TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2014. március 27–én (csütörtök) 14:00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirend előtt:

 

-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Napirendi javaslat:

 

1.      Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                              

 1. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                Bundáné Badics Ildikó jegyző

                Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

                Szavazati arány:               minősített többség (7 fő képviselő)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mezei Ernő által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Reznekné Szabó Szilvia által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város hatályos településendezési eszközeinek 10 éves felülvizsgálatáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés Pásztor István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. sz. alatti 240 hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Kovács Edina köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló hitelkeret megszüntetéséről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Előterjesztés a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

12.  Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzat időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

15.  Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásának betöltéséhez szükséges intézkedésekről.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT-14 kódszámú pályázatról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                                               Szociális és Humán Bizottság

 

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gáll Attila köztisztviselő

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási csoportvezető

Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                              

 

 

 

 1. Előterjesztés a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés ismételt meghosszabbításáról.

Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

                Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                                               Szociális és Humán Bizottság

               

 1. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról.

            Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

            Véleményezi:                    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                              

 1. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő bérbeadásáról.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Előterjesztés Dan Zsolt Tiszavasvári, Vasvári P. u. 113. sz. alatti lakos piac területén található épületrész alatti földterület hasznosítására vonatkozó kérelméről.

                Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

                Témafelelős:                      Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                Szavazati arány:               egyszerű többség (jelenlévő képviselők több mint fele)

Véleményezi:                      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

                              

                                                                           

 1.  Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2014. március 21.                             

 

     Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester