Gyengénlátó változat
 Turisztika
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

Augusztus Nyomtatás

194/2011. (VIII. 2.) Kt. sz.határozat a TIVA-SZOLG Kft-t érintő személyi változásokról

195/2011. (VIII. 2.) Kt. sz. határozat a TIVA-SZOLG Kft. alapító okiratának módosításáról

196/2011.(VIII.25.) Kt.sz. határozat: magánszemélyek kommunális adója

197/2011. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

198/2011. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

199/2011. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról

200/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt - megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás visszavonásáról, és a 173/2011. (VII.21.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

201/2011.(VIII. 25.) Kt. sz. határozat javaslattétel a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezetőjének személyére

202/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

203/2011.(VIII.25.) Kt. sz. határozat óvadékból kiengedett OTP Optima befektetési jegy értékesítéséről

204/2011.(VIII.25.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges 94 137 eFt beruházási hitel felvétele érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

205/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületén napelemek elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

206/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete által benyújtani kívánt TÁMOP-5.5.1.B-11/2 azonosító számú pályázat támogatásáról

207/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról

208/2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat az autóbusszal végzett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés felmondását megelőző vizsgálatokról

209/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat: Vállalkozói kezdeményezés a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására

210/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről

211/2011. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat az Egyesített Óvodai Intézmény csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

212/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat az önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. I/3. sz. alatti és a magántulajdonban lévő Tiszavasvári, Kabay János u. 35. sz. alatti ingatlanok cseréjéről

213/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat a Városi Strandfürdő nyitva tartásáról és a 2011. évi szolgáltatási díjairól szóló
88/2011. (IV.21.) Kt. számú határozat módosításáról

214/2011. (VIII.25.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola Kossuth u. 76. sz. alatti telephelyén lévő osztályok áthelyezése az Ifjúság u. 8. sz. alatti telephelyre

215/2011. (VIII. 25.) Kt. sz. határozat a Tiszavasvári Általános Iskola osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről

216/2011.(VIII.25.) Kt. sz. határozat intézményi végleges létszámcsökkentést előíró határozatok kiegészítése

217/2011. (VIII.30.) sz. határozat a TITKIT SZESZK alapító okiratának módosításához való hozzájárulásról

 

 

 

 

Advertisement