TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. május 2-án (hétfőn) 16.30 órára

 

 

rendkívüli ülésre összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

A 2011. május 2-án (hétfőn) tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjairól:

 

Népjóléti és Sport Bizottság                2011. május 2.             15.30 óra (Kt. terem)

Oktatási és Kulturális Bizottság           2011. május 2.             15.30 óra (Kt. terem

Pénzügyi Bizottság                              2011. május 2.             15.30 óra (Kt. terem)

Ügyrendi és Jogi Bizottság                  2011. május 2.             15.30 óra (Kt. terem)

 

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

     (Az előterjesztés hétfőn délelőtt kerül kiküldésre).

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

2.) Előterjesztés a 91/2011. (IV. 21.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásáról.

      (Az előterjesztés hétfőn délelőtt kerül kiküldésre).

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

4.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövid lejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

5.) Előterjesztés a Városi Sportcsarnok és egyéb sportlétesítmények jövőbeni üzemeltetéséről.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető és Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                 Pénzügyi Bizottság

                                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                 Népjóléti és Sport Bizottság

                                                 Oktatási és Sport Bizottság              

 

6.) Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                    Bosák Nóra köztisztviselő

      Szavazati arány:              egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint a fele)

      Véleményezi:                   Pénzügyi Bizottság

                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                       Népjóléti és Sport Bizottság

 

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                   Dr. Tóth Marianna osztályvezető

       Szavazati arány:            minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                  Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                  Népjóléti és Sport Bizottság

 

8.) Előterjesztés a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület - felújításához kivitelező kiválasztásáról.

(Az előterjesztés hétfőn délelőtt kerül kiküldésre).

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                Pénzügyi Bizottság

                                                Ügyrendi és Jogi Bizottság    

        

 

9.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

       Szavazati arány:            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

       Véleményezi:                 Pénzügyi Bizottság

                                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                 Népjóléti és Sport Bizottság            

                                   

 

10.) Tájékoztató a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének megvalósításáról.

        Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                  Kabai Jakabné köztisztviselő, Dojcsákné Pásztor Erika intézményvezető helyettes

         Szavazati arány:            döntést nem igényel

      

 

11.) Egyebek   

 

 

Tiszavasvári, 2011. április 29.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester