TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal, a Városfejlesztési Bizottsággal és a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsággal

 

2010. február 24-én (szerdán) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

       1/1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 44/2009.(XII.23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna

 

       2/2. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló2/2006.(I.24.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna

 

       3/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor).

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

       4/4. Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor). 

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

5/5. Előterjesztés a „Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium épületének fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László köztisztviselő

 

        6/6. Kötelezettségek vállalása a 2010. évi téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésének és a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatban.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

        7/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

       8. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2010. február 19.

                                                                                                             Palló Sándor sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: