TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2017. június 29-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Napirendi javaslat:

 

1.        Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló

6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.        Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                   

3.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közötti véglegesített Vagyonkezelői szerződés megkötése

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.         Előterjesztés a fizikoterápia ellátás biztosítására kötött közreműködői szerződés ismételt meghosszabbításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ fűtés korszerűsítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.         Előterjesztés önkormányzati nem lakás célú helyiség Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ támogatószolgálata részére történő használatba adásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározása a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2017/2018 nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

10.       Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló együttműködési megállapodás módosításának utólagos jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

11.       Előterjesztés a közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó iratok módosításáról, egységes szerkezetben elfogadásáról, polgárőrség részére helyiség biztosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.       Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és az Alapító Okiratának módosításáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről (3 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

15.       Előterjesztés Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosításáról a TSE részére 2017/2018-as bajnoki évre

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                        

 

16.       Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének önkormányzati támogatás iránti kérelme, valamint pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló a 2016. évi önkormányzati támogatásról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság     

                 

 

 

 

 

17.       Előterjesztés az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.2.11-16. kódszámú felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                       

 

18.       Előterjesztés csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című nyertes pályázatról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                      

19.       Előterjesztés a mezei őrszolgálat bővítésének lehetőségéről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

                     

20.       Előterjesztés a Hétvezér utca egyirányúsításáról és forgalomszabályozási táblák kihelyezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

21.       Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

22.       Tájékoztató a TIVA-SZOLG Kft. által a temetőben végzett tevékenységekről, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2016. évi hatályosulásáról

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

 

23.       Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

24.       Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról (2 határozat)

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

25.       Előterjesztés az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése tárgyban, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben indított eljárás eredményéről, bírósági eljárás kezdeményezéséről

Előadó:                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:              Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

   Tiszavasvári, 2017. június 23.

 

 

    Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester