TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500       Fax.: 42/275-000       E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A helyi Önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 

 

2011. július 21-én (csütörtök) 15.00 órára

 

összehívom, melyre ezúton meghívom.

 

 

Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

A 2011. július 21-én (csütörtök) tartandó Képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések időpontjáról

 

  

       

       Ügyrendi és Jogi Bizottság                                  2011. július 19. (kedd)                     14.00 óra  (Kt. terem.)

 

         Pénzügyi Bizottság                                            2011.  július 19 . (kedd)                    16.00 óra  (Kt. terem.)

 

            Érdekegyeztető Fórum                                       2011. július 20. (szerda)                   13.30 óra  (I. em)

 

           Oktatási és Kulturális Bizottság                          2011. július  20.  (szerda)                  14. 00 óra (I. em.)

 

         Népjóléti és Sport Bizottság                                 2011.  július 20.  (szerda)                  11. 00 óra (I. em.)

 

 

 

Napirend előtt:  

 

- Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett munkájáról.

 

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

 

1.) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.   + melléklet

       Előadó:                                          Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                         minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                              Pénzügyi Bizottság

                                                             Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                             Oktatási és Kulturális Bizottság

 

 

2.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

       Szavazati arány:                        minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                             Pénzügyi Bizottság

                                                            Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                            Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

3.) Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek   megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                      Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                             Kabai Jakabné köztisztviselő

       Szavazati arány:                      minősített többség (7 fő képviselő)

       Véleményezi:                           Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                           Népjóléti és Sport Bizottság

 

4.) Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt- megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                            dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

5.) Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

       Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

6.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint alapító okirat módosításról.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

       Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                       Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                            

                                                      

7.) Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2011. évi I. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Dr. Csikós Magdolna munkaszervezet vezető

                                                         Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

8.) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról. 

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                         Girus András osztályvezető

       Szavazati arány:                   egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                        Pénzügyi Bizottság

                                                        Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

9.) Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 2010/2011. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                       

 

10.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő gyógyfürdővé minősítéséről és elnevezése használatának engedélyeztetéséről.

       Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                           Kabai Jakabné köztisztviselő

        Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                          Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                          Népjóléti és Sport Bizottság

 

11.) Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázatról. + melléklet

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Csikós László Márk Építési Irodavezető

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                         Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                         Népjóléti és Sport Bizottság

 

12.) Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására létesített megbízási szerződés felmondásáról.

      Előadó:                                    Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                          Dr. Tóth Marianna osztályvezető    

       Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

13.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

       Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                          Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

        Szavazati arány:                    egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

        Véleményezi:                         Pénzügyi Bizottság

                                                         Népjóléti és Sport Bizottság

 

14.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola 2010/2011. tanévi működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2011/2012. tanév előkészületeiről szóló beszámolóról.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Oktatási és Kulturális Bizottság

 

15.) Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola 2011/2012-es tanévet érintő oktatásszervezési változásairól.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                           Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Pénzügyi Bizottság

                                                         Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                         Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

 

16.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény 2010/2011. nevelési évi működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2011/2012. nevelési év előkészületeiről.

       Előadó:                                      Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                            Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                      egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                           Oktatási és Kulturális Bizottság

 

17.) Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2010/2011. tanévi működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2011/2012. tanév előkészületeiről.

       Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                            Bosák Nóra köztisztviselő

       Szavazati arány:                     egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint  fele)

       Véleményezi:                          Oktatási és Kulturális Bizottság

 

18.) Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

19.) Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

       Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

       Szavazati arány:                         egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

       Véleményezi:                                Pénzügyi Bizottság

                                                         Ügyrendi és Jogi Bizottság

 

 

20.) Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” és a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető  Díjak odaítéléséről.

      Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

      Szavazati arány:                          egyszerű többség (jelenlévő képviselők több, mint fele)

      Véleményezi:                                 Ügyrendi és Jogi Bizottság

                                                         Oktatási és Kulturális Bizottság

                                                         Népjóléti és Sport Bizottság

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. július 15.

 

 

      Dr. Fülöp Erik

       polgármester