TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2016. január 27–én (szerda) 13:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársasággal kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okirat módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum belépőjegy árainak felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Báthori u. 2. szám alatti Munkaügyi Kirendeltség épületének ingyenes használatba adása.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett helyiség bérbeadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés írásbeli határozathozatali döntés jóváhagyásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés intézményvezetői munkakör módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola általános intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola szakmai intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

 

 1. Előterjesztés intézményátszervezéssel kapcsolatos döntésekről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés az újonnan megalakuló intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról, vezetői megbízásának visszavonásáról, valamint az igazgatói pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról. (4 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

              Szavazati arány:                 minősített többség (7 fő képviselő)- 1. határozat-tervezet

minősített többség (7 fő képviselő)- 2. határozat-tervezet

egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)-3.határozat-t.

minősített többség (7 fő képviselő)- 4. határozat-tervezet

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi munkájáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

19.  Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

 1. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról és elbírálásáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének módosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              

 

 

 

 1. Előterjesztés Maczkó Zoltán tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a tiszavasvári 0358/103-110 hrsz alatti önkormányzati ingatlanok vásárlására vonatkozó kérelméről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

       Tiszavasvári, 2016. január 21.                            

 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester