TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. május 21–én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2014. (II. 24.) rendelet végrehajtásáról.  

                 Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                 Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:              minősített többség (7 fő képviselő)

               Véleményezi:                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                         Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeltének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                              

 1. Előterjesztés átfogó értékelésről a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről.

Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2014. támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás 2014. évi támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének támogatás iránti kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentéséről, és 2015. évi üzleti tervéről.  

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről, és 2015. évi üzleti tervéről.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több,mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                      

10.  Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 2015. évi üzleti tervéről.

                 Előadó:                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                 Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásáról.  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 1. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, és 2015. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                 

 

 1. Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Badics Ildikó jegyző

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság    

                              

 1. Előterjesztés a TISZ alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

              

                              

 

 1. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0004 számú Funkcióbővítő Integrált Települési fejlesztések Tiszavasváriban pályázat többletköltségeinek fedezetére szolgáló hosszú lejáratú hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról szóló 107/2015. (IV.23.) Kt. számú határozat 1. számú mellékletének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosításáról a TSE részére a 2015/16-os bajnoki évre.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés férőhelyszám bővítésről a Tiszavasvári Bölcsődében.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. kérelmeiről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TISZATÉR Társulással a Tiszavasvári, Kossuth u. 12. sz. alatti nem lakás célú helyiségre kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződések megszüntetéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Javaslat a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében teendő intézkedésekről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Tájékoztatás közterületek elnevezésére irányuló határidő hosszabbítás kérés eredményéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 1. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

 1. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 1. Előterjesztés a „Vasvári Pál Gyermekdíj” odaítéléséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2015. május 15.                              

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester