TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szociális és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavavsari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságát az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsággal, a Lakásügyi Bizottsággal és az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

2010. február 23-án (kedden) 15.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

1/1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 44/2009. (XII. 23.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

 

2/2. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006.(I. 24.) rendelet módosításáról

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

 

3/3. Előterjesztés a Tiszavasvári Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról (az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

4/4. Előterjesztés „Az Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázatról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Benicsák István alpolgármester

 

5/6. Kötelezettségek vállalása a 2010. évi téli-tavaszi közmunkaprogram kiegészítésének és a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának végrehajtásával kapcsolatban.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

6. Egyebek

 

Tiszavasvári, 2010. február 19.

                                                                                                             Szőke Zoltán  sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: