TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2014. november 27-én (csütörtök) 14.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Előadó:                                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

 Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

 

3.      Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                               Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                    Dr. Reznek Márta köztisztviselő

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

 

4.      Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújt ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

               Előadó:                                              Bundáné Badics Ildikó jegyző

               Témafelelős:                                     Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

               Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

 

 1. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                               Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                                    Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

 

 

 1. Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságainak létrehozásáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                              minősített többség (7 fő képviselő)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat eredményéről és a fejlesztés megvalósításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat építési beruházásai kivitelezőinek kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásáról. (4 határozat-tervezet)

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálásról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata véleményéről az általános iskolai felvételi körzethatáráról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kató Attiláné köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ keretében működő gyermekjóléti szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének határozatlan idejűre történő módosításáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

14.  Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási Tanácsba delegált személy és helyettesének kijelöléséről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Dr. Reznek Márta köztisztviselő

Szavazati arány:                               minősített többség (7 fő képviselő)

 

 1. Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra kötendő biztosításról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Kossuth u. – Ifjúság u. csomópontjában gyalogos átkelő kialakításáról, Ifjúsági u. egyirányúsításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Garami u. 1/A. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a TISZEK érdekképviseleti fórum fenntartói tagjainak kijelöléséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról.

Előadó:                                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és Tiszavasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás megkötéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2014. évi üzemeltetéséről.  

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a zöldfelületek rendezése során keletkezett fa szociális alapon történő hasznosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:                              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:                               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele

 

25.  Egyebek

 

      Tiszavasvári, 2014. november 21.

 

 

     Dr. Fülöp Erik

      polgármester