TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal, az Oktatási és Kulturális Bizottsággal és a Népjóléti és Sport Bizottsággal

 

 

2011. május 2-án (hétfő) 15.30 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:                 Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

             

 

Napirendi javaslat

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.   (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról. (Az előterjesztés hétfőn délelőtt kerül kiküldésre).

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

2/2. Előterjesztés a 91/2011. (IV. 21.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására pályázat benyújtásáról. (Az előterjesztés hétfőn délelőtt kerül kiküldésre).

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

3/3. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

4/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére éven belüli, rövid lejáratú hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

      

5/5. Előterjesztés a Városi Sportcsarnok és egyéb sportlétesítmények jövőbeni üzemeltetéséről.

        Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető és Girus András osztályvezető

      

6/6. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

        Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                  Bosák Nóra köztisztviselő

 

7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                   Dr. Tóth Marianna osztályvezető

8/8. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet központi ügyeletté történő átminősítésének érdekében szükséges épület felújításához  kivitelező kiválasztásáról.

       (Az előterjesztés hétfőn délelőtt kerül kiküldésre).

        Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                   Csikós László Márk Építési Irodavezető

     

9/9.Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről.

      Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                   Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

                                   

 

10.  Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. április 29.

 

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k.                                                                                                                                  a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: