Gyengénlátó változat
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Rendezvények
 Gasztronómia
 E-mail

Szavazás

Hírek »
Állásajánlat: ügyvezető Nyomtatás

 Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám), mint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.)

alapítója
 
pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám)

ügyvezető
 
munkakörének betöltésére.

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása. 
 
Munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 
- a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
- a helyi alapfokú és középfokú oktatási intézmények tanulói étkeztetésének megszervezése, a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, valamint a dolgozói és vendégebédek, családi, vállalati és intézményi étkeztetések lebonyolítása;
- a főzőkonyhák munkájának irányítása, beszerzések, megrendelések koordinálása, a HACCP működtetése, közbeszerzések kiírása, adminisztrációs nyilvántartások vezetése; 
- a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt; 
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a Városi Piac folyamatos működésének és felügyeletének biztosítása;
- a Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetése, színvonalának fenntartása és a táborozó vendégek étkeztetésének megszervezése.
 
A vezetői megbízás időtartama: 2018. október 01. napjától –2020. szeptember 30.
A próbaidőt 3 hónapban határozzák meg, melynek időtartama 2018. október 01-től 2018. december 31-ig tart.
 
 
 
Pályázati feltételek: 
- Felsőfokú 
        dietetikusi vagy közgazdasági, vagy élelmiszeripari végzettség, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi végzettség vagy mérlegképes könyvelői képesítés, vagy
- Középfokú 
        közgazdasági, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- Büntetlen előélet
 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: élelmezésvezetői képesítés illetve ügyvezetői tapasztalat vagy hasonló területen szerzett gyakorlat.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Közjegyző által hitelesített iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Szakmai vezetési program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,
- Nyilatkozat a felhasználói szintű számítógépes ismeretek meglétéről,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 
A pályázat benyújtási határideje: 2018. augusztus 31.
 
A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.
 
Bérezés: bruttó 350.000,- Ft/hó
Egyéb juttatás: 
- saját gépjármű munkavégzés céljából történő használata, a munkába járás kivételével maximum bruttó 30.000,- Ft/hó
- céges előfizetéses mobiltelefon használata, maximum bruttó 5.000,-Ft/hó, mely az alapdíj összegét is tartalmazza
 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási számot: TPH/7510/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyvezető.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Tiszavasvári Város Honlapja - 2018. július 01.
- Tiszavasvári Városi Televízió Képújság - 2018. július 01.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző ad, a 42/520-500-as telefonszámon.
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilváníthassa.
 

  

Advertisement