséhez átadott érvényes ajánlási szelvények száma 837 db, amely meghaladja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv. 5.§ (2) bekezdésében a jelöléshez szükséges 750 darabszámot, így képviselőjelöltnek nyilvánítja és elrendeli 2. sorszám alatt nyilvántartásba vételét.

Felkéri az OEVI vezetőjét, hogy a jelöltté nyilvánítással kapcsolatos jelentési kötelezettségének tegyen eleget és lássa el az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Határidő: azonnal Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 

Kuik Imre
OEVB elnöke


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
5/2010. (II.26.) sz. OEVB
HATÁROZATA

Rozgonyi Attila képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

A Választási Bizottság megállapította, hogy Rozgonyi Attila (független jelölt) ………… sz. alatti lakos országgyűlési képviselő-jelöléséhez átadott érvényes ajánlási szelvények száma 799 db, amely meghaladja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv. 5.§ (2) bekezdésében a jelöléshez szükséges 750 darabszámot, így képviselőjelöltnek nyilvánítja és elrendeli 3. sorszám alatt nyilvántartásba vételét.

Felkéri az OEVI vezetőjét, hogy a jelöltté nyilvánítással kapcsolatos jelentési kötelezettségének tegyen eleget és lássa el az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Határidő: azonnal Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 


Kuik Imre
OEVB elnöke


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
6/2010. (III.02.) sz. OEVB
HATÁROZATA

 

Dr. Helmeczy László képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről


A Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Helmezcy László (Magyar Demokrata Fórum és az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelkedéséért Szövetség) ……………… sz. alatti lakos országgyűlési képviselő-jelöléséhez átadott érvényes ajánlási szelvények száma 881 db, amely meghaladja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv. 5.§ (2) bekezdésében a jelöléshez szükséges 750 darabszámot, így képviselőjelöltnek nyilvánítja és elrendeli 4. sorszám alatt nyilvántartásba vételét.

Felkéri az OEVI vezetőjét, hogy a jelöltté nyilvánítással kapcsolatos jelentési kötelezettségének tegyen eleget és lássa el az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Határidő: azonnal Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 

 

Kuik Imre
OEVB elnöke
 


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
7/2010. (III.02.) sz. OEVB
HATÁROZATA


Szavazatszámláló bizottság kijelölése külképviseleti szavazatok összeszámlálására


A Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 97/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a külképviseletekről érkező szavazatok összeszámlálására a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 3. számú választókerület, Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti, tiszavasvári 04. számú szavazókörben (Járóbeteg Szakrendelő előtere) működő 04. számú Szavazatszámláló Bizottságot jelöli ki.

Felkéri a Választási Iroda vezetőjét, hogy a kijelölésről tájékoztassa a 04. számú Szavazatszámláló Bizottság elnökét, továbbá a 35/2009.(XII.30.) ÖM rendelet 13. § i.) pontja alapján gondoskodjon a döntésnek a VÜR rendszerben történő rögzítésről.

Határidő: esedékességkor Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 

 

Kuik Imre
OEVB elnöke


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
8/2010. (III.10.) sz. OEVB
HATÁROZATA


Dr. Karakó László képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy Dr. Karakó László (Fidesz- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt) ……….. sz. alatti lakos országgyűlési képviselő-jelöléséhez átadott érvényes ajánlási szelvények száma 1307 db, amely meghaladja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv. 5.§ (2) bekezdésében a jelöléshez szükséges 750 darabszámot, így képviselőjelöltnek nyilvánítja és elrendeli 5. sorszám alatt nyilvántartásba vételét.

Felkéri az OEVI vezetőjét, hogy a jelöltté nyilvánítással kapcsolatos jelentési kötelezettségének tegyen eleget és lássa el az azzal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

Határidő: azonnal Felelős: Bundáné Badics Ildikó OEVI vezető

 

 

 

Kuik Imre
OEVB elnöke


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 03. SZÁMÚ
ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
9/2010. (III.22.) sz. OEVB
HATÁROZATA

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 77. § megállapított hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 2010. március 19-én eljutatott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

2010. március 12-én egy ismeretlen levélíró a választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatos levelet adott postára, a Választási Irodához címezve. A levél írója beadványában előadta, hogy Tiszavasvári, Ibrány és Tiszadada településeken munkahelyen gyűjtenek ajánlószelvényeket a Jobbik Magyarországért Mozgalom részére

Fentiekben ismertetett körülmények miatt a levél írója kérte a Választási Bizottságot, hogy vizsgálja meg az általa leírtakat.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az nem felel meg a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 77. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,”

Tekintettel arra, hogy a Ve 77. §. (2) bekezdése a)-c) pontjában előírtakat nem tartalmazza, így ezen körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

Kuik Imre
OEVB elnöke


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
10/2010. (III. 26.) számú határozata

a szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2010. április 11-ére kitűzött országgyűlési képviselők választására készült 03. számú egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát

változtatás nélkül jóváhagyja

A szavazólap-minta Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, munkaidőben megtekinthető.

A határozat ellen annak meghozatalától számított egy napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. március 27-án 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

A Választási Bizottság megvizsgálta a 2010. április 11-én megtartásra kerülő országgyűlési képviselőválasztásra készült egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát.

A Bizottság megállapította, hogy az adattartalom helyes, a formai megjelenítés megfelelő, a szavazólap-minta alapján elkészített szavazólap alkalmas a választáson való felhasználásra.

A választási bizottság a határozatát a Ve. 90/A. §-ban biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

A választási bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy a fellebbezés a Választási Bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a Választási Bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
3. számú OEVB
11/2010. (III. 26.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva T. A. által - az MSZP képviseletében - benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Juhász Ferencnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Császár Józsefet, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselőjelöltjét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

T. A. az MSZP képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országos egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Juhász Ferencnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 24-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint a Tiszavasvári város belterületén korábban kiragasztott választási plakátjait Császár József, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltjének választási plakátjaival átragasztották, plakátokkal letakarták. A kifogás tényszerűségének alátámasztására 5 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be amelyet a bizottság papír alapon megtekintett és megállapította a jogsértés tényét.

Fentiekben ismertetett körülmények miatt T. A. kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltjét, Császár Józsefet tiltsa el a további jogszabálysértésektől.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”. A Bizottság a benyújtott kifogás mellékleteit képező fényképeket megtekintette, és megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltje, Császár József plakátjai jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. A beadványban kifogásolt tevékenység megvalósítását a becsatolt fényképfelvételek megfelelőképpen bizonyítják.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom, illetve Császár József, mint képviselőjelölt a plakátragasztás szabályait megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 


Kuik Imre
OEVB elnök
 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
3. számú OEVB
12/2010. (III. 26.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva T. A. által - az MSZP képviseletében - benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Juhász Ferencnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi


HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Dr. Karakó Lászlót, a FIDESZ-KDNP Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselőjelöltjét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

T. A. az MSZP képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjének Juhász Ferencnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 24-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint a Tiszavasvári, Szabolcs, Tiszanagyfalu, Balsa, Ibrány, Buj, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszalök belterületén korábban kiragasztott választási plakátjait Dr. Karakó László a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének választási plakátjaival átragasztották, plakátokkal letakarták. A kifogás tényszerűségének alátámasztására 18 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be, amelyet a bizottság papír alapon megtekintett és megállapította a jogsértés tényét.

Fentiekben ismertetett körülmények miatt T. A. kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjét, Dr. Karakó Lászlót tiltsa el a további jogszabálysértésektől.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”. A Bizottság a benyújtott kifogás mellékleteit képező fényképeket megtekintette, és megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje, Dr. Karakó László plakátjai jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. A beadványban kifogásolt tevékenység megvalósítását a becsatolt fényképfelvételek megfelelőképpen bizonyítják.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy a FIDESZ-KDNP, illetve Dr. Karakó László, mint képviselőjelölt a plakátragasztás szabályait megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök
 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
3. számú OEVB
13/2010. (III. 26.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva N. Cs.-né által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi


HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Dr. Karakó Lászlót, a FIDESZ-KDNP Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselőjelöltjét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

N. Cs.-né a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 24-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint a Ibrány belterületén öt helyen korábban kiragasztott választási plakátjait Dr. Karakó László a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének választási plakátjaival átragasztották, plakátokkal letakarták. A kifogás tényszerűségének alátámasztására 9 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be, amelyet a bizottság papír alapon megtekintett és megállapította a jogsértés tényét.

Fentiekben ismertetett körülmények miatt N. Cs.-né kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjét, Dr. Karakó Lászlót tiltsa el a további jogszabálysértésektől.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”. A Bizottság a benyújtott kifogás mellékleteit képező fényképeket megtekintette, és megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje, Dr. Karakó László plakátjai jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. A beadványban kifogásolt tevékenység megvalósítását a becsatolt fényképfelvételek megfelelőképpen bizonyítják.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy a FIDESZ-KDNP, illetve Dr. Karakó László, mint képviselőjelölt a plakátragasztás szabályait megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
3. számú OEVB
14/2010. (III. 26.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Sz. T. által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi


HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Sz. T. a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 26-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint a Gávavencsellő belterületén korábban kiragasztott választási plakátjait Dr. Karakó László a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének megbízottjai fekete festékkel lefestették. A kifogás tényszerűségének alátámasztására digitális adathordozón 20 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be, amelyet a bizottság papír alapon megtekintett.

Fentiekben ismertetett körülmények miatt Sz. T. kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjét, Dr. Karakó Lászlót tiltsa el a további jogszabálysértésektől.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak, azonban az elkövető személye a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg egyértelműen, ugyanis a fényképfelvételek tanúsága szerint ugyanazon a helyen az MSZP és a Jobbik Magyarországért Mozgalom plakátjait is megrongálták. Az elkövetés ténye megállapítható, de az elkövető személye ismeretlen.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”. A Bizottság a benyújtott kifogás mellékleteit képező fényképeket megtekintette, és megállapította, hogy jogszabálysértés történt, az elkövető(k) személye nem állapítható meg.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (3) bekezdése alapján a kifogásnak nem adott helyt, azt elutasította.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a 78. § (3) bekezdésére, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.


 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
15/2010. (IV. 01.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva P. M. É., a Fidesz Tiszavasvári Helyi Csoportjának irodavezetője által a FIDESZ képviseletében - a F. E. ellen - benyújtott, a választási eljárás alapelveinek megsértése elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni

INDOKOLÁS

P. M. É., a Fidesz Tiszavasvári Helyi Csoportjának irodavezetőjeként kifogást nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben, ezen belül Tiszavasváriban 2010. március 27-én megvalósuló, a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt.
A beadványában foglaltak az alábbiak:
„ – 2010. március 27-én a Jobbik gyűlésén a helyi Jobbik szervezet elnöke és országgyűlési képviselő jelöltje, Császár József bemutatta a Jobbik tiszavasvári polgármester-jelöltjét, F. E.-t;
- F. E. a HVI jegyzőkönyv vezetője;
- F.E.-nek ebben a pozícióban lehetősége van a választási bizottság és iroda minden információjához hozzáférni, így esetleges lehetőség kínálkozik bennfentes információkkal való visszaélésre részéről;
- ennek lehetőségét kizárandó, jelöltünk, Dr. Karakó László érdekében kérjük, vizsgálják ki a fennálló helyzetet, és F.E.-et a helyi választási bizottsági és helyi választási irodai tevékenységéből haladéktalanul mentsék fel;
- mindezt kérjük a választás tisztaságának megőrzése érdekében!”

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított három napon belül dönt.

A Ve. 3. § a) pontjában foglaltak alapján: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
- a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, … „

A Választási Bizottság, megállapítja, hogy a „választás tisztaságának megóvása” választási alapelv megsértése nem valósult meg, mivel F. E. az országgyűlési egyéni választókerületi iroda tagjaként/jegyzőköny-vezetőjeként nem vesz részt a döntéshozatalban, a választási iroda tevékenysége a döntés előkészítésére korlátozódik, a tagok tevékenységük megkezdése előtt esküt tesznek a jogszabályok megtartására. A kifogás beérkezésekor már nem állt fent a sérelmezett állapot. F. E. nem tagja a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak, érintettségét 2010. március 26-án bejelentette az OEVI vezetőjének, így a március 26-ai OEVB ülésén már nem vett részt, jogsértés nem történt. Egyidejűleg tudomásul vette az OEVI vezetője által az OEVB ülésen elmondottakat, az alábbiak szerint:
„… F. E. 2010. március 26-án a reggeli órákban jelezte felé, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgármester jelöltjeként kíván indulni, melyet március 27-én nyilvánosságra fog hozni. Ezt követően megkértem, hogy az aznapi OEVB ülésen már ne vegyen részt, és az OEVI, valamint a HVI-ban ellátott tevékenysége alól is felmentettem.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak, a beadvány határidőben benyújtott, a tudomásszerzés időpontjában, 2010. március 27. napján a fentiek szerint F. E. már nem volt az OEVI tagja.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
16/2010. (IV. 01.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Sz. P. által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

 

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Dr. Karakó Lászlót, a FIDESZ-KDNP Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének képviselőjelöltjét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Sz. P. a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 30-án kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint Tiszavasvári belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky úton, és a Fantázia ABC-vel szemben lévő villanyoszlopon korábban kiragasztott választási plakátjait Dr. Karakó László a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének választási plakátjaival átragasztották, plakátokkal letakarták. A kifogás tényszerűségének alátámasztására 3 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be, amelyet a bizottság papír alapon megtekintett és megállapította a jogsértés tényét.

Fentiekben ismertetett körülmények miatt Sz. P. kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjét, Dr. Karakó Lászlót tiltsa el a további jogszabálysértésektől.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”. A Bizottság a benyújtott kifogás mellékleteit képező fényképeket megtekintette, és megállapította, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje, Dr. Karakó László plakátjai jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. A beadványban kifogásolt tevékenység megvalósítását a becsatolt fényképfelvételek megfelelőképpen bizonyítják.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy a FIDESZ-KDNP, illetve Dr. Karakó László, mint képviselőjelölt a plakátragasztás szabályait megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.


A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
17/2010. (IV. 01.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Sz. P. által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi


HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Rozgonyi Attila a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének független képviselőjelöltjét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Sz. P. a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 31-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint Tiszavasvári belterületén, a Kossuth úton (az Andi Csemegével szemben lévő oszlop) korábban kiragasztott választási plakátjait Rozgonyi Attila független képviselőjelöltjének választási plakátjaival átragasztották, plakátokkal letakarták. A kifogás tényszerűségének alátámasztására 3 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be, amelyet a bizottság papír alapon megtekintett és megállapította a jogsértés tényét.

Fentiekben ismertetett körülmények miatt Sz. P. kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben Rozgonyi Attila független képviselőjelöltet tiltsa el a további jogszabálysértésektől.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”. A Bizottság a benyújtott kifogás mellékleteit képező fényképeket megtekintette, és megállapította, hogy a Rozgonyi Attila független országgyűlési képviselőjelölt plakátjai jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. A beadványban kifogásolt tevékenység megvalósítását a becsatolt fényképfelvételek megfelelőképpen bizonyítják.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy Rozgonyi Attila független képviselőjelölt a plakátragasztás szabályait megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök
 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
18/2010. (IV. 01.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Sz. P. által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Sz. P. a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselő-jelöltjének Császár Józsefnek a sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény ügyében 2010. március 31-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében választási plakát elhelyezésével kapcsolatban. Bejelentése szerint Tiszavasvári belterületén, a Kossuth út 2-4. szám alatti (Rossmann bejárata előtti oszlop) villanyoszlopon korábban kiragasztott választási plakátjait Juhász Ferenc az MSZP képviselőjelöltjének választási plakátjaival átragasztották, plakátokkal letakarták.
Sz. P. kifogásában arra kérte a Választási Bizottságot, hogy a jogszabálysértést állapítsa meg, egyben az MSZP képviselőjelöltjét, Juhász Ferencet tiltsa el a további jogszabálysértésektől.
A kifogás tényszerűségének alátámasztására 3 db fényképpel illusztrált bizonyítékot nyújtott be, amelyet a bizottság papír alapon megtekintett és megállapította, hogy a jogsértés ténye nem megállapítható.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak, azonban a benyújtott bizonyítékok alapján a jogsértés ténye nem állapítható meg, mivel a Jobbik plakátjára egy autóvezetői plakát került, és csak erre a felületre ragasztották rá az MSZP plakátját. A plakát tartalma ráadásul a felülragasztások miatt megtévesztő.

A Ve. 42. § (6) bekezdése rendelkezik a plakátok elhelyezéséről. Eszerint „a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy jelölő szervezet plakátját”.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a Ve. 42. § (6) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.


Kuik Imre
OEVB elnök
 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
19/2010. (IV. 11) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Sz. A. a Jobbik Magyarországért Mozgalom tiszavasvári alapszervezetének alelnöke által a választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

Sz. A. a Jobbik Magyarországért Mozgalom tiszavasvári alapszervezetének alelnöke 2010. április 11-én kifogást terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságához, mely szerint 2010. április 11. napján – ismeretlen tettesek - a Tiszabercel 1. szavazókörében és Gávavencsellő 1. szavazókörében a választás tisztaságát megsértették, mert a kampánycsend ideje alatt szervezetten szállítottak oda választópolgárokat.
A kifogás szerint a jogsértés tényét digitális adathordozón lévő videófelvételekkel/fényképfelvételekkel később igazolják. A szervezett szállítás tényét három, a kifogásban személyi azonosítóval igazoltan megjelölt magánszemélyek tudják tanúsítani.
A kifogást tevő kéri a bizottságot, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és az ismeretlen tettest tiltsa el a további jogszabálysértéstől és a választási eljárást és annak jogorvoslattal érintett részét semmisítse meg és ismételtesse meg. Továbbá kéri, hogy amennyiben a bizottság a bűncselekmény elkövetésének valószínűségét megállapítja, továbbítsa az illetékes nyomozóhatóság részére a benyújtott dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele céljából.

A bizottság megállapítja, hogy a kifogás hiányos, mivel ahhoz nem csatolta a bejelentő a döntéshez szükséges bizonyítékokat. (tanúk nyilatkozata, fényképfelvétel stb…)

A kifogás a bizonyítékokkal együtt ismételten benyújtható a jogsértés elkövetésétől számított három napon belül. A bizottság döntést akkor hozhat, ha a kifogás megfelel a törvényben foglalt követelményeknek, azaz valamennyi kötelező tartalmi elemet magában foglal.

A Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. §. (5) bekezdésére való hivatkozással a kifogást érdemi döntés nélkül elutasítja, mivel a kifogás nem tartalmazza a Ve. törvény 77.§. (2) bek. b) pontja szerinti kötelező tartalmi elemet, vagyis a jogszabálysértés bizonyítékait.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a beadvány csak részben felel meg a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 77. §. (5) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást a bizottságnak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania.

A Ve. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére hivatkozással bárki benyújthat.

A Ve. 3. §. a) pontja alapján a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket: a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása.

A Ve. 90/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt az egyéni választókerületi választással kapcsolatos kifogásról.

A Ve. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a választási bizottság első fokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

A jogorvoslati lehetőséget a választási bizottság a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére alapozva biztosítja, mely szerint a fellebbezésről a választási bizottság a beérkezéstől számított három napon belül dönt.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett, nem a Ve. 80. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a Ve. 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat. A fellebbezés nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottságnál – határidőben – terjeszti elő.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
20/2010. (IV. 12.) sz. határozata

a választás eredményéről

A Bizottság a jegyzőkönyvek összesítése alapján megállapítja, hogy a 42409 fő választópolgárból 25664 fő szavazó jelent meg, a leadott érvényes szavazatok száma 25392.

A Bizottság megállapítja, hogy a törvény értelmében a választás első fordulója érvényes, de eredménytelen volt, mert a szavazásra jogosult választópolgárok több mint fele szavazott, azonban egyik jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét.

A választás végeredménye a következő:

Császár József JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 8392 szavazat
Dr. Helmeczy László MDF-ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT 546 szavazat
Juhász Ferenc MSZP-SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 4613 szavazat
dr. Karakó László FIDESZ-MDF 10606 szavazat
Rozgonyi Attila FÜGGETLEN 1235 szavazat

A bizottság megállapítja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőt nem választott, így 2. fordulót kell tartani.

A 2. fordulóban a következő jelöltek indulhatnak:
Császár József JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelöltje
Juhász Ferenc MSZP-SZDSZ-A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT jelöltje
dr. Karakó László FIDESZ-MDF jelöltje

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján megállapítja és közzéteszi az egyéni választókerületben a választás eredményét.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni választókerületben az első választási fordulóban az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több mint felét, feltéve, hogy a szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint fele szavazott.

Fenti jogszabályhelyek alapján a 3. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: választási bizottság) a rendelkező részben megfogalmazottak szerint dönt és megállapítja, hogy a 3. számú választókerületben az első választási fordulója érvényes, de eredménytelen volt, így a választókerület országgyűlési képviselőt az első fordulóban nem választott.

A Ve. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a választási bizottság első fokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

A jogorvoslati lehetőséget a választási bizottság a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére alapozva biztosítja, mely szerint a fellebbezésről a választási bizottság a beérkezéstől számított három napon belül dönt.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett, nem a Ve. 80. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a Ve. 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat. A fellebbezés nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottságnál – határidőben – terjeszti elő.


Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
21/2010. (IV. 16.) számú határozata

a szavazólap adattartalmának jóváhagyásáról


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2010. április 25-ére kitűzött országgyűlési képviselők választásának második fordulójára készült 03. számú egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát

változtatás nélkül jóváhagyja

A szavazólap-minta Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, munkaidőben megtekinthető.

A határozat ellen annak meghozatalától számított egy napon belül jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen.

INDOKOLÁS

A Választási Bizottság megvizsgálta a 2010. április 25-én megtartásra kerülő országgyűlési képviselőválasztás második fordulójára készült egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát.

A Bizottság megállapította, hogy az adattartalom helyes, a formai megjelenítés megfelelő, a szavazólap-minta alapján elkészített szavazólap alkalmas a választáson való felhasználásra.

A választási bizottság a határozatát a Ve. 90/A. §-ban biztosított jogkörében eljárva hozta meg. A fellebbezési jog a Ve. 79-80. §-ain alapul.

A választási bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapját (jogszabálysértésre hivatkozás, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott döntése), a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

A választási bizottság tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy a fellebbezés a Választási Bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, ugyanakkor a Választási Bizottság az eljárást hivatalból folytathatja.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
22/2010. (IV. 25.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. Karakó László …… szám alatti lakos által benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének dr. Karakó László sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi


HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Császár József a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltjét, valamint a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Dr. Karakó László 2010. április 23-án kifogást nyújtott be, melyben a „Vasvári Hírpótló” című, a Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz kötődő, „Köszönet a bizalomért” című írásában megjelenteket sérelmezte, mely szerint: „A fideszes jelöltre nem érdemes szavazni, hiszen ő is bekerült már megyei listájukról az Országházba, valamint „ Felhívom a figyelmet arra, hogy a Fidesz területi listájáról bekerült Karakó László is az Országházba, ezért az őrá adott szavazat is felesleges szavazókörzetünk számára…” Mindezeket 2010. április 21. napján észlelte.
Véleménye szerint fenti szórólappal érintett települések nagy számára tekintettel, a fenti hamis információ közlése a választókerületben lakó választópolgárok egészét érinti, így a bejelentő álláspontja szerint a választópolgárok megtévesztésére, és ezáltal a választási eredmény befolyásolására is alkalmas. Kifogása szerint fenti közlés valótlan tartalmú, mivel az első fordulóban a 3. számú választókerületben dr. Karakó László nem szerezte meg az érvényes szavazatok több, mint 50 %-át, illetve a területi lista eredmények még nem véglegesek. Mivel a 2. forduló előtt nem lépett vissza, így a 2. fordulós szavazás dönti majd el, hogy ki lesz a választókerület egyéni képviselője. Mindezek alapján valótlan tartalmú kijelentés, hogy dr. Karakó László már bekerült a Parlamentbe, ezért nem kell rá szavazni.
Dr. Karakó László kérte, hogy a Bizottság a kifogásnak adjon helyt, és a Ve. 78.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és Császár József képviselő jelöltet, valamint a Jobbik Magyarország Mozgalom jelölő szervezet, mint jogsértőket a további jogszabálysértéstől tiltsa el („választópolgárok befolyásolása jelen beadványomban hivatkozott „Vasvári Hírpótló) című kiadványban megjelent valótlan tartalmú információkkal”).

Beadványához csatolta a Vasvári Hírpótló című kiadványt – mely a fent leírtakat támasztja alá- 1 példányban.
A Ve. 29/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Bizottságot, hogy a kifogás előterjesztőjeként a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségével élni kíván. Jelen határozat keltének napján a szóbeli meghallgatása időpontja egyeztetésére irányuló telefonos megkeresés alkalmával közölte, hogy azzal mégsem kíván élni; kérte, hogy a Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján döntsön.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 3. §-a a választási eljárás alapelveit rögzíti, ezek közül az a), c) és d) pontban foglalt alapelvek megsértése miatt nyújtotta be dr. Karakó László kifogását.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy Császár József képviselőjelölt, valamint Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet a választási eljárás alapelveit megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
23/2010. (IV. 25.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. Karakó László 4471 Gávavencsellő, Szőlő kert 17. szám alatti lakos által benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének dr. Karakó László sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

 

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Császár József a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltjét, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet, és Sz. T.-t a Jobbik Magyarországért Mozgalom gávavencsellői szervezetének elnökét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Dr. Karakó László 2010. április 23-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy Sz. T., mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi elnöke, egy kiadványban, melyet nagy számban terjesztenek a választókerületben az alábbi szövegezési felhívást tette közzé: „Karakó László (…) a vasárnapi szavazás eredményétől függetlenül már bejutott a Parlamentbe.” Mindezekről 2010. április 22. napján értesült.
A hozzá bejelentők elmondásából megismerhette, hogy Gávavencsellő községben Sz. T. terjesztette a kiadványt, melyet feljelentéséhez csatolt. Kifogásában foglaltak szerint a terjesztésnek 3 szemtanúja is volt, akiket névvel, címmel megjelölt.
Tekintettel a választókerület jelentős érintettségére, a fenti hamis információ közlése a választókerületben lakó választópolgárok nagy számát érinti, így a bejelentő álláspontja szerint a választópolgárok megtévesztésére, és ezáltal a választási eredmény befolyásolására is alkalmas.
Kifogása szerint fenti közlés valótlan tartalmú, mivel az első fordulóban a 3. számú választókerületben dr. Karakó László nem szerezte meg az érvényes szavazatok több, mint 50 %-át, illetve a területi lista eredmények még nem véglegesek. Mivel a 2. forduló előtt nem lépett vissza, így a 2. fordulós szavazás dönti majd el, hogy ki lesz a választókerület egyéni képviselője. Mindezek alapján valótlan tartalmú kijelentés, hogy dr. Karakó László már bekerült a Parlamentbe, ezért nem kell rá szavazni.
Véleménye szerint a kiadványban megjelentetett megtévesztő közlés alkalmas arra, hogy a választói akaratot tisztességtelen módon befolyásolja, illetve szavazóit távol tartsa a 2. fordulós szavazástól, hiszen azt sugallja, hogy személyére már nem kell szavazni a 2. fordulóban, mivel a szavazás eredményétől függetlenül már a közlési időpontjában dr. Karakó László képviselő.
Kifogásában leírja, hogy a valótlan tartalmú közlés második része felszólítja a választópolgárokat, hogy szavazzanak Császár Józsefre.
A Ve. 29/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kifogás előterjesztőjeként a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségével élni kíván. Továbbá a kifogásában megjelölt 3 személyt tanúként kéri meghallgatni.

Jelen határozat keltének napján a szóbeli meghallgatása időpontja egyeztetésére irányuló telefonos megkeresés alkalmával dr. Karakó László képviselő jelölt közölte, hogy mégsem kíván a Bizottság előtt személyesen nyilatkozni, annak ellenére, hogy azt kifogásában kifejezetten kérte. Kérte továbbá, hogy a Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján döntsön.
Császár József és Sz. T. a telefonos megkeresés alkalmával szintén úgy nyilatkozott, hogy nem kíván élni a személyes meghallgatás lehetőségével.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 3. §-a a választási eljárás alapelveit rögzíti, ezek közül az a), c) és d) pontban foglalt alapelvek megsértése miatt nyújtotta be dr. Karakó László kifogását.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy Császár József képviselőjelölt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet és Sz. T. a Jobbik Magyarországért Mozgalom gávavencsellői szervezetének elnöke a választási eljárás alapelveit megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőket eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve. 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
24/2010. (IV. 25.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. Karakó László ….. szám alatti lakos által benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének dr. Karakó László sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Császár József a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületének Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjelöltjét, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezetet, és Sz. T.-t a Jobbik Magyarországért Mozgalom gávavencsellői szervezetének elnökét a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Dr. Karakó László 2010. április 23-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy Tímáron felfedezett szórólapon az alábbi szövegezésű felhívás található: „Karakó egyébként a fideszes területi listáról már bejutott a Parlamentbe, már csak ezért sem vesztegetnék szavazatot rá!” Mindezekről 2010. április 22. napján értesült. A kiadvány Tímáron került kihelyezésre, melyet kifogásához csatolt.
A kifogásban leírtak szerint a kiadványt a helyi fideszes csoportvezető fedezte fel, aki tetten érte a terjesztésben részt vevő G.M., és Sz. J. tímári lakosokat. Dr. Karakó Lászlóhoz eljutott információk szerint a szórólapok Sz. T.-nál a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi elnökénél is fellelhetők voltak, aki azokat –még mielőtt erre tárgyi bizonyíték is felmerült volna,- megsemmisítette (eltüzelte).
Tekintettel a település lakosságszámára és így a választókerület érintettségére, a fenti hamis információ közlése a választókerületben lakó választópolgárok egy jelentősebb részét érinti, így a bejelentő álláspontja szerint a választópolgárok megtévesztésére, és ezáltal a választási eredmény befolyásolására is alkalmas.
Kifogása szerint fenti közlés valótlan tartalmú, mivel az első fordulóban a 3. számú választókerületben dr. Karakó László nem szerezte meg az érvényes szavazatok több, mint 50 %-át, illetve a területi lista eredmények még nem véglegesek. Mivel a 2. forduló előtt nem lépett vissza, így a 2. fordulós szavazás dönti majd el, hogy ki lesz a választókerület egyéni képviselője. Mindezek alapján valótlan tartalmú kijelentés, hogy dr. Karakó László már bekerült a Parlamentbe, ezért nem kell rá szavazni.
Véleménye szerint a kiadványban megjelentetett megtévesztő közlés alkalmas arra, hogy a választói akaratot tisztességtelen módon befolyásolja, illetve szavazóit távol tartsa a 2. fordulós szavazástól, hiszen azt sugallja, hogy személyére már nem kell szavazni a 2. fordulóban, mivel a szavazás eredményétől függetlenül már a közlési időpontjában dr. Karakó László már képviselő.
Dr. Karakó László kérte, hogy a Bizottság a kifogásnak adjon helyt, és a Ve. 78.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és Császár József képviselő jelöltet, valamint a Jobbik Magyarország Mozgalom jelölő szervezet, továbbá Sz. T.-t, mint a Jobbik Magyarország Mozgalom helyi elnökét, mint jogsértőket a további jogszabálysértéstől tiltsa el („választópolgárok befolyásolása jelen beadványomban mellékelt szórólapon megjelent valótlan tartalmú információkkal”).
A Ve. 29/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a Bizottságot, hogy a kifogás előterjesztőjeként a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségével élni kíván. Továbbá a kifogásában megjelölt személyeket tanúként kéri meghallgatni.
Jelen határozat keltének napján a szóbeli meghallgatása időpontja egyeztetésére irányuló telefonos megkeresés alkalmával dr. Karakó László képviselő jelölt közölte, hogy mégsem kíván a Bizottság előtt személyesen nyilatkozni, annak ellenére, hogy azt kifogásában kifejezetten kérte. Kérte továbbá, hogy a Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján döntsön.
Mivel dr. Karakó László képviselőjelölt nem kíván személyes nyilatkozatot tenni, -az ellenérdekű fél jelenléte hiányában- a Bizottság úgy határozott, hogy nem szükséges a tanúkat meghallgatni.
Továbbá, Császár József a telefonos megkeresés alkalmával szintén úgy nyilatkozott, hogy nem kíván élni a személyes meghallgatás lehetőségével.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.
A Ve. 3. §-a a választási eljárás alapelveit rögzíti, ezek közül az a), c) és d) pontban foglalt alapelvek megsértése miatt nyújtotta be dr. Karakó László kifogását.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy Császár József képviselőjelölt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet és Sz. T. a Jobbik Magyarországért Mozgalom gávavencsellői szervezetének elnöke a választási eljárás alapelveit megsértette.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőket eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve. 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök
 


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
25/2010. (IV. 25.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. Karakó László ….. szám alatti lakos által benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjének dr. Karakó László sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja Sz. T.-t a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül, azaz 2010. április 28-án 16:00 óráig, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Dr. Karakó László 2010. április 25-én kifogást nyújtott be, melyben az alábbi megállapításokat teszi:
„2010. április 25-én, Gávavencsellő belterületén Sz. T. „ …… „ szám alatti lakos, a tulajdonát képező „ ….. „ forgalmi rendszámú, „…. „ típusú személygépkocsival, a bal oldalán Jobbik Magyarországért mozgalom matricával feldíszítve közlekedik. A gépjárművel folyamatosan a szavazókörök közelében parkol, illetve jelenik meg.
Fenti tevékenységével Sz. T. megsérti a Ve. 40. §-ban előírt kampánycsendet, mivel ezáltal választási kampányt folytat.”

Mindezek alapján kéri, hogy a bizottság adjon helyt a kifogásnak, és a Ve. 78. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a jogsértőt a további jogsértéstől tiltsa el.
A fenti kifogás bizonyítékául 1 db nyilatkozatot, valamint 2 db fényképfelvételt csatol.
Kéri egyidejűleg a bizottságot, hogy a Ve. 29/A. § (1) bekezdése alapján a döntéshozatalhoz szükséges tényállást a benyújtott dokumentumok alapján állapítsa meg.
A kifogás 2010. április 25. napján 14 óra 54 perckor érkezett Tiszavasvári város Polgármesteri Hivatala fax számára, továbbá elektronikus dokumentumként is beadásra került.
A mellékletként csatolt nyilatkozatban dr. Karakó László kettő lakcímmel megjelölt tanú előtt jelenti ki a fent ismertetett idézőjelben foglaltakat.

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 3. §-a a választási eljárás alapelveit rögzíti, ezek közül az a) pontban foglalt alapelvek megsértése miatt nyújtotta be dr. Karakó László kifogását.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy Sz. T. a választási eljárás alapelveit megsértette.
A Ve. 41. §-a értelmében: „a kampánycsend megsértésének minősül „… „ a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.”
A bizottság álláspontja szerint a fent ismertetett, kifogásolt tevékenység a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton szintén a kampánycsend megsértésének minősül, s a jelen eset a más úton megvalósuló kampánycsend sértést fedi le.

A határozatban a Ve. 29/C. §. (5) bekezdésében foglaltak értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve. 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
26/2010. (IV. 25.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Császár József ….. szám alatti lakos által benyújtott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselő-jelöltje Császár József sérelmére elkövetett választási eljárásról szóló törvénybe ütköző cselekmény elleni kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogásnak helyet ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, egyben eltiltja FIDESZ jelölő-szervezetet a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül, legkésőbb 2010. április 28-án 16.00 óráig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

Császár József, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom Sz-Sz-B Megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselő-jelöltje 2010. április 25-én kifogást nyújtott be, melyben a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 3. § a) pontjára hivatkozással a FIDESZ jelölő szervezet ellen az alábbi megállapításokat teszi:

„Bizonyítékaink alapján 2010. április 23-án a FIDESZ jelölő szervezet nevében juttatták el az egész választókerületben a választópolgárokhoz az „Ami a Vasvári Hírpótlóból kimaradt” elnevezésű kiadványukat.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a kiadvány valótlan tartalmú tényeket állít, illetve valós tényeket hamis színben tüntet fel. A kiadvány a választók megtévesztésére alkalmas, ugyanis azt a hamis látszatot kelti, hogy a FIDESZ jelölő szervezet nevében indulok az országgyűlési választásokon és az alábbi felszólításokat intézi a választópolgárokhoz az én nevemben és fényképem feltüntetése mellett:

„Tavasszal a választásokon szavazzunk a FIDESZ-KDNP-re, Dr. Karakó Lászlóra” (4. oldal)

„Ezért hallgassunk Császár Józsefre, szavazzunk Dr. Karakó Lászlóra!” (4. oldal)

„Császár József 2010. … április 25. ÚJRA FIDESZ” (4. oldal)

Nyilatkozom, hogy ilyen tartalmú kiadvány nevemben és fényképemmel való megjelöléséhez nem járultam hozzá.

Kérem a Tisztelt Választási Bizottságot arra, hogy a kifogásom alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és a további jogszabálysértésektől tiltsa el a FIDESZ jelölő szervezetet.”

A Választási Bizottság a beadványt megvizsgálta. Megállapította, hogy az megfelel a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 3. §-a a választási eljárás alapelveit rögzíti, ezek közül az a) pontban foglalt alapelvek megsértése miatt nyújtotta be Császár József kifogását.

A benyújtott bizonyítékok alapján a Bizottság megállapította, hogy kérelmező a kifogást a jogszabályban biztosított határidőn belül nyújtotta be, valamint azt, hogy a FIDESZ jelölő-szervezet a választási eljárás alapelveit megsértette, mivel a kiadvány megtévesztő, a választók befolyásolására alkalmas.

Fenti körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a.) pontja alapján megállapította a jogszabálysértés tényét, a Ve. 78. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogköre alapján a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a Ve. 78. § (1) bekezdés a.)-b.) pontjaira, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 

Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. sz. OEVB
27/2010. (IV. 30.) sz. határozata

a választás eredményéről

A Bizottság a jegyzőkönyvek összesítése alapján megállapítja, hogy a 42320 fő választópolgárból 19882 fő szavazó jelent meg, a leadott érvényes szavazatok száma 19764.

A Bizottság megállapítja, hogy a törvény értelmében a választás második fordulója érvényes és eredményes volt, mert a szavazásra jogosult választópolgárok több mint egynegyede szavazott, és Dr Karakó László a FIDESZ-KDNP képviselő-jelöltje kapta a legtöbb érvényes szavazatot.

A töredékszavazatok az alábbiak szerint alakulnak:
Császár József JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 8392 töredékszavazat
Dr. Helmeczy László ÖSSZEFOGÁS MEGYÉNKÉRT-MDF 546 töredékszavazat
Juhász Ferenc MSZP 4613 töredékszavazat

A Bizottság megállapítja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselője: Dr. Karakó László

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül, legkésőbb 2010. május 3-án 16.00 óráig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján megállapítja és közzéteszi az egyéni választókerületben a választás eredményét.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott ugyan, de egy jelölt sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét, (a továbbiakban: eredménytelen választási forduló) a második választási fordulóban képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott.

Fenti jogszabályhelyek alapján a SZ-SZ-B Megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: választási bizottság) a rendelkező részben megfogalmazottak szerint dönt és megállapítja, hogy a 3. számú választókerületben a második választási forduló érvényes, és eredményes volt, így a választókerület országgyűlési képviselője: Dr. Karakó László.

A Ve. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a választási bizottság első fokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

A jogorvoslati lehetőséget a választási bizottság a Ve 80. §. (1)-(2) bekezdésére alapozva biztosítja, mely szerint a fellebbezésről a választási bizottság a beérkezéstől számított három napon belül dönt.
Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett, nem a Ve. 80. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a Ve. 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat. A fellebbezés nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottságnál – határidőben – terjeszti elő.


Kuik Imre
OEVB elnök


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 3. számú OEVB
28/2010. (VI. 03.) számú határozata

választási eljárás alapelveinek megsértésével kapcsolatosan előterjesztett kifogás elbírálásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva, B. M. ………….alatti lakos által benyújtott kifogása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

A Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen annak meghozatalát követő három napon belül, - azaz 2010. június 06-án 16:00 óráig - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 03. számú OEVB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


INDOKOLÁS


2010. április 24-én B. M. tiszalöki lakos bejelentést tett a Tiszavasvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Tiszalök Rendőrőrs Alosztályára. Bejelentése szerint 2010. április 24-én délután 15 óra körüli időben ismeretlen személyek Tiszalök-Újtelep, Akácfa utcán lévő 6. számú Óvodájának homlokzatára Fideszes plakátokat ragasztottak. Az óvoda Tiszalök 6-os számú szavazóköre. A rendőrség hivatalos feljegyzése szerint az óvoda épületének 3 oldalán végighúzódóan, folyamatosan egymás mellé ragasztva összesen 22 db – egyenként 50 cm széles és kb. 20 cm magas – plakát volt látható, mindegyik felső részén feketével az „április 25” felirat, alatta nagyobb méretben „újra a Fidesz” felirat volt látható.

A Rendőrség a tiszalöki Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez tette át a bejelentést. Tiszalök Városi Önkormányzat Jegyzője mint I. fokú Szabálysértési Hatóság hatásköri hiány miatt tette át a bejelentést a Bizottsághoz, mely 2010. június 01-jén érkezett meg.

A Választási Bizottság a bejelentést megvizsgálta. Megállapította, hogy az nem felel meg a Ve. 77. §-ában meghatározott kritériumoknak.

A Ve. 77. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
„(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,”

Tekintettel arra, hogy a bejelentés a Ve 77. §. (2) bekezdése a)-c) pontjában előírtakat nem tartalmazza, így ezen körülmények alapján a Választási Bizottság a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította továbbá, hogy a kifogás elkésett, ugyanis az nem felel meg a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglalt azon kitételnek, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen. A fent leírtakból is megállapítható, hogy április 24-e és június 01-je között több mint három nap telt el.

A Választási Bizottság a határozatát a Ve. 77. § (1) bekezdésére, a jogorvoslatról való tájékoztatást a Ve. 80. §. (1)-(2) bekezdésére való hivatkozással hozta meg.

 


Kuik Imre
OEVB elnök

  

Advertisement