TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M Ó D O S Í T O T T  M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. szeptember 27-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

      -    Átruházott hatáskörben hozott döntések ismertetése

 

Napirendi javaslat:

 

1.             Tájékoztató a 2018. szeptember 16-ra kiírt helyi önkormányzati polgármester választás eredményéről és lebonyolításáról, megbízólevél átadásáról.

Előadó:                       Kiss Tünde Helyi Választási Bizottság elnöke

Témafelelős:              -

Szavazati arány:          Nincs külön döntéshozatal

 

2.             Polgármester eskütétele

 

Előadó:                       Kiss Tünde Helyi Választási Bizottság elnöke

Témafelelős:              -

Szavazati arány:          Nincs külön döntéshozatal

 

 

3.             A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:         egyszerű többség (a jelen lévő képviselők több mint fele)

 

 

4.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési támogatásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Dojcsákné Pásztor Erika ügyvezető

                                    Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.         Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola tiszavasvári óvodája 2018. évi támogatása alapjául szolgáló költségvetése módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

8.         Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi csatlakozásról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Juhász Mariann köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

9.         Előterjesztés a 10/2 hrsz, a 3432/2 hrsz és a 3134/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződéseinek jóváhagyásáról (3 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10.       Előterjesztés a viziközmű rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

11.       Tájékoztatás az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtott 204106/02302 számú pályázat nyertességéről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Damf-Kiss Brigitta köztisztviselő

 

 

12.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

13.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról (3 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        1. és 2. határozat egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele) 3. határozat minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

14.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről (2 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

15.       Előterjesztés a Tiszavasvári Krúdy Gy. u. 14. sz., valamint a Krúdy Gy. u. 16. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

16.       Előterjesztés Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

17.       Előterjesztés Nagy Éva Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. II. lph. 11/5. sz. alatti bérlő által fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

18.       Előterjesztés a tiszavasvári 6654 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19.       Előterjesztés a tiszavasvári 0301/25 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2018. szeptember 25.

Sipos Ibolya

általános helyettesítésre megbízott

alpolgármester