TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE oktatási, kulturális és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal, a Lakásügyi Bizottsággal és az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

 

2010. február 23-án  (kedd) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre  összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND:

 

 

        1/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról. (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

       2/4. Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       3/5. Előterjesztés a „Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium épületének fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

 

        4/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

5. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. február 19.

 

                                                                                                          Lázár István sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: