TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2015. november 26–án (csütörtök) 8:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

 

1.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

2.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

3.      Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

  

 

4.      Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

5.      Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság                                  

 

6.      Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

7.      Előterjesztés a Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítása érdekében benyújtott pályázat megvalósításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

8.      Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

9.      Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család-és gyermekjóléti központ létrehozása és a TISZ Alapító Okiratának módosításáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

10.  Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2016. évi feladat ellátási szerződés elfogadásáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 

11.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

12.  Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

              

13.  Előterjesztés a Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. szám alatti Teniszpálya üzemeltetési koncepciójáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

14.  Előterjesztés a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

               

15.  Előterjesztés és beszámoló a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2015. évben végzett beruházásairól.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

16.  Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2015. évi üzemeltetéséről.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

17.  Előterjesztés a Rajk László utca nevének megváltoztatásáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                       Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

18.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata véleménye az általános iskola felvételi körzethatáráról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Szociális és Humán Bizottság

 

 

19.  Előterjesztés dr. Juhász Erika fogorvossal kötött feladatellátási szerződés módosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

20.  Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról.

Előadó:                                               Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

21.  Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

22.  Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

23.  Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

24.  Előterjesztés méltatlansági eljárás megszüntetéséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

25.  Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

26.  Előterjesztés Szabó Miklós Tiszavasvári, Bocskai u. 87. sz. alatti lakos 044/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó kérelméről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

27.  Előterjesztés a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium általános intézményvezető-helyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

28.  Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezéséről. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

 

29.  Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról. (2 határozat-tervezet)

Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Cziáky Tímea köztisztviselő

Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

    Tiszavasvári, 2015. november 20.                              

 

 

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester