TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

2012. július 26–án (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

A 2012. július 26-án (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

       

        Pénzügyi Bizottság                                     2012.  július 24. (kedd)                      16.00 óra (Kt. terem.)

    

     Népjóléti és Sport Bizottság                          2012. július 24. (kedd)                       17. 00 óra (I. em.)

      

     Oktatási és Kulturális Bizottság                    2012. július  25.  (szerda)                    14. 00 óra (I. em.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat               2012. július 25. (szerda)                      16. 00. óra (V. P. terem)

 

      Ügyrendi és Jogi Bizottság                          2012.  július 26. (csütörtök)                 13.30 óra  (Kt. terem.)

 

 

  Napirend előtt:

 

-         Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.

 

-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.   + Melléklet1   +Melléklet2

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                    Girus András osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                              

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                   Dr. Tóth Marianna osztályvezető

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

3. Előterjesztés az állattartásról szóló 46/2009. (XII. 23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

    Előadó:                                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

    Témafelelős:                                   Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

    Szavazati arány:                             minősített többség (7 fő képviselő)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

4. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                  Deli Zoltán köztisztviselő

     Szavazati arány:                            egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

5. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény 2011/2012. nevelési évi működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról, a 2012/2013. nevelési év előkészületeiről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola 2011/2012. tanévi működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról, a 2012/2013. tanév előkészületeiről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2011/2012. tanévi működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról, a 2012/2013. tanév   előkészületeiről.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

8. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2011/2012. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

9. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium által benyújtandó pályázatokról.

    Előadó:                                            Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                                   Deli Zoltán köztisztviselő

    Szavazati arány:                             egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

    Véleményezi:                                  Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2012. évi I. félévi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 11. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Konduktív Pedagógiai Intézmény intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

     Előadó:                                             Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

     Szavazati arány:                            minősített többség (7 fő képviselő)

     Véleményezi:                                 Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

12. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezéséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Deli Zoltán köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                           Oktatási és Kulturális Bizottság

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről szóló 248/2011. (IX. 28.) Kt. számú határozat megerősítéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:               Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                               Pénzügyi Bizottság

                                                        Oktatási és Kulturális Bizottság

 

14. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény II. ütemben történő benyújtásáról.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Girus András osztályvezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                        

 

15. Előterjesztés vállalkozói kezdeményezésről a 11/2004. (VI. 23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Köblös Ibolya Építési irodavezető

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Gazdakör Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti nem lakás célú  helyiségek használatára vonatkozó kérelméről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

 

 

17. Előterjesztés a tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

      Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

      Szavazati arány:                           egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                       

 

18. Egyebek

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

19. Előterjesztés a Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                               Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

20. Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” Kitüntető Díj odaítéléséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

21. Előterjesztés a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitűntető Díj odaítéléséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Népjóléti és Sport Bizottság

 

22. Előterjesztés a „Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítéléséről.

       Előadó:                                           Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      Szavazati arány:                           minősített többség (7 fő képviselő)

      Véleményezi:                                Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                               Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

2012. július 26-án (csütörtök) 17. 30 órakor Közmeghallgatás, melynek helye a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Díszterme.

 

 

 

Tiszavasvári, 2012. július 20.

                                                                               

 

 

                 Dr. Fülöp Erik

                                                                                                      polgármester