TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. október 27-én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A 2011. október 27-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról 

 

       Pénzügyi Bizottság                                     2011.  október 25. (kedd)                            16.00 óra  (Kt. terem.)

 

         Oktatási és Kulturális Bizottság                   2011. október  26.  (szerda)                        14. 00 óra (I. em.)

 

         Népjóléti és Sport Bizottság                         2011.  október 26.  (szerda)                         16. 00 óra (I. em.)

    

      Ügyrendi és Jogi Bizottság                            2011. október 27. (csütörtök)                      14.00 óra  (Kt. terem.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

        Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                       

 

2.) Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

       Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

3.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervéről.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Graczka István belső ellenőrzési vezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

 

4.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                Oktatási és Kulturális Bizottság

 

5.) Előterjesztés gépkocsi-tárolók cseréjére vonatkozó szándéknyilatkozatról  magánszemélyek részére.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:              Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

6.) Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok önkormányzati szintű ellátásáról.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:              Pénzügyi Bizottság

                                              Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

7.) Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:              Pénzügyi Bizottság

                                              Népjóléti és Sport Bizottság

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthory u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére történő  használatba adásáról.

      Előadó:                           Dr.Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:               Pénzügyi Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti társasház felújításáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról.  

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

10.) Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. október 21.

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester