TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2010. február 25-én  (csütörtökön) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjai:

 

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                             2010. február 24. (szerda)         15.00 óra               (KJ. t.)

Szociális és Egészségügyi Bizottság                                 2010. február 23. (kedd)            15.00 óra               (KJ. t.)

Lakásügyi Bizottság                                                        2010. február 25. (csütörtök)     15.00 óra               (KJ. t.)

Városfejlesztési Bizottság                                               2010. február 24. (szerda)         15.00 óra               (KJ. t.)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                                              2010. február 23. (kedd)            15.00 óra               (KJ. t.)

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság                              2010. február 23. (kedd)            15.00 óra               (KJ. t.)

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság                2010. február 24. (szerda)         15.00 óra               (KJ. t.)

Pénzügyi Bizottság                                                         2010. február 24. (szerda)         15.00 óra               (KJ. t.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                   2010. február 22. (hétfő)           16.00 óra               (VP. t.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 44/2009.(XII.23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló2/2006.(I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

3.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor).

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

 

 

4.) Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról.    Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési Bizottság

Lakásügyi Bizottság

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

                                                               Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

5.) Előterjesztés a „Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium épületének fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                              Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                               Városfejlesztési Bizottság

                                                               Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

                                                               Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság                                                        

 

6.) Kötelezettségek vállalása a 2010. évi téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésének és a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatban.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                           Pénzügyi Bizottság

                                                    Ügyrendi és Jogi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság

 

7.)    Előterjesztés a települési kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Mariann köztisztviselő

Szavazati arány:                      minősített többség (10 fő képviselő)

Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                                                                                                                                                                

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                            Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

                                                                                                             

9.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. február 19.

 

 

 

 

     Rozgonyi Attila

       polgármester