TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. június 28-án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Köblös Máté köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

3.         Előterjesztés a 2018. évi béremelkedésből adódó többletkiadások kompenzálásának kezdeményezéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Köblös Máté köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

4.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

5.         Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő öt felújítási munkához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről (5 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ értéknövelő felújítási munkával kapcsolatos megállapodásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.         Előterjesztés a Városi Kincstár és az egyes önkormányzati intézmények közötti együttműködési megállapodások elfogadásáról (5 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben indítandó óvodai csoportok számának meghatározásáról a 2018/2019 nevelési évre vonatkozóan

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2018/2019 nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

10.       Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. által ellátott feladatok jövőbeli működési lehetőségeiről (2 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

  

11.       Előterjesztés az általános iskola jövőjével kapcsolatos önkormányzati kezdeményezésről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a központ finanszírozási szabályainak felülvizsgálatára irányuló önkormányzati kezdeményezésről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

13.       Előterjesztés közétkeztetéssel összefüggő szerződések utólagos jóváhagyásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2018/19-es bajnoki évre

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének önkormányzati támogatás iránti kérelméről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.       Előterjesztés az 554 hrsz-ú és 516/2 hrsz-ú ingatlanok elnevezéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.       Előterjesztés a tanuszoda lehetséges helyének meghatározásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

18.       Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

/files/Testuleti/egyebek2018-06-28.zip

19.       Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

20.       Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

21.       Előterjesztés önkormányzati bérlakások értékesítéséről (2 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                    Szociális és Humán Bizottság

 

22.       Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról (2 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2018. június 22.

 

   Sipos Ibolya
általános helyettesítésre megbízott
             alpolgármester