TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Városfejlesztési Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Városfejlesztési Bizottságát a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsággal és a Pénzügyi Bizottsággal

 

 

2010. február 24-én (szerdán) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

 

       1/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor).

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

       2/4. Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

3/5. Előterjesztés a „Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium épületének fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

 

       4. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2010. február 19.

                                                                                                             Nácsa Balázs sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: