TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Népjóléti és Sport Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal, az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal és az Oktatási és Kulturális Bizottsággal

 

 

2011. május 2-án (hétfő) 15.30 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:               Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

 

1/5. Előterjesztés a Városi Sportcsarnok és egyéb sportlétesítmények jövőbeni üzemeltetéséről.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető és Girus András osztályvezető       

 

2/6. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.

      Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Bosák Nóra köztisztviselő     

 

3/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

          

 

4/9. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről.

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

                                  

 

5.) Egyebek   

                                                     

Tiszavasvári, 2011. április 29.

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: