TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2018. május 31-én (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 6/2017.(II.20.) rendelet végrehajtásáról szóló rendelettervezet jóváhagyásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

3.         Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gulyásné Gál Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

4.         Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:                       Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

5.         Előterjesztés a Tiszavasvári Város önkormányzatánál és intézményeinél 2017. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Girus András osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

6.         Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi támogatásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

7.         Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület három TAO pályázata felhalmozási része saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló döntésről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.         Előterjesztés a Tiszavasvári Sportklub TAO pályázata felhalmozási része saját erejének biztosításához szükséges hitelfelvételéről szóló döntésről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Berbécs Ibolya köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

9.         Előterjesztés a Rojkó-Med Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

10.       Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés elfogadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

  

 

11.       Előterjesztés átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

12.       Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köztemető üzemeltetéséről szóló 2017. évi beszámolójáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

13.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat építési beruházásokról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához szükséges önerő biztosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

15.       Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolója az MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához nyújtott önrész működési támogatásának felhasználásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.       Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolása a fennmaradó támogatási összegről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.       Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár leltározási ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:        minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

18.       Előterjesztés tanuszoda helyének meghatározásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

19.       Előterjesztés bontási kényszer bejegyzésének törléséhez történő hozzájárulásról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

20.       Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt. által bérelt tiszavasvári 637 hrsz-ú ingatlanrész bérleti díjának csökkentéséről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

21.       Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés módosításáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

22.       Beszámoló a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Badics Ildikó jegyző

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

23.   Előterjesztés ASP pályázat által felülvizsgált szabályzatok elfogadásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Kiss Brigitta köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

24.       Tájékoztató a 2018. évi Járási Start mintaprogramokról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

 

25.       Egyebek

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

26.       Előterjesztés az önkormányzati bérlakások bérbeadásáról (az anyag később kerül kiküldésre)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Szociális és Humán Bizottság

 

 

27.       Előterjesztés a tiszavasvári 6155 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

28.       Előterjesztés Maczkó Zoltán Tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelemről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

29.       Előterjesztés Rontó Zsolt Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti önkormányzati nem lakás célú helyiség vásárlására vonatkozó kérelméről

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

30.       Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról

(6 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

 

 

 

 

31.       Előterjesztés Kitüntető díjak odaítéléséről (2 határozat)

Előadó:                       Sipos Ibolya alpolgármester

Témafelelős:              Erdei Kolett köztisztviselő

Szavazati arány:        egyszerű többség (a jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:              Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 Szociális és Humán Bizottság

 

 

Tiszavasvári, 2018. május 25.

 

                  Sipos Ibolya

általános helyettesítésre megbízott

               alpolgármester